Zinātniskajās konferencēs gūst ieskatu nākotnes tendencēs jūrniecības izglītībā

23.09.2022.

Projekts 8.2.3.0/18/A/015

5

Liepājas Jūrniecības koledža (LJK) sadarbībā ar Lietuvas Jūras akadēmiju (LJA) organizēja starptautisku zinātnisku pasākumu, kas no 14.09.2022. līdz 16.09.2022. norisinājās gan Liepājā, gan Klaipēdā. Apkopojot rezultātus, LJK direktora biroja vadītāja/vadošā projektu speciāliste Jekaterina Zalomova norādīja, ka tā bija iespēja tikties ar jūrniecības nozares speciālistiem, iepazīt un salīdzināt inovatīvas iespējas izglītībā un, piedaloties debates, gūt ieskatu nākotnes tendencēs.

 

Zinātniskajā pasākumā par tēmu “Jauniešu piesaiste jūrniecības nozarei” runāja Latvijas Jūras administrācijas, Konvencijas uzraudzības nodaļas vadītājs Roberts Gailītis. 

 

Latvijas Universitātes Konfūcija institūta pārstāve  Anastasija Galkina un Tang Jing, kas runāja Dienvidu Normālās universitātes viceprezidenta profesora Wu Jian vārdā,  uzstājās ar referātu “Atšķirība starp Latvijas un Ķīnas izglītības sistēmām”.  

 

Savukārt par tēmu: “Skolotāja personības nozīme mācību procesā” uzstājās Liepājas Jūrniecības koledžas pārstāvis Aivars Buls. 

 

Ukrainas Nacionālās Universitātes “Odesas Jūrniecības akadēmija” pārstāvis  Vadims Zakarčenko runāja par tēmu: “Kuģa virsnieku kvalifikācija: apstiprinātā izglītība un profesionālās prasības”. 

 

Nacionālās Tehniskās Universitātes “Harkivas Politehniskais Institūts”, pārstāvis Pavlo Brins referēja par tēmu: “Starptautiskās sadarbības mācīšanās: tīmekļa 2.0 instrumentu izmantošana studiju procesa organizēšanai nelabvēlīgos apstākļos (COVID-19; karš Ukrainā)”. 

 

Bet Filipīnas Jūras rūpniecības iestādes (MARINA), Pasaules Jūrniecības Universitātes pārstāvis Herberts V. Nalupa stāstīja par tēmu: “Izaicinājumi un iespējas jūrniecības izglītībai un apmācībai ceturtajā industriālajā revolūcijā”. 

 

Uzziņai:

Projekts tiek realizēts 8.2.3 specifiskais atbalsta mērķa "Nodrošināt labāku pārvaldību augstākās izglītības institūcijās".

 

Projekta Nr. 8.2.3.0/18/A/015

 

Projekta mērķis ir Liepājas Jūrniecības koledžas (LJK) attīstības stratēģijas un rezultātu pārvaldības ieviešana, kas tiks nodrošināta, pilnveidojot LJK 4 studiju programmu kvalitāti atbilstoši jaunākajām tirgus un jūrniecības nozares tendencēm, izstrādājot un ieviešot administratīvo sistēmu, kas ļaus efektīvāk izmantot pieejamos resursus, nodrošināt labāku LJK pārvaldību un vadības personāla kompetenču un prasmju paaugstināšanu.

 

Projekta ietvaros tiks veiktas sekojošās darbības:- panākta studiju programmu “Jūras transports”, “Kuģu vadīšana”, “Jūras transports – kuģu mehānika” un “Kuģu mehānika” satura pilnveide un salāgošana ar nozares attīstības vajadzībām;

 

-pilnveidota organizatoriskā un pārvaldības struktūra;

- pilnveidota LJK iekšējās kvalitātes vadības sistēma un LJK pārvaldības struktūra;

- ieviesta E-pārvaldības sistēma;

- nodrošināta vadības personāla apmācība.

 

Īstenojot projekta mērķi un plānotās darbības tiks panākta LJK stratēģiskā attīstība un ieviesta rezultātu pārvaldība.

 

Projekta mērķa grupa: augstākas izglītības institūcija - LJK, kuru pārstāv LJK studējošie, akadēmiskais un administratīvais personāls, uz kuriem attieksies projekta darbības un kurus tieši ietekmēs projekta rezultāti.

 

Projekta plānotas izmaksas: 187 199,23 eiro, no kuriem ESF finansējums – 159 119,34 eiro, Valsts līdzfinansējums – 28 079,89 eiro.

 

Projekta īstenošanas laiks: 48 mēneši (22.11.2018. - 21.11.2022.)

 

Indra Grase

Liepājas Jūrniecības koledžas

sabiedrisko attiecību speciāliste

 

Rīgas Tehniskās universitātes

Liepājas Jūrniecības koledža

Tālr.: +371 63424880;
Mob.: +371 29130491
kanceleja@ljk.lv
Uliha ielā 5, Liepāja, LV-3401
Pirmdien - Ceturtdien: 08.00 - 17.00
Piektdien: 08.00 - 14.00