Gatavojoties jūrai – domā zili! (GROWING4SEA- THINK BLUE!)

09.01.2023.

PROJEKTS 2022-1-LV01-KA122-VET-000077136
PROJEKTS 2022-1-LV01-KA122-VET-000077136

Projekta nosaukums:  Gatavojoties jūrai – domā zili! (GROWING4SEA- THINK BLUE!)

Projekta akronīms: GROWING4SEA – THINK BLUE

Projekta Nr.:  PROJEKTS 2022-1-LV01-KA122-VET-000077136

Īstenošanas periods: 01.09.2022. – 29.02.2024.

Projekta partneri:  

Liepājas Jūrniecības koledža (Latvija, Liepāja, projekta iesniedzējs, www.ljk.lv)

INTERMOBEX (Spānija, Grankanārija, Kanāriju salas, www.intermobex.com)

SHIPCON LIMASSOL LIMITED (Kipra, Limasola, www.shipcon.eu.com)

USTANOVA ZA OBRAZOVANJE ODRASLIH MAKSIMA (Horvātija, Splita, www.erasmuscoursescroatia.com)

ERASMUS LEARNING ACADEMY (Itālija, Boloņa, www.erasmuslearningacademy.eu) 

 

Intermobex, Shipcon Limassol Limited un Ustanova za obrazovanje odraslih ir starptautiskas organizācijas, kas darbojas kā starpnieki prakses vietu, izmitināšanas jautājumu, transporta, dažāda veida apmācību kursu, kultūras pasākumu un dažādu citu nepieciešamo aktivitāšu organizēšanā un kārtošanā apmaiņas programmu projektu ietvaros.

Mērķa auditorija: LJK profesionālās vidējās izglītības programmu audzēkņi un personāls

Projekta plānotais finansējums: kopējais projektam piešķirtais EK finansējums ir 73 212 EUR.

 

MOBILITĀTES PROJEKTĀ PLĀNOTĀS AKTIVITĀTES

 

VIDĒJĀS PROFESIONĀLĀS IZGLĪTĪBAS PROGRAMMAS AUDZĒKŅU AKTIVITĀTES

Kopumā plānotas 8 audzēkņu īstermiņa prakses mobilitātes, no kurām 4 uz Spāniju un 4 uz Kipru un 2 ilgtermiņa prakses mobilitātes, no kurām 1 mobilitāte uz Igauniju un 1 mobilitāte uz Lietuvu. Uz abām īstermiņa mobilitātēm gan Spānijā, gan Kiprā paredzētas pavadošās personas, tādējādi sniedzot iespēju pieteikties arī nepilngadīgiem audzēkņiem no zemākiem kursiem. 

 

SPĀNIJA, KANĀRIJU SALAS

Plānotas 28 dienu ilgas 4 audzēkņu prakses mobilitātes uz Spāniju, Grankanāriju, kur partneris INTERMOBEX - International Mobility Experience organizēs praksi kuģu/laivu remonta uzņēmumos un kuģu būvētavās. 

Praktikantu uzdevumi ietvers: dzinēja rezerves daļu izgatavošanu, izmantojot metālapstrādes iekārtas; dzinēja vadības ierīču, dzenskrūves vārpstas un dzenskrūves uzstādīšanu; dzinēju, elektromotoru, sūkņu, vinču un citu mehānisko un elektrisko iekārtu remontu un apkopi; elektroenerģijas, apsildes, ventilācijas, dzesēšanas, ūdens un kanalizācijas sistēmu apkopi; dzinēju un citu iekārtu darbības uzraudzību un testēšanu, lai varētu konstatēt darbības traucējumus un to cēloņus; vispārēju kuģu tehniskās apkopes un remonta darbu veikšanu.

Plānots, ka 4 audzēkņi pavadošās personas pavadībā dosies uz Spāniju 2023. gada jūnijā.

 

KIPRA

Plānota 12 dienu ilga 4 audzēkņu prakses mobilitātes ar pavadošo personu uz Kipru, kur partneris SHIPCON LIMASSOL LIMITED (ShipCon) organizēs praksi. 

Praktikanti izies praksi uz nelieliem kuģiem (tūrisma katamarānu/prāmju tipa), kas veic izbraukumus jūrā no Limasolas ostas uz dažādām apskates vietām Kiprā. Audzēkņi, kuri apgūst kuģu vadīšanu, darbosies uz kuģa tiltiņa, bet tie, kuri apgūst kuģu mehāniķa profesiju, strādās kuģa mašīntelpā.

