Liepājas Jūrniecības koledžā maina logus un esošo apkures sistēmu

01.02.2022.

Attīstība
Projekts 4.2.1.2./18/I/017
Attīstība
Projekts 4.2.1.2./18/I/017
Liepājas Jūrniecības koledžā (LJK) aktīvi rosās strādnieki, – turpinās projekta “Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi Liepājas Jūrniecības koledžā Uliha ielā 5, Liepājā” paredzētie energoefektivitātes uzlabošanas darbi, kas būtiski samazinās siltumenerģijas zudumus. 2021.gadā tika uzsākta un 2022.gadā turpinās logu un esošās apkures sistēmas nomaiņa, kā arī veikti pamatu atrakšanas un to sakārtošanas darbi.

Jau iepriekš laikraksta “Kurzemes vārds” žurnālistiem  LJK direktora vietnieks administratīvajos jautājumos Jānis Džeriņš pastāstīja, kā remontdarbi uzsākti aizvadītā gada nogalē. Tos veic personu apvienība “RAJ&Būvbalsts”, uzvarot izsludinātā iepirkumā. Patlaban norit aktīvs darbu posms, – redzams, ka tiek siltinātas ārsienas, mainīti logi, savukārt iekšpusē – apkures sistēma. Projekta ietvaros notiks arī jumta konstrukciju siltināšana, t.i., vēsturiskā korpusa pēdējā stāva pārseguma papildus siltināšana un jaunā korpusa plakanā jumta siltināšana u.c. darbi. Lielas pārvērtības piedzīvos koledžas aktu zāle – pēc daudziem gadiem tajā iespīdēs dienasgaisma. Agrākos laikos aizmūrētos logus vērs vaļā, un koledža iegūs vēl vienu telpu, kurai pielietojamība būs daudz plašāka, nekā līdz šim, norāda J. Džeriņš.

Projekta laikā Liepājas Jūrniecības koledžā (LJK) vecie logi tiks nomainīti pret jauniem -  ar augstākiem energoefektivitātes radītājiem, kā arī tiks veikta ārdurvju energoefektivitātes paaugstināšana, esošās apkures sistēmas rekonstrukcija, ēkas jaunā korpusa ārsienu siltināšana un remonts, cokola termiskās pretestības paaugstināšana, jumta konstrukciju siltināšana (vēsturiskā korpusa pēdējā stāva pārseguma papildus siltināšana un jaunā korpusa plakanā jumta siltināšana).

Projekts "Energoefektivitātes uzlabošanas pasākumi Liepājas Jūrniecības koledžā" Nr. 4.2.1.2./18/I/017 tiek realizēts darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 4.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts un dzīvojamās ēkās" 4.2.1.2. pasākuma "Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts ēkās" pirmās projektu iesniegumu atlases kārtas ietvaros.

LJK 2021. gada 15.jūnijā izsludināja iepirkumu “Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi Liepājas Jūrniecības koledžā Uliha ielā 5, Liepājā”. Iepirkuma rezultātā 2021.gada 29. jūlijā tika noslēgts līgums ar PA “RAJ&Būvbalsts”. 

Indra Grase
Liepājas Jūrniecības koledžas 
sabiedrisko attiecību speciāliste

Rīgas Tehniskās universitātes

Liepājas Jūrniecības koledža

Tālr.: +371 63424880;
Mob.: +371 29130491
kanceleja@ljk.lv
Uliha ielā 5, Liepāja, LV-3401
Pirmdien - Ceturtdien: 08.00 - 17.00
Piektdien: 08.00 - 14.00