Rīgas Tehniskās universitātes

LIEPĀJAS JŪRNIECĪBAS KOLEDŽA

 

Reģ. Nr. 90000063024

Juridiskā adrese: Uliha iela 5, Liepāja, LV 3401

Bankas nosaukums: Swedbanka

Bankas kods: HABALV22XXX

Bankas konts: LV27HABA0551054497817

 

Rīgas Tehniskās universitātes

Liepājas Jūrniecības koledža

Tālr.: +371 63424880;
Mob.: +371 29130491
kanceleja@ljk.lv
Uliha ielā 5, Liepāja, LV-3401
Pirmdien - Ceturtdien: 08.00 - 17.00
Piektdien: 08.00 - 14.00