Liepājas Jūrniecības koledžā turpina ieviest energoefektivitātes pasākumus, uzsākta ārējo sienu siltināšanas darbi

30.07.2022.

Attīstība Projekts 4.2.1.2./18/I/017

Vasarā Liepājas Jūrniecības koledžā (LJK) aktīvi rosās strādnieki, – turpinās projekta “Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi Liepājas Jūrniecības koledžā Uliha ielā 5, Liepājā” paredzētie energoefektivitātes uzlabošanas darbi, kas būtiski samazinās siltumenerģijas zudumus. 2021.gadā tika uzsākta un