| Liepājas Jūrniecības koledžas sniegtie maksas pakalpojumi
| 1.  | Dienesta viesnīcas pakalpojumi (īres maksa)
| 1.1.  | izglītojamiem, kas mācās vai studē budžeta grupā1  | viena vieta mēnesī | 19,55 | 0,00 | 19,55
| 1.2.  | izglītojamiem, kas mācās vai studē maksas grupā1  | viena vieta mēnesī | 45,56 | 0,00 | 45,56
| 1.3.  | citām personām6  |   |   |   |  
| 1.3.1.  | citām personām par vienu vietu diennaktī  | viena vieta diennaktī | 8,01 | 0,00 | 8,01
| 1.3.2.  | citām personām par vienu vietu mēnesī  | viena vieta mēnesī | 150,79 | 0,00 | 150,84
| 2.  | Kancelejas pakalpojumi  |   |   |   |  
| 2.1.  | arhīva dokumentu, izziņu sagatavošana un izsniegšana6
| 2.1.1.  | arhīva dokumentu izsniegšana divu nedēļu laikā  | viens komplekts | 10,91 | 0,00 | 10,91
| 2.1.2.  | diploma pielikuma dublikāta sagatavošana latviešu un angļu valodā  | viens komplekts | 12,59 | 0,00 | 12,59
| 2.1.3.  | sekmju izraksta dublikāta sagatavošana (Jūrskola)  | viens komplekts | 9,44 | 0,00 | 9,44
| 2.1.4.  | arhīva izziņa, kas apliecina, ka persona mācījusies Liepājas Jūrniecības koledžā  | viens komplekts | 8,45 | 0,00 | 8,45
| 2.1.5.  | arhīva izziņas sagatavošana trīs dienu laikā  | viens komplekts | 10,86 | 0,00 | 10,86
| 2.1.6.  | atkārtotas arhīva izziņas sagatavošana  | viens komplekts | 1,18 | 0,00 | 1,18
| 2.1.7.  | akadēmiskās izziņas vai sekmju izraksta sagatavošana esošajiem studentiem  | viens komplekts | 1,17 | 0,00 | 1,17
| 2.1.8.  | dokumentu nosūtīšana ierakstītā vēstulē  | viens komplekts | 5,14 | 0,00 | 5,14
| 2.1.9.  | studentu apliecības dublikāta izgatavošana  | viena vienība | 2,98 | 0,00 | 2,98
| 2.1.10.  | diplomdarbu ievākošana3  | viena vienība | 11,42 | 0,00 | 11,42
| 2.2.  | reflektantu dokumentu pieņemšana un reģistrēšana3  | viens reflektants | 19,30 | 0,00 | 19,30
| 3.  | Ar izglītības procesu saistītie pakalpojumi3
| 3.1.  | maksājumi par akadēmisko parādu kārtošanu
| 3.1.1.  | noslēguma pārbaudījums (eksāmens)  | viens pārbaudījums | 176,02 | 0,00 | 176,02
| 3.1.2.  | eksāmena/ieskaites kārtošana  | viens pārbaudījums | 11,20 | 0,00 | 11,20
| 3.1.3.  | atkārtota kvalifikācijas darba izstrāde un aizstāvēšana  | viens kvalifikācijas darbs | 162,44 | 0,00 | 162,44
| 3.1.4.  | prakses aizstāvēšana  | viena prakse | 21,77 | 0,00 | 21,77
| 3.2.  | vērtējums par iepriekšējā izglītībā vai profesionālajā pieredzē sasniegtu studiju rezultātu atzīšanu  | viena persona | 35,05 | 0,00 | 35,05
| 3.3.  | konsultācijas (ārpus programmā paredzētajām)  | viena akadēmiskā stunda | 8,11 | 0,00 | 8,11
| 4.  | Izglītības pakalpojumi
| 4.1.  | profesionālās tālākizglītības programmas3  | viena programma | tāme | 0,00 |  
| 4.2.  | profesionālās pilnveides programmas3  | viena programma | tāme | 0,00 |  
| 4.3.  | modulārās profesionālās izglītības programmas moduļa apguve3  | viens modulis | tāme | 0,00 |  
| 4.4.  | neformālās izglītības programma  | viena akadēmiskā stunda | tāme | 21 % |  
|  
Cenrādis saskaņā ar:

Mājaslapa ir izstrādes stadijā. Aktīvi strādājam, lai papildinātu saturu. skatīt veco versiju

Liepājas Jūrniecības koledža

Tālr.: +371 63424880 Mob.: +371 29130491
kanceleja@ljk.lv
Ūliha ielā 5, Liepāja, LV-3401
Pirmdien - Ceturtdien: 08.00 - 17.00
Piektdien: 08.00 - 14.00