Noslēdzies Erasmus+ projekts “Gatavojies jūrai – domā zili!” (GROWING4SEA – THINK BLUE)

27.03.2024.

PROJEKTS 2022-1-LV01-KA122-VET-000077136

14

Noslēdzies Erasmus+ projekts “Gatavojies  jūrai – domā zili!” (GROWING4SEA – THINK BLUE), kas bija vērsts uz koledžas vidējās profesionālās izglītības programmas "Jūras transports – mehāniķis" audzēkņu praktisko apmācību kuģu un laivu remontdarbu un tehniskās apkopes uzņēmumos Grankanārija salā (Spānijā), kā arī programmu "Jūras transports – mehāniķis“ un "Jūras transports – kuģu vadītājs" audzēkņu praktisko apmācību Kiprā. 

Projekta ietvaros Rīgas Tehniskās universitātes Liepājas Jūrniecības koledža nodrošināja (RTU LJK):  

   ü  8 īstermiņa audzēkņu mobilitātes,

   ü  4 ilgtermiņa audzēkņu mobilitātes,

   ü  12 personāla apmācības uz 6 strukturētiem kursiem.

 

Ilgtermiņa mobilitāte (Lietuva, Vācija)

RTU LJK divas audzēknes, kuras apgūst vidējo profesionālo izglītību par stūrmanēm, devās ilgtermiņa mobilitātē uz Vācijas kruinga kuģiem.

!          “Pavisam citādākas dienas – spilgtākas un informatīvas, kas var ietekmēt izvēli attiecībā uz karjeru un dzīves vietu. Iemācījos stūrēt kuģi!”, tā savos iespaidos dalās Samanta Jurkovska.

!          “Atver acis uz citu pasauli, atver durvis savai tuvākajai karjerai un laimīgai nākotnei!” – iedrošina audzēkne Ludmila Volkova.

Uz kaimiņvalsti Lietuvu devās arī 2 audzēkņi, kuri apgūst kuģu mehāniķu specialitāti.

“Kļuvu par īstu mehāniķi!” stāsta Edgars Petrovičs, kurš arī esot sapratis, ka ļoti patīk šis darbs: “Ir iespēja apskatīt dažādas Eiropas Savienības valstis.  

Vētra – esot bijusi spilgtākais iespaids ārpus dzīves Latvijā un jūra pēc vētras – neticami skaista!”

Roberts Šaumbergs novērojis, ka cilvēki citur ir daudz savādāki nekā mēs. Iemācījies, kā uz kuģa cilvēki strādā un dzīvo.

 

Īstermiņa mobilitāte (Kipra, Spānija)

Uz Kipru devās 2 stūrmaņi, 2 kuģu mehāniķi un pavadošā persona Māris Naumovs, kurš bija atbildīgs par mācību procesa kvalitātes nodrošināšanu.

Topošie stūrmaņi – Daniels Decuks un Aleksandrs Radionovs.

 

! “Varēja just daļu no savas nākotnes un atvērties jaunām iepazīšanām”, tā stāsta D.Decuks, bet A.Radionovs novērojis, ka cilvēki baudot dzīvi un daudziem cilvēkiem no citām valstīm nebija pieņemts strādāt komandā.

 

Kuģu mehāniķi – Rinats Nigmatzjanovs un Roberts Volenbergs.

“Kā praksē darbojas motors un tas izskatās dzīvē, nevis uz papīra”, sapratis Rinats, bet Roberts pamanījis, ka katram tiek ļauts pilnveidot sevi tā, kā nekur citur un kopumā – savādāka dzīves pieeja.

 

Uz Grankanārijas salu Spānijā īstermiņa praksē devušies 4 audzēkņi ar 1 pavadošo personu – RTU LJK pasniedzēju un arī klases audzinātāju Valēriju Lauci, kurš bija atbildīgs par audzēkņu disciplīnu, darba pienākumu izpildi, darba drošību un dzīves vidi, arī, organizējot brīvo laiku. Kvalitātes mācības dažādās sfērās.

Audzēknis Ņikita Stirpeiks strādājis kuģa krāsošanas, tīrīšanas darbus un arī sagatavojis kuģus transportēšanai. Novērojis, ka tur dzīvo pavisam citi cilvēki – smaidīgi, laipni.

