Liepājas Jūrniecības koledžā turpinās dokumentu digitalizācija

12.02.2022.

Attīstība Projekts 8.2.3.0/18/A/015

Realizējot projektu, Liepājas Jūrniecības koledža (LJK) turpina sakārtot un uzlabot mācību iestādes pārvaldības modeli. Patlaban ir pabeigti Horizon HoP moduļu – “elektroniskie rēķini” un “materiāltehniskā uzskaite” ieviešana mācību iestādes ikdienas darbā, nosakot to lietojumu un aprites kārtību. Digitalizējot dokumentu plūsmu mācību iestādei ir iespēja uzlabot darba efektivitāti un iegūt papildu darba stundas lietderīgākiem uzdevumiem. 
 
Horizon HoPā elektroniski sagatavotie metarēķini ir derīgi kā attaisnojuma dokumenti grāmatvedībā, līdz ar to mācību iestādē ievērojami samazināsies papīra dokumentu aprite un arhivēšana. Metarēķini ne vien samazina nepieciešamību pēc papīra dokumentiem, bet uzlabo arī darījumu aprites ātrumu kopumā. Svarīgi, ka šos rēķinus var apstrādāt automātiski, tādējādi nepastāv risks kļūdīties, ar roku pārrakstot skaitļus. 
 
Īstenojot projektu turpinās darbi pie Studentu portāla un e-pārvaldības sistēmas ieviešanas un savstarpējas integrācijas. Kā arī joprojām turpinās darbs pie grāmatvedības programmas Horizon HoP personāla moduļu ieviešanas, kas optimizēs personāla pārvaldību.
 
Sakarā ar COVID19 drošības pasākumiem, pagājušā gada decembri plānotā Starptautiskā studiju programmu satura inovāciju konference Latvijā pārcelta uz 2022.gadu un tiek apsvērta iespēja tomēr to rīkot tiešsaistes režīmā. 
 
Tāpat uzsākts LJK iekšējais audits un sagatavošana 2022.gadā ieplānotai noslēdzošai ISO pārbaudei.
 
Pabeigta arī e-moduļa "Kuģu elektrotehnika un elektronika" izstrāde: http://ljk.edu.lv/course/view.php?id=306 
 
LJK tika uzlabota Kvalitātes vadības sistēmas (KVS) politika un papildināta KVS Rokasgrāmata, kā arī atjaunoti procesu apraksti.
 
Uzziņai:
Projekts tiek realizēts 8.2.3 specifiskais atbalsta mērķa "Nodrošināt labāku pārvaldību augstākās izglītības institūcijās".
Projekta Nr. 8.2.3.0/18/A/015
Projekta mērķis ir Liepājas Jūrniecības koledžas (LJK) attīstības stratēģijas un rezultātu pārvaldības ieviešana, kas tiks nodrošināta, pilnveidojot LJK 4 studiju programmu kvalitāti atbilstoši jaunākajām tirgus un jūrniecības nozares tendencēm, izstrādājot un ieviešot administratīvo sistēmu, kas ļaus efektīvāk izmantot pieejamos resursus, nodrošināt labāku LJK pārvaldību un vadības personāla kompetenču un prasmju paaugstināšanu.
Projekta ietvaros tiks veiktas sekojošās darbības:- panākta studiju programmu “Jūras transports”, “Kuģu vadīšana”, “Jūras transports – kuģu mehānika” un “Kuģu mehānika” satura pilnveide un salāgošana ar nozares attīstības vajadzībām;
-pilnveidota organizatoriskā un pārvaldības struktūra;
- pilnveidota LJK iekšējās kvalitātes vadības sistēma un LJK pārvaldības struktūra;
- ieviesta E-pārvaldības sistēma;
- nodrošināta vadības personāla apmācība.
Īstenojot projekta mērķi un plānotās darbības tiks panākta LJK stratēģiskā attīstība un ieviesta rezultātu pārvaldība.
Projekta mērķa grupa: augstākas izglītības institūcija - LJK, kuru pārstāv LJK studējošie, akadēmiskais un administratīvais personāls, uz kuriem attieksies projekta darbības un kurus tieši ietekmēs projekta rezultāti.
Projekta plānotas izmaksas: 187 199,23 eiro, no kuriem ESF finansējums – 159 119,34 eiro, Valsts līdzfinansējums – 28 079,89 eiro.
Projekta īstenošanas laiks: 48 mēneši (22.11.2018. - 21.11.2022.)
 

Rīgas Tehniskās universitātes

Liepājas Jūrniecības koledža

Tālr.: +371 63424880
Mob.: +371 29130491
kanceleja@ljk.lv
Uliha ielā 5, Liepāja, LV-3401
Pirmdien - Piektdien: 08.00 - 16.30