Turpinās darbs pie koledžas pārvaldības modeļa ieviešanas

12.11.2021.

Attīstība Projekts 8.2.3.0/18/A/015

Liepājas Jūrniecības koledža (LJK) turpina sakārtot un uzlabot pārvaldības modeli. 31.08.2021. LJK Padomes sēdē tika apstiprināta Liepājas Jūrniecības koledžas “Personāla atlases kārtība”, kas ļaus nodrošināt personāla kvalitatīvāku atlasi. 

Kā arī turpinās darbs pie studentu portāla un e-pārvaldības sistēmas ieviešanas un savstarpējas integrācijas, pie grāmatvedības programmas Horizon HoP moduļu ieviešanas, kas optimizēs personāla pārvaldību, elektronisko rēķinu apstrādi un materiāltehnisko uzskaiti.

Savukārt šā gada decembrī Latvijā iecerētā Starptautisko studiju programmu satura inovāciju konference pārcelta uz 2022.gadu un tiek apsvērta iespēja rīkot to tiešsaistes režīmā, Covid-19 drošības pasākumu dēļ.

Uzsākts arī LJK iekšējais audits un sagatavošana 2022.gadā ieplānotai noslēdzošai ISO pārbaudei.

Uzziņai:
Projekts tiek realizēts 8.2.3 specifiskais atbalsta mērķa "Nodrošināt labāku pārvaldību augstākās izglītības institūcijās".

Projekta Nr. 8.2.3.0/18/A/015
Projekta mērķis ir Liepājas Jūrniecības koledžas (LJK) attīstības stratēģijas un rezultātu pārvaldības ieviešana, kas tiks nodrošināta, pilnveidojot LJK 4 studiju programmu kvalitāti atbilstoši jaunākajām tirgus un jūrniecības nozares tendencēm, izstrādājot un ieviešot administratīvo sistēmu, kas ļaus efektīvāk izmantot pieejamos resursus, nodrošināt labāku LJK pārvaldību un vadības personāla kompetenču un prasmju paaugstināšanu.

Projekta ietvaros tiks veiktas sekojošās darbības:- panākta studiju programmu “Jūras transports”, “Kuģu vadīšana”, “Jūras transports – kuģu mehānika” un “Kuģu mehānika” satura pilnveide un salāgošana ar nozares attīstības vajadzībām;

- pilnveidota organizatoriskā un pārvaldības struktūra;
- pilnveidota LJK iekšējās kvalitātes vadības sistēma un LJK pārvaldības struktūra;
- ieviesta E-pārvaldības sistēma;
- nodrošināta vadības personāla apmācība.

Īstenojot projekta mērķi un plānotās darbības tiks panākta LJK stratēģiskā attīstība un ieviesta rezultātu pārvaldība.

Projekta mērķa grupa: augstākas izglītības institūcija - LJK, kuru pārstāv LJK studējošie, akadēmiskais un administratīvais personāls, uz kuriem attieksies projekta darbības un kurus tieši ietekmēs projekta rezultāti.

Projekta plānotas izmaksas: 187 199,23 eiro, no kuriem ESF finansējums – 159 119,34 eiro, Valsts līdzfinansējums – 28 079,89 eiro.

Projekta īstenošanas laiks: 48 mēneši (22.11.2018. - 21.11.2022.)

Mājaslapa ir izstrādes stadijā. Aktīvi strādājam, lai papildinātu saturu. skatīt veco versiju

Liepājas Jūrniecības koledža

Tālr.: +371 63424880;
Mob.: +371 29130491
kanceleja@ljk.lv
Uliha ielā 5, Liepāja, LV-3401
Pirmdien - Ceturtdien: 08.00 - 17.00
Piektdien: 08.00 - 14.00