Nāc studēt Liepājas Jūrniecības koledžā

Uzzināt vairāk

Uz pasaules jūrām no Liepājas

Uzzināt vairāk

Jūrnieki var veikt kompetences novērtēšanas testus

Uzzināt vairāk
lv
30.07.2022.
Attīstība Projekts 4.2.1.2./18/I/017
Vasarā Liepājas Jūrniecības koledžā (LJK) aktīvi rosās strādnieki, – turpinās projekta “Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi Liepājas Jūrniecības koledžā Uliha ielā 5, Liepājā” paredzētie energoefektivitātes uzlabošanas darbi, kas būtiski samazinās siltumenerģijas zudumus. 2021.gadā tika uzsākta un 2022.gadā turpinās logu, esošās apkures sistēmas nomaiņa, kā arī veikti pamatu atrakšanas un to sakārtošanas darbi, savukārt 2022.gada maij...

Mūsu programmas

Aktualitātes

Projektā studenti ārvalstīs apgūst gan teorētiskās zināšanas, gan praktiskās iemaņas

Liepājas Jūrniecības koledžas (LJK) studenti atgriezušies no jūras praksēm Igaunijā un teorētiskajām apmācībām Lietuvā, kas norisinājās Erasmus+ projekta personu mobilitātes Augstākā sektora ietvaros....

30.06.2022.
Erasmus+ Projekts 2019-1-LV01-KA103-060200

Projektā sadarbojas ar izglītības iestādēm Lietuvā un Zviedrijā un kruinga aģentūru Igaunijā

Noslēgušās Liepājas Jūrniecības koledža (LJK) Erasmus+ projekta personu mobilitātes Augstākā sektora ietvaros īstenotās aktivitātes, kas norisinājās no 2019.gada 01.jūnija līdz 2022.gada 31.maijam. Pr...

29.06.2022.
Erasmus+ Projekts 2019-1-LV01-KA103-060200

Turpina sadarbību projektā PuMPuRS

2021./2022. mācību gada otrajā pusgadā Liepājas Jūrniecības koledža turpinājusi izmantot Eiropas Sociālā fonda projekta “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” (PuMPuRS)  ies...

15.06.2022.
Pumpurs Studenti

Mājaslapa ir izstrādes stadijā. Aktīvi strādājam, lai papildinātu saturu. skatīt veco versiju

Liepājas Jūrniecības koledža

Tālr.: +371 63424880;
Mob.: +371 29130491
kanceleja@ljk.lv
Uliha ielā 5, Liepāja, LV-3401
Pirmdien - Ceturtdien: 08.00 - 17.00
Piektdien: 08.00 - 14.00