Kuģa mehāniķis ir profesija, kas piemērota tehniski domājošiem cilvēkiem. Viņš nodrošina dažādu kuģa iekārtu un mehānismu, to skaitā dzinēja, kas ir kuģa sirds, nepārtrauktu darbību un rūpējas par to uzturēšanu tehniskā kārtībā. Ja rodas kuģa tehniskā aprīkojuma darbības traucējumi, kuģa mehāniķa uzdevums ir noskaidrot bojājuma cēloni un veikt nepieciešamo remontu. Šis darbs prasa izpratni par kuģa iekārtu un mehānismu tehniskajiem procesiem un to savstarpējo mijiedarbību. 

Inženiertehniskā nodaļa piedāvā gan profesionālās vidējās izglītības programmu “Jūras transports”, kurā uzņem jauniešu pēc 9. klases pabeigšanas, gan īsā cikla profesionālās augstākās izglītības programmas “Kuģu mehānika” un “Jūras transports – kuģu mehānika”, kurās var iestāties jaunieši pēc vidusskolas vai Rīgas Tehniskās universitātes Liepājas Jūrniecības koledžas Jūrskolas absolvēšanas. 

Rīgas Tehniskās universitātes

Liepājas Jūrniecības koledža

Tālr.: +371 63424880
Mob.: +371 29130491
kanceleja@ljk.lv
Uliha ielā 5, Liepāja, LV-3401
Pirmdien - Piektdien: 08.00 - 16.30