Liepājas Jūrniecības koledžā turpina ieviest energoefektivitātes pasākumus, uzsākta ārējo sienu siltināšanas darbi

Vasarā Liepājas Jūrniecības koledžā (LJK) aktīvi rosās strādnieki, – turpinās projekta “Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi Liepājas Jūrniecības koledžā Uliha ielā 5, Liepā...

30.07.2022.
Attīstība Projekts 4.2.1.2./18/I/017

Projektā studenti ārvalstīs apgūst gan teorētiskās zināšanas, gan praktiskās iemaņas

Liepājas Jūrniecības koledžas (LJK) studenti atgriezušies no jūras praksēm Igaunijā un teorētiskajām apmācībām Lietuvā, kas norisinājās Erasmus+ projekta personu mobilitātes Augstākā sektora ietvaros....

30.06.2022.
Erasmus+ Projekts 2019-1-LV01-KA103-060200

Projektā sadarbojas ar izglītības iestādēm Lietuvā un Zviedrijā un kruinga aģentūru Igaunijā

Noslēgušās Liepājas Jūrniecības koledža (LJK) Erasmus+ projekta personu mobilitātes Augstākā sektora ietvaros īstenotās aktivitātes, kas norisinājās no 2019.gada 01.jūnija līdz 2022.gada 31.maijam. Pr...

29.06.2022.
Erasmus+ Projekts 2019-1-LV01-KA103-060200

Turpina sadarbību projektā PuMPuRS

2021./2022. mācību gada otrajā pusgadā Liepājas Jūrniecības koledža turpinājusi izmantot Eiropas Sociālā fonda projekta “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” (PuMPuRS)  ies...

15.06.2022.
Pumpurs Studenti

Izlaidums 2021./2022. studiju gadā

Svinīgais izlaidums Liepājas Jūrniecības koledžas profesionālās vidējās izglītības programmu absolventiem (grupas S-41, S-42, M-41) un pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības programmu absolve...

15.06.2022.
Studenti

Mājaslapa ir izstrādes stadijā. Aktīvi strādājam, lai papildinātu saturu. skatīt veco versiju

Liepājas Jūrniecības koledža

Tālr.: +371 63424880;
Mob.: +371 29130491
kanceleja@ljk.lv
Uliha ielā 5, Liepāja, LV-3401
Pirmdien - Ceturtdien: 08.00 - 17.00
Piektdien: 08.00 - 14.00