RTU Liepājas Jūrniecības koledžas ēkas piedzīvo pārvērtības

29.09.2023.

Projekts 4.2.1.2./18/I/017 aktuāls

2

Rīgas Tehniskās universitātes Liepājas Jūrniecības koledža (RTU LJK) turpina Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) atbalstītā projekta “Energoefektivitātes uzlabošanas pasākumi RTU Liepājas Jūrniecības koledžā” realizāciju.

 

Pēc tehniskā pārtraukuma, šī gada 9. maijā tika saņemta būvuzrauga atļauja atsākt būvdarbus un rekonstrukcija varēja turpināties pilnā sparā. Vasarā jaunajam korpusam nosiltināts jumts. Arī jaunās ēkas ārsienu siltināšanas darbi strauji tuvojas nobeigumam. Patlaban jau noņemtas celtniecības sastatnes un ikviens var redzēt ēkas vizuālās izmaiņas. Sastatnes palikušas vien tur, kur vēl jārisina jautājumi, kas skar jaunās un vēsturiskās ēkas jumta savienojuma vietas. Savukārt vēsturiskās ēkas jumtu iecerēts atjaunot kādā no nākošajiem LJK RTU rekonstrukcijas posmiem.

 

Iestājoties rudenim, iesākta arī apkārtesošās teritorijas labiekārtošana.

 

Projekta mērķis ir paaugstināt RTU LJK ēku energoefektivitāti, vienlaikus uzlabojot arī to estētisko stāvokli. Kopumā projekta laikā RTU Liepājas Jūrniecības koledžā vecie logi nomainīti pret jauniem -  ar augstākiem energoefektivitātes radītājiem, esošās apkures sistēmas rekonstrukcija, ēkas jaunā korpusa ārsienu siltināšana un remonts, cokola termiskās pretestības paaugstināšana, jumta konstrukciju siltināšana (vēsturiskā korpusa pēdējā stāva pārseguma papildus siltināšana un jaunā korpusa plakanā jumta siltināšana), plānota arī ārdurvju energoefektivitātes paaugstināšana.

 

Veicot Liepājas Jūrniecības koledžas reorganizāciju, pamatojoties uz 2022.gada 11.oktobra MK rīkojumu Nr.707 “Par Liepājas Jūrniecības koledžas reorganizāciju”, Rīgas Tehniskās universitātes Liepājas Jūrniecības koledža (RTU LJK) pārņēma visas projekta saistības un turpina to īstenošanu.

 

Sakarā ar reorganizāciju, projektam tika piešķirts arī jauns nosaukums “Energoefektivitātes uzlabošanas pasākumi RTU Liepājas Jūrniecības koledžā”.

 

Projekta numurs: 4.2.1.2/18/I/017

Projekta iesnieguma nosaukums: Energoefektivitātes uzlabošanas pasākumi RTU Liepājas Jūrniecības koledža

Finansējuma saņēmējs: Rīgas Tehniskās universitātes aģentūra “Rīgas

Tehniskās universitātes Liepājas Jūrniecības koledža”

 

Indra Grase

RTU Liepājas Jūrniecības koledžas

sabiedrisko attiecību speciāliste

Rīgas Tehniskās universitātes

Liepājas Jūrniecības koledža

Tālr.: +371 63424880
Mob.: +371 29130491
kanceleja@ljk.lv
Uliha ielā 5, Liepāja, LV-3401
Pirmdien - Piektdien: 08.00 - 16.30