Jūrniecības koledžas ēkām siltinās ārsienas un mainīs logus

02.11.2021.

Attīstība Projekts 4.2.1.2./18/I/017

Īstenojot projektu "Energoefektivitātes uzlabošanas pasākumi Liepājas Jūrniecības koledžā", oktobrī uzsākti mācību iestādes energoefektivitātes uzlabošanas darbi, kas būtiski samazinās siltumenerģijas zudumus ēkā.

Projekta laikā Liepājas Jūrniecības koledžā (LJK) vecie logi tiks nomainīti pret jauniem - ar augstākiem energoefektivitātes radītājiem, kā arī tiks veikta ārdurvju energoefektivitātes paaugstināšana, esošās apkures sistēmas rekonstrukcija, ēkas jaunā korpusa ārsienu siltināšana un remonts, cokola termiskās pretestības paaugstināšana, jumta konstrukciju siltināšana (vēsturiskā korpusa pēdējā stāva pārseguma papildus siltināšana un jaunā korpusa plakanā jumta siltināšana).

Projekts "Energoefektivitātes uzlabošanas pasākumi Liepājas Jūrniecības koledžā" Nr. 4.2.1.2./18/I/017 tiek realizēts darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 4.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts un dzīvojamās ēkās" 4.2.1.2. pasākuma "Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts ēkās" pirmās projektu iesniegumu atlases kārtas ietvaros.

Kā zināms, 2021. gada 22. septembrī LJK projektam saņemta atzīme būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas procesu. Savukārt 2021. gada 11. oktobrī LJK iesniedza projekta grozījumus Centrālajā finanšu un līgumu aģentūrā (CFLA) izskatīšanai. 

LJK 2021. gada 15.jūnijā izsludināja iepirkumu “Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi Liepājas Jūrniecības koledžā Uliha ielā 5, Liepājā”. Iepirkuma rezultātā 2021.gada 29. jūlijā tika noslēgts līgums ar PA “RAJ&Būvbalsts”. 

Ņemot vērā būtisku būvdarbu sadārdzinājumu, projekta īstenošanas laikā LJK nācās atteikties no ventilācijas sistēmas rekonstrukcijas, kā arī no virknes ar ugunsdrošību saistītiem būvdarbiem, lai iespējami samazinātu izmaksas. Lai veiktu grozījumus projekta nosacījumos, vienlaikus pagarinot tā īstenošanas termiņu līdz 2022.gada beigām, tika pārrēķināts energoaudits bez ventilācijas iekārtas, kur, izņemot ventilācijas ierīkošanu, samazinājās arī energoefektivitātes pasākumu ieguvumi.

2021. gada 24. jūlijā Ministru kabinets izskatīja un apstiprināja Izglītības un zinātnes ministrijas ziņojumu ar pieprasījumu atļaut piešķirt LJK papildu nepieciešamo finansējumu 100 097 eiro apmērā projekta īstenošanai, kā arī tika atļauts pagarināt projekta īstenošanas periodu par aptuveni 6 mēnešiem, tātad līdz 2022.gada beigām.

Uzziņai:
Projekts tiek realizēts Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 4.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts un dzīvojamās ēkās" 4.2.1.2. pasākuma "Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts ēkās" pirmās projektu iesniegumu atlases kārtas ietvaros.
Projekta Nr.: 4.2.1.2./18/I/017
Projekta nosaukums: "Energoefektivitātes uzlabošanas pasākumi Liepājas Jūrniecības koledžā".
Projekta plānotājs finansējums (pirms izmaiņām/uz publikācijas brīdi): 1 135 464, 29 eiro, kas ietver ERAF finansējumu 962 548,50 eiro un valsts budžeta finansējumu 169 861,50 eiro, neattiecināmās izmaksas 3054,29 eiro apmērā tiks segtas no Liepājas Jūrniecības koledžas finanšu līdzekļiem.
Projekta īstenošanas laiks: 33 mēneši (10.05.2019. - 09.02.2022.).

Indra Grase
Liepājas Jūrniecības koledžas 
sabiedrisko attiecību speciāliste

Mājaslapa ir izstrādes stadijā. Aktīvi strādājam, lai papildinātu saturu. skatīt veco versiju

Liepājas Jūrniecības koledža

Tālr.: +371 63424880;
Mob.: +371 29130491
kanceleja@ljk.lv
Uliha ielā 5, Liepāja, LV-3401
Pirmdien - Ceturtdien: 08.00 - 17.00
Piektdien: 08.00 - 14.00