Praktikantu uzdevumi ietvers:

- kuģu mehāniķiem - iepazīšanos ar kuģa uzbūvi un tā informāciju, drošības ierīču pielietošanu, asistēšanu pie kuģa mašīnu, mehānismu un sistēmu tehniskās ekspluatācijas; tehnisko apkalpošanu un remonta darbu veikšanu, kuģa tīrīšanu, stāvēšanu mašīntelpas sardzē, asistēšanu pie pasažieru uzņemšanas/nokāpšanas operācijām, degvielas uzpildi, u.c.;

- kuģu stūrmaņiem - iepazīšanos ar kuģa uzbūvi un tā informāciju, stūrēšanu, manevrēšanu, navigācijas sardzes pildīšanu, drošības ierīču pielietošanu, vilkšanu un noenkurošanos, pietauvošanos, kuģa tīrīšanu, asistēšanu kuģa pārgājiena un vadīšanas veikšanā, radiosakaru un tehnisko ierīču ekspluatācijas nodrošināšanā, asistēšanu pie pasažieru uzņemšanas/nokāpšanas operācijām.

Plānots, ka 4 audzēkņi ar pavadošo personu dosies uz Kipru 2023. gada vasarā.

 

IGAUNIJA UN LIETUVA

Plānota 6 mēnešu ilga prakse diviem audzēkņiem ErasmusPro programmas ietvaros, kur partneris Baltcrew Agency OU organizēs praksi vienam no audzēkņiem, bet Ethanol Recruiment otram.

Prakse paredzēta uz kuģiem, kas kuģo gan pa Baltijas jūru, gan pa visu pasauli starptautiskā komandas sastāvā. Audzēkņiem būs jāievēro visas jūrnieku darba aizsardzības, labas darba prakses, vides aizsardzības un saistošo nacionālo starptautisko normatīvo aktu prasības. Audzēkņu ilgtermiņa mobilitātes mērķis ir iemācīties pielietot skolā iegūtās teorētiskās zināšanas praktiski un vairāk saprast savas izvēlētās profesijas būtību.

Audzēkņi uzlabos savas angļu valodas  un komunikācijas prasmes, kļūs patstāvīgāki un neatkarīgāki, labāk apzināsies daru jūrniecības nozarē. Iegūs plašāku redzesloku, sāks domāt globāli, kļūs mobilāki, uzlabos spēju strādāt komandā.

Mobilitāte plānota 2023. gada pavasarī.

 

Aktivitāšu mērķis

Audzēkņu prakses mobilitātes mērķis ir dalībniekiem iemācīties pielietot skolā iegūtās teorētiskās zināšanas praktiski, vairāk saprast savas izvēlētās profesijas būtību, uzlabot savas svešvalodas un komunikācijas prasmes, iepazīt atšķirīgu kultūru un vidi, iegūt plašāku redzesloku. Audzēkņiem būs jāievēro visas jūrnieku darba aizsardzības, labas darba prakses, vides aizsardzības un saistošo nacionālo (Spānijas, Kipras, Igaunijas un Lietuvas) un starptautisko normatīvo aktu prasības. Projekts palīdzes jauniešiem iziet izglītības programmā paredzēto praksi uzņēmumos uz kuģiem un kuģu apkalpojošos uzņēmumos Spānijā, Kiprā, Igaunijā un Lietuvā.

 

PERSONĀLA MOBILITĀTES

Tāpat projekta ietvaros plānotas 6 pasniedzēju mobilitātes, no kurām 1 uz Itāliju, 2 uz Spāniju, 2 uz Horvātiju un 1 uz Čehiju. Visi piedalīsies kursos par dažādām tēmām, kas ietver rūpes par vidi, tehnoloģiju izmantošanu darbā ar skolēniem kā arī emocionālo inteliģenci.

 

ITĀLIJA

1.mobilitāte plānota uz Itālijas pilsētu Boloņu, kur Erasmus Learning Academy organizēs 7 dienu kursus 2 LJK profesionālās izglītības pasniedzējiem. Kursu nosaukums “Atklājiet labākās e-apmācības, tālmācības un tīmekļa dizaina lietotnes un rīkus” (Discover the best apps and tools for e-learning, distance learning and web design), kur kursa mērķis ir iepazīstināt ar e-apmācības, tālmācības un tīmekļa dizaina lietotnēm, kas šajā pēc-kovida laikā ir ļoti aktuāli ne tikai pasniedzējiem, bet arī studentiem. 

