“Izglītot – samaziniet klimata pārmaiņu ietekmi un saudzējiet vidi”

09.01.2023.

PROJEKTS 2022-1-LV01-KA122-VET-000077136

5

No 1. oktobra līdz 7. oktobrim divas Liepājas Jūrniecības koledžas pasniedzējas – Mārīte Petrovska un Tatjana Utrobina – projekta “Gatavojoties jūrai - Domā zili!” ietvaros viesojās Horvātijas pilsētā Splitā, kurā apmeklēja kursus par tēmu “Izglītot – samaziniet klimata pārmaiņu ietekmi un saudzējiet vidi”. 

Tatjana Utrobina padalījās ar pieredzi: “Es izvelējos piedalīties Erasmus+ projektā, lai paaugstinātu savu profesionālo kompetenci vides piesārņojuma novēršanas priekšmetā! Kurss man palīdzēja uzzināt kā izglītības iestādes un skolotāji var sniegt savu ieguldījumu klimata izglītības uzlabošanā, uzzināt, kā organizēt diskusijas par vides ilgtspējību un jaunu praktisko nodarbību par tēmām: “Siltumnīcas efekts” un “Skābais lietus”.  Spilgtus iespaidus atstāja praktiskas nodarbības Adrijas jūras krastā, pēc kurām vadīju praktiskās nodarbības saviem audzēkņiem Baltijas jūras krastā.”

Savukārt Mārīte Petrovska komentē, ka šī ir bijusi viņas pirmā Erasmus+ pieredze un izvēlējusies piedalīties, jo viņai rūp, kādu vidi mēs atstāsim saviem bērniem un mazbērniem. Mārīte komentēja: “Visinteresantākās nodarbības bija Horvātijas floras un faunas iepazīšana praktiskajās nodarbībās. Interesanti bija salīdzināt Latvijas un Horvātijas floru. Uzzināju par skābes lietus veidojošajiem faktoriem un to postošo ietekmi uz dabu. Atkritumu šķirošanas būtisko nozīmi. Tās ir lietas par kurām jārunā ar audzēkņiem un studentiem ne tikai vides aizsardzības lekcijās, bet arī audzināšanas nodarbības un vienkārši sarunājoties ar jaunatni”. Viņa arī iesaka apmeklēt piedāvātās ekskursijas, jo tā ir lieliska iespēja vairāk uzzināt par pilsētas vēsturi un kultūru. 

Abas pedagoģes saviem kolēģiem silti iesaka pieteikties Erasmus+ organizētajiem konkursiem, jo tie ne tikai atver durvis uz dažādām iespējām un paver citu skatu uz lietām, bet arī palīdz pilnveidot angļu valodu.

Projekta Nr. 2022-1-LV01-KA122-VET-000077136

Par projektu:
Erasmus+ projekta nosaukums: Gatavojoties jūrai - Domā zili!
Erasmus+ projekta nosaukums angļu valodā: GROWING4SEA - THINK BLUE!
Erasmus+ projekta nr.: 2022-1-LV01-KA122-VET-000077136
Projekta ilgums: 18 mēneši
Maksimāli atvēlētais projekta finansējums ir 73 212 EUR.
Projekta ietvaros paredzēts organizēt apmācības 12 dalībniekiem (mobilitātes) uz 6 strukturētiem kursiem, kuri tiks organizēti Spānijā, Itālijā, Horvātijā un Čehijā.

Rīgas Tehniskās universitātes

Liepājas Jūrniecības koledža

Tālr.: +371 63424880
Mob.: +371 29130491
kanceleja@ljk.lv
Uliha ielā 5, Liepāja, LV-3401
Pirmdien - Piektdien: 08.00 - 16.30