 

! “Dzīve var mainīties tik labā virzienā, ka jūs pat nesaprotat, kā tas notika”, stāsta Aleksandrs Diners, kurš piedalījies kuģu daļu restaurācijas darbos. Dalās vēl iespaidos, ka Spānijā dzīvo neparastas personības.

 

“Cik skaista ir planēta, un cik atšķirīga uz šīs planētas ir daba un cilvēki!” pārsteigts metālapstrādes audzēknis Renārs Jansons, esot īstermiņa praksē Spānijā.

Interesants moments – lai atvērtu apmaksāta dzīvokļa durvis, transportā un apģērbu iegādē, arī darba jautājumos darba laikā, bijis jālejuplādē telefonā mobilā lietotne “Intermobex”.

Ar neaizmirstamiem iespaidiem savā dzīvē dalās arī audzēknis Artjoms Dubovs: “Visspilgtākie mirkļi 1 mēneša garumā!”.

 

Profesionālā izglītībā un apmācībās personāla mobilitātē uz Čehiju, Horvātiju, Spāniju un Itāliju devās 12 personas – pasniedzēji un administratīvais personāls.

Čehijā strukturētos kursus “Līderība un vadība izglītības iestādē” apmeklēja RTU LJK direktors Jānis Džeriņš un personāla vadītāja Maira Grosa, kura atzīst par vērtīgām diskusijas starp dalībniekiem un pieredzes stāstus, kā arī citas valsts pieredzi un labās prakses apzināšanu un iedzīvināšanu.

 

Ar pareizu motivāciju brīvā laika organizēšanā, Čehijā, pārsteidza RTU LJK pasniedzēju un klases audzinātāju Valēriju Lauci, kurš arī apmeklēja personāla mobilitātes profesionālās izglītības un apmācības kursus par līderību un vadību izglītības iestādē. Iepazinis jaunus kolēģus, kas ļauj paplašināt darba un personīgos kontaktus. Spilgtākie iespaidi – Čehijas kultūras daudzveidība.

 

“Vides apziņa: DOMĀ ZILI – saglabāt jūras un ūdeņus nākotnei”, kursi profesionālā izglītībā un apmācībās. Personāla mobilitātē uz Horvātiju devās angļu valodas pasniedzēja Ervita Pilverta un krasta prakses vadītājs Juris Mironovs.

ü  Uzzināja no ekspertiem, kā sniegt savu ieguldījumu, lai uzlabotu izglītību par klimata pārmaiņām un galvenajām klimata krīzes sekām. Ieguva pieredzi. Profesionālā attīstība. Vides piesārņojuma novēršana. Kursu “SOLAS” pasniegšana.

 

! “Jaunai paaudzei, jau sākot no skolas, jāmāca saudzēt dabu, īpaši – ūdeņus”, tā apgalvo E. Pilverta, kura arī ieguva jaunu profesionālo pieredzi, uzlaboja zināšanas par jūras ūdeņu aizsardzību, jo tēma esot priekšmeta “Jūrniecības angļu valoda” programmā.  (Jūras ūdeņu ekoloģija, piesārņojuma avoti un novēršanas pasākumi, ES regulas par piesārņojuma samazināšanu.)

 

Jaunus apvāršņus Web dizainā un e-apmācībās Itālijā devās iepazīt RTU LJK Stūrmaņu nodaļas priekšmetu pasniedzēja Elīna Dimza un IT pasniedzēja Randa Misāne, apmeklējot kursus “Web dizains un jaunās tehnoloģijas”, “Atklājot labākās e-apmācības, tālmācības un tīmekļa dizaina lietotnes un rīkus” un  Spānijā “Emocionālā inteliģence un trenera prasmes.”

 

Vislielākais ieguvums pasniedzējai E. Dimzai – Web dizaina iemaņas. Tiek izmantotas studentiem mājas lapas veidošanā, priekšmetā “Navigācija un locija”, lai viņiem būtu pieeja priekšmeta teorijas un praktisko uzdevumu materiāliem neierobežotā vietā un laikā.

Mājas lapa veidota vietnē Weebly.com, jauna aplikācija EdPuzzle, kur var veidot lekcijas par video. Tika iegūtas ar padziļinātas zināšanas par jau zināmiem rīkiem, veidojot testus, pārbaudes prezentācijas un infografiku. Visspilgtāk atmiņā palicis augstais tehniskais nodrošinājums.

IT pasniedzējai Randai esot bijis svarīga reālā saskarsme ar citiem kolēģiem. Bijis jauki  strādāt dažādi – gan individuāli, gan pāros, grupās. Dienvidnieki ir nesteidzīgi, bauda dzīvi un neuztraucas par sīkumiem. “Zīmējām dzīves apli! Sajūtas fantastiskas. Saule leca vēlu un jau pirms plkst. 19 rietēja”.

Profesionālo izglītību un apmācības Spānijā, kursos “IKT un jauno tehnoloģiju integrēšana mācībās un izglītībā” apmeklēja RTU LJK GMDSS pasniedzējs Normunds Reiznieks un angļu valodas pasniedzēja Irina Pahomova. Apguva jaunas interneta iespējas, programmas un iepazinās ar apguves metodiku jaukto spēju klasē.

 

“Siltumnīcas efektu” un “skābo lietu” – prakstiskās nodarbībās uz Horvātiju strukturētajos kursos par klimata pārmaiņu ietekmes samazināšanu un vides saudzēšanu personāla mobilitātē devās Vides aizsardzības priekšmetu pasniedzēja Tatjana Utrobina un Mārīte Petrovska.

M. Petrovsku uztrauc – kādu vidi atstāsim mantojumā saviem bērniem, mazbērniem. Interesanti bijis salīdzināt Latvijas un Horvātijas floru.

! Secinājumos: Arī matemātikā var veikt statistikas vērojumus, pēc tam aprēķinus un secinājumus. Ar eksperimentiem var ne tikai pierādīt kādas zinātniskas atziņas, bet arī modelēt globālus procesus. Pārsteigums – ka ar QR kodiem var ātrāk piekļūt testiem!

 

Savukārt, Bioloģijas un ķīmijas pasniedzēja Tatjana Utrobina dalījās ar ārzemju skolotājiem mācīšanās metodēs par galvenajām klimata krīzes sekām.

Spilgti iespaidi praktiskās nodarbībās Adrijas jūras krastā!

Latvijā vadīja praktiskās nodarbības ar saviem audzēkņiem Baltijas jūras krastā, izmantojot iegūtās zināšanas.

 

T. Utrobina iedvesmo: “Erasmus+ kursi veicina labu garastāvokli un optimismu!” un

“Laimīgs skolotājs var mācīt laimīgus jauniešus!”

 

 

 

Par projektu:
Erasmus+ projekta nosaukums: Gatavojoties jūrai - Domā zili!
Erasmus+ projekta nosaukums angļu valodā: GROWING4SEA - THINK BLUE!
Erasmus+ projekta nr.: 2022-1-LV01-KA122-VET-000077136
Maksimāli atvēlētais projekta finansējums ir 73 212 EUR.
Projekta ilgums: 18 mēneši

Projekta partneri: 

-         Rīgas Tehniskās universitātes Liepājas Jūrniecības koledža (Latvija, Liepāja, projekta iesniedzējs, www.ljk.lv)

-         INTERMOBEX (Spānija, Grankanārija, Kanāriju salas, www.intermobex.com)

-         SHIPCON LIMASSOL LIMITED (Kipra, Limasola, www.shipcon.eu.com)

-         USTANOVA ZA OBRAZOVANJE ODRASLIH MAKSIMA (Horvātija, Splita, www.erasmuscoursescroatia.com)

-         ERASMUS LEARNING ACADEMY (Itālija, Boloņa, www.erasmuslearningacademy.eu)

Rīgas Tehniskās universitātes

Liepājas Jūrniecības koledža

Tālr.: +371 63424880
Mob.: +371 29130491
kanceleja@ljk.lv
Uliha ielā 5, Liepāja, LV-3401
Pirmdien - Piektdien: 08.00 - 16.30