Mobilitāte plānota 2023. gada februārī

 

SPĀNIJA – KANĀRIJU SALAS

2 mobilitātes plānotas uz Spāniju, Tenerifi, kur katrai plūsmai Erasmus Learning Academy organizēs 7 dienu kursus  2 LJK profesionālās izglītības pasniedzējiem. Pirmajā plūsmā paredzēti kursi par tēmu “IKT un jauno tehnoloģiju integrēšana mācībā un izglītībā” (Integrating ICT and new technologies into teaching and education), kur kurss vērsts uz IKT un jauno tehnoloģiju integrēšanu izglītībā, kas lieti noderēs gan pasniedzējiem, gan izglītojamajiem labākai mācību procesa attīstībai ieviešot jaunas metodes un rīkus.

Otra plūsma būs par tēmu “Emocionālā inteliģence un trenera prasmes” (Emotional Intelligence and coaching skills), kur paredzēts uzlabot izpratni par koučingu un emocionālo inteliģenci, un piedāvāt dalībniekiem jaunās tendences izmantot koučinga metodes formālās izglītības ceļos, lai veicinātu izglītojamo mācību procesu un motivāciju.

Mobilitātes plānotas 2023. Gada februārī un septembrī.

 

HORVĀTIJA

2 mobilitātes plānotas uz Horvātiju, Splitu, kur USTANOVA ZA OBRAZOVANJE ODRASLIH MAKSIMA (Erasmus Courses Croatia)  pirmajā plūsmā organizēs 7. dienu kursus 2 LJK profesionālās izglītības pasniedzējiem par tēmu “Izglītot – samaziniet klimata pārmaiņu ietekmi un saudzējiet vidi”, kur tiks sniegti padomi par klimata krīzes galvenajām sekām, sniegta informācija par noderīgiem rīkiem, kas var palīdzēt risināt klimata krīzes problēmas klasē, tāpat tiks doti padomi kā organizēt debates un projektus par vides ilgtspēju un integrētu skolēnu domāšanu par klimata krīzi.

Un otrajā plūsmā sagaidāmi 7. dienu kursi 2 LJK profesionālās izglītības pasniedzējiem par tēmu “Vides apziņa – DOMĀ ZILI – saglabājiet jūras un ūdeņus nākotnei”, kur kurss sniegs norādījumus par tādām tēmām kā jūras piesārņojums, tiks piedāvāta praktiska pieeja, lai veicinātu izpratni par ūdens vidi, lai varētu kopā ar audzēkņiem apgūt praktiskus veidus kā risināt sarežģītas vides problēmas. Tiks veikti praktiski uzdevumi pie Adrijas jūras un mācības brīvā dabā, pēcāk ļaujot šo pieeju izmantot savā valstī ar saviem audzēkņiem.

Mobilitātes plānotas 2022.gada oktobrī un 2023. gada aprīlī.

 

ČEHIJA

1 mobilitāte plānota Prāgā, Čehijā, kur SHIPCON Limassol Ltd organizēs 5 dienu kursus 2 LJK profesionālās izglītības pasniedzējiem par tēmu “Līderība un vadība izglītības iestādēs” (Leadership and Management in educational establishments). Kursi vērsti uz līderību, iedvesmojošas nākotnes vīzijas veidošanu – stratēģisku plānošanu un radošo domāšanu. 

Mobilitāte plānota 2023. gada jūlijā.

 

Aktivitāšu mērķis

Visi iepriekš minētie kursi veicinās personāla starptautiskās pieredzes pilnveidi, kā arī nepieciešamo valodu prasmju un profesionālo kompetenču pilnveidi, lai pilnvērtīgi spētu komunicēt ar ārvalstu kolēģiem, kā arī pārzinātu mūsdienīgas pasniegšanas metodes un līdzekļus, tā arī sekot jaunām tendencēm, tādām kā “zaļās” domāšanas un tehnoloģijas, IKT un tiešsaistes rīku izmantošana, kas sniegs tiem iespēju apgūt digitālās prasmes, un veidot spējas īstenot apmācību, mācīšanu, kā arī veikt citus uzdevumus ar digitālo rīku palīdzību.  Veicinās personāla pilnveidi koučinga, līderības un stratēģiskās domāšanas jomās.

Saziņa ar projekta koordinatori: erasmusplus(pie)ljk.lv

 

Rīgas Tehniskās universitātes

Liepājas Jūrniecības koledža

Tālr.: +371 63424880;
Mob.: +371 29130491
kanceleja@ljk.lv
Uliha ielā 5, Liepāja, LV-3401
Pirmdien - Ceturtdien: 08.00 - 17.00
Piektdien: 08.00 - 14.00