Noslēgumam tuvojas koledžas ēku pamatu sakārtošanas darbi

30.04.2022.

Attīstība
Projekts 4.2.1.2./18/I/017
Attīstība
Projekts 4.2.1.2./18/I/017
Nobeigumam tuvojas Liepājas Jūrniecības koledžas (LJK) ēku pamatu atjaunošanas un sakārtošanas darbi. Remontdarbus veic personu apvienība “RAJ&Būvbalsts”, kas patlaban veic arī celtniecības sastatņu montāžu, lai varētu uzsākt ēkas ārsienu siltināšanu. Tāpat turpinās arī logu un esošās apkures sistēmas nomaiņa. 

Kaut arī paši logi vēl jānomaina, koledžas aktu zālē pēc daudziem gadiem iespīdējusi dienasgaisma, jo atsegtas agrākos laikos aizmūrētās logu ailes, atklājot gaismu caurlaidošos blokus, kādi nereti tika izmantoti publiskām ēkām logu stikla vietā. Koledža, pēc aktu zāles logu nomaiņas un apkures sistēmas sakārtošanas, iegūs vēl vienu telpu, kurai pielietojamība būs daudz plašāka, nekā līdz šim. 

Atgādinām, ka LJK 2021.gadā uzsāka īstenot projektu “Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi Liepājas Jūrniecības koledžā Uliha ielā 5, Liepājā”, lai uzlabotu ēku energoefektivitāti, kas būtiski samazinās siltumenerģijas zudumus. Projekta laikā (LJK) vecie logi tiek nomainīti pret jauniem -  ar augstākiem energoefektivitātes radītājiem, kā arī tiek veikta esošās apkures sistēmas rekonstrukcija. Tiks veikti arī ārdurvju energoefektivitātes paaugstināšanas darbi,  kā arī ēkas jaunā korpusa ārsienu siltināšana un remonts, cokola termiskās pretestības paaugstināšana, jumta konstrukciju siltināšana, kas ietver vēsturiskā korpusa pēdējā stāva pārseguma papildus siltināšanu un jaunā korpusa plakanā jumta siltināšanu.

2022.g. marta sākumā parakstīti projekta grozījumi. Veikta projektā attiecināmo izmaksu izmaiņa, darbu apjoms, aplēstas ietaupījumu izmaiņas, kā arī pagarināts projekta īstenošanas periods līdz 2023.gada marta beigām. 

Projekts "Energoefektivitātes uzlabošanas pasākumi Liepājas Jūrniecības koledžā" Nr. 4.2.1.2./18/I/017 tiek realizēts darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 4.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts un dzīvojamās ēkās" 4.2.1.2. pasākuma "Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts ēkās" pirmās projektu iesniegumu atlases kārtas ietvaros.

Uzziņai.
Projekta mērķis: Liepājas Jūrniecības koledžas galvenās ēkas Uliha ielā 5, Liepājā, energoefektivitātes paaugstināšana, kas nepieciešama, lai mazinātu esošos un būtiskos siltumenerģijas zudumus ēkas konstrukcijās, kā arī, lai mazinātu siltumenerģijas zudumus caur logiem, apkures sistēmas renovācija, kas kopumā ļaus ieekonomēt siltumenerģijas patēriņu apkurei, samazināt siltumnīcefekta gāzu emisiju un nodrošināt ēkas īpašnieku un lietotāju turpmāko drošu ēkas ekspluatāciju.
Projektā veicamās darbības:
- Uzstādīt jaunus logus ar augstākiem energoefektivitātes radītājiem;
- Veikt ārdurvju energoefektivitātes paaugstināšanu;
- Veikt esošas apkures sistēmas rekonstrukciju (divcauruļu sistēmas izbūve, jaunu siltumtehniski efektīvāku sildķermeņu uzstādīšana paredzot arī termogalvas);
- Veikt ēkas jaunā korpusa ārsienu siltināšanu un remontu;
- Veikt ēkas (jaunā korpusa) cokola termiskās pretestības paaugstināšanu;
- Nosiltināt jumta konstrukciju: veikt vēsturiskā korpusa pēdējā stāva pārsegumu papildus siltināšanu un jaunā korpusa plakanā jumta siltināšanu (t.sk. jumta seguma remontu/nomaiņu, lai tādējādi novērstu nokrišņu nokļūšanu uz siltumizolācijas materiāla).

Lai nodotu ēku ekspluatācijā pēc augstāk minētājiem energoefektivitātes pasākumiem, jāizbūvē zibensaizsardzības sistēma pilnā apjomā jaunajam korpusam, t.i. ēkas daļa, kurai tiks veikti fasādes un jumta siltināšanas darbi, un ietves (pandusa) atbalsta sienas izbūvi.

Projekta ietvaros plāno sasniegt sekojošus radītājus:
  • Vidējais siltumenerģijas patēriņš apkurei ēkā līdz 45,98 kWh/m2 gadā (pēc pasākumiem).

  • Aprēķinātais siltumnīcefekta gāzu samazinājums līdz 79292,50 kg CO2 gadā.
Projekta plānotais finansējums: 1 517 590,59 euro, kas ietver ERAF finansējumu 850 960,50 euro un valsts budžeta finansējumu 150 169,50 euro, neattiecināmās izmaksas: 516 460,59 euro, kas ietver 411 270 EUR LJK finanšu līdzekļus un 105 190,59 euro Izglītības un zinātnes ministrijas piešķirto finansējumu.
Projekta īstenošanas laiks: līdz 31.03.2023.


Indra Grase
Liepājas Jūrniecības koledžas 
sabiedrisko attiecību speciāliste

Rīgas Tehniskās universitātes

Liepājas Jūrniecības koledža

Tālr.: +371 63424880;
Mob.: +371 29130491
kanceleja@ljk.lv
Uliha ielā 5, Liepāja, LV-3401
Pirmdien - Ceturtdien: 08.00 - 17.00
Piektdien: 08.00 - 14.00