Nr.
p.k.

Pakalpojuma veids

Mērvienība

Cena bez PVN (euro)

PVN
(euro)*

Cena ar PVN (euro)

1.

Dienesta viesnīcas pakalpojumi (īres maksa)

1.1.

Izglītojamiem, kas mācās vai studē budžeta grupā

viena vieta mēnesī

12,81

0,00

12,81

1.2.

Izglītojamiem, kas mācās vai studē budžeta grupā un ir bāreņi, bez vecāku gādības palikuši bērni, bērni no daudzbērnu ģimenēm, un izglītojamiem, kuru ģimenēm piešķirts trūcīgās ģimenes statuss (līdz 24 gadu vecuma sasniegšanai)

viena vieta mēnesī

6,40

0,00

6,40

1.3.

Izglītojamiem, kas mācās vai studē maksas grupā

viena vieta mēnesī

42,69

0,00

42,69

1.4.

Citām personām

1.4.1.

Citām personām par vienu vietu mēnesī

viena vieta mēnesī

142,29

0,00

142,29

1.4.2.

Citām personām par vienu vietu diennaktī

viena vieta diennaktī

7,11

0,00

7,11

2.

Kancelejas pakalpojumi

2.1.

Arhīva dokumentu, izziņu sagatavošana un izsniegšana

2.1.1.

Divu nedēļu laikā

viens komplekts

4,27

0,00

4,27

2.1.2.

Divu darbdienu laikā

viens komplekts

11,38

0,00

11,38

2.2.

Ar izglītības procesu saistītās dokumentācijas dublikāta izdruku izsniegšana

viena vienība

5,69

0,00

5,69

2.3.

Reflektantu dokumentu pieņemšana un reģistrēšana

viens reflektants

11,38

0,00

11,38

3.

Ar izglītības procesu saistītie pakalpojumi

3.1.

Maksājumi par akadēmisko parādu kārtošanu

3.1.1.

Noslēguma pārbaudījums (eksāmens)

viens pārbaudījums

15,65

0,00

15,65

3.1.2.

Ieskaite (arī atkārtota)

viena ieskaite

10,67

0,00

10,67

3.1.3.

Atkārtota kvalifikācijas darba izstrāde un aizstāvēšana

viens kvalifikācijas darbs

142,29

0,00

142,29

3.2.

Konsultācijas (ārpus programmā paredzētajām) izglītojamiem, kas mācās vai studē budžeta grupā

viena stunda

7,11

0,00

7,11

4.

Vērtējums par iepriekšējā izglītībā vai profesionālajā pieredzē sasniegtu studiju rezultātu atzīšanu

4.1.

Iesniegto dokumentu izvērtēšana un lēmuma sagatavošana

vienai personai

39,74

0,00

39,74

4.2.

Pārbaudījumi

4.2.1.

Ieskaite

viena ieskaite

4,10

0,00

4,10

4.2.2.

Eksāmens

viens eksāmens

8,21

0,00

8,21

4.2.3.

Praktisko darba iemaņu pārbaude

viena pārbaude

32,83

0,00

32,83

 

Piezīme. * Pievienotās vērtības nodokli nepiemēro saskaņā ar Pievienotās vērtības nodokļa likuma 59.panta pirmo daļu.

 

Cenrādis saskaņā ar:

 

Ministru kabineta noteikumi Nr. 171
Rīgā 2021. gada 18. martā (prot. Nr. 28 10. §)

Mājaslapa ir izstrādes stadijā. Aktīvi strādājam, lai papildinātu saturu. skatīt veco versiju

Liepājas Jūrniecības koledža

Tālr.: +371 63424880;
Mob.: +371 29130491
kanceleja@ljk.lv
Uliha ielā 5, Liepāja, LV-3401
Pirmdien - Ceturtdien: 08.00 - 17.00
Piektdien: 08.00 - 14.00