Zinātniskajās konferencēs apspriedīs ar jūrniecību un jūrniecības izglītību saistītas tēmas

10.08.2022.

Projekts 8.2.3.0/18/A/015

Liepājas Jūrniecības koledža (LJK) sadarbībā ar Lietuvas Jūras akadēmiju (LJA) no 14.09.2022. līdz 16.09.2022. organizē starptautiskas zinātniskas konferences, kas norisināsies gan Liepājā, gan Klaipēdā. 14. septembrī Lietuvas Jūras akadēmijā notiks konference “Zaļā jūras biznesa līnija”, kas ir daļa no lietuviešu īstenotā starptautiskā projekta „Blue4Seas“. 

 

Konferences moto: Jūrniecības ilgtspējība. Konferences mērķis ir veicināt zinātniskās un radošās iniciatīvas jūrniecības zinātniskajā pētniecībā, sasaistot pētniecību ar ilgtspējīgas attīstības principiem jūrniecības biznesā. Konferences tēmas: jūrniecības inženierija, jūrniecības informātika, jūrniecības biznesa vadība, karjera jūrniecībā, jūrniecības izglītība un apmācība, starptautiskā loģistika, starpdisciplinārie pētījumi. 

 

Savukārt 15.septembrī Liepājas Jūrniecības koledžā notiks konference “Moduļu sistēmas priekšrocības mūsdienu izglītībā”, kas tiek organizēta programmas 8.2.3 specifiskā atbalsta mērķa "Nodrošināt labāku pārvaldību augstākās izglītības institūcijās" projekta “Labākas pārvaldības nodrošināšana Liepājas Jūrniecības koledžā” ietvaros. Konferences moto: Moderna izglītība – solis tuvāk drošai nākotnei. Konferences galvenais mērķis ir izveidot tikšanās vietu labāko inovatīvo tendenču apmaiņai izglītībā, debatēm un ieskatam nākotnē, informēja LJK vadošā projektu speciāliste Jekaterina Zalomova. Liepājā tiks runāts par tādām tēmām, kā moduļu sistēmas priekšrocības mūsdienu izglītība, akadēmiskais godīgums, mūsdienīgas tālmācības un e-mācības, daudznozaru studiju programmas, starptautiskās un kopīgās studiju programmas – plusi un mīnusi, ekoinovācijas un “zaļās” darba vietas, videi draudzīgs un drošs jūras transports, reformas jūrniecības izglītībā u.c..

 

Konferencēs aicināti piedalīties zinātnieki un pētnieki, studenti un viņu zinātnisko darbu vadītāji, vietējo un valsts iestāžu pārstāvji, interesenti augstākās izglītības jomā, jūrniecības pārstāvji, t.sk. uzņēmēji un citi interesenti.

 

Īstenojot jau minēto projektu “Labākas pārvaldības nodrošināšana Liepājas Jūrniecības koledžā”, turpinās arī darbs pie e-pārvaldības sistēmas un studentu portāla savstarpējas integrācijas un ieviešanas. Integrējot studentu portālu e-pārvaldības sistēmā, datu ievadīšana par katru konkrēto studentu notiek vienotā platformā, kas novērš kļūdas un neprecizitātes un nodrošina datu apstrādes kvalitāti. Piemēram, katram jaunietim, iestājoties LJK, tiek izveidota digitāla personīgā datu glabāšanas krātuvīte, kur tiek ievadīta informācija par šī studenta sekmēm, apmeklējumu, praksi un taml.. Respektīvi šajā krātuvītē tiks uzkrāta informācija par konkrēto studentu no viņa iestāšanās brīža LJK līdz absolvēšanai. Svarīgi, ka šos datus var apstrādāt automātiski, savietojot ar dokumentu vadības sistēmu Namejs, tādējādi nepastāv risks kļūdīties, kā tas būtu, ja šos datus vajadzētu manuāli ievadīt vairākkārt dažādas vietnēs. 

 

28.07.2022. notika LJK projekta vadības un IT speciālista tikšanās ar A/S “RIX Technologies” pārstāvjiem par tālāko Nameja attīstību. Namejs ir dokumentu un darbplūsmu vadības sistēma, kas paredzēta korespondences, līgumu, rīkojumu, sanāksmju, iepirkumu, projektu un citu dokumentu pārvaldībai, kā arī dokumentu aprites procesu automatizācijai, ar kuru vienlaikus un vienā vidē var strādāt vairākas vienas organizācijas iestādes, netraucējot un neietekmējot viena otras darbu, taču nepieciešamības gadījumā arī sadarboties viena ar otru.

 

Uzziņai:

Projekts tiek realizēts 8.2.3 specifiskais atbalsta mērķa "Nodrošināt labāku pārvaldību augstākās izglītības institūcijās".

Projekta Nr. 8.2.3.0/18/A/015

Projekta mērķis ir Liepājas Jūrniecības koledžas (LJK) attīstības stratēģijas un rezultātu pārvaldības ieviešana, kas tiks nodrošināta, pilnveidojot LJK 4 studiju programmu kvalitāti atbilstoši jaunākajām tirgus un jūrniecības nozares tendencēm, izstrādājot un ieviešot administratīvo sistēmu, kas ļaus efektīvāk izmantot pieejamos resursus, nodrošināt labāku LJK pārvaldību un vadības personāla kompetenču un prasmju paaugstināšanu.

Projekta ietvaros tiks veiktas sekojošās darbības:- panākta studiju programmu “Jūras transports”, “Kuģu vadīšana”, “Jūras transports – kuģu mehānika” un “Kuģu mehānika” satura pilnveide un salāgošana ar nozares attīstības vajadzībām;

-pilnveidota organizatoriskā un pārvaldības struktūra;

- pilnveidota LJK iekšējās kvalitātes vadības sistēma un LJK pārvaldības struktūra;

- ieviesta E-pārvaldības sistēma;

- nodrošināta vadības personāla apmācība.

Īstenojot projekta mērķi un plānotās darbības tiks panākta LJK stratēģiskā attīstība un ieviesta rezultātu pārvaldība.

Projekta mērķa grupa: augstākas izglītības institūcija - LJK, kuru pārstāv LJK studējošie, akadēmiskais un administratīvais personāls, uz kuriem attieksies projekta darbības un kurus tieši ietekmēs projekta rezultāti.

Projekta plānotas izmaksas: 187 199,23 eiro, no kuriem ESF finansējums – 159 119,34 eiro, Valsts līdzfinansējums – 28 079,89 eiro.

Projekta īstenošanas laiks: 48 mēneši (22.11.2018. - 21.11.2022.)

 

Mājaslapa ir izstrādes stadijā. Aktīvi strādājam, lai papildinātu saturu. skatīt veco versiju

Liepājas Jūrniecības koledža

Tālr.: +371 63424880;
Mob.: +371 29130491
kanceleja@ljk.lv
Uliha ielā 5, Liepāja, LV-3401
Pirmdien - Ceturtdien: 08.00 - 17.00
Piektdien: 08.00 - 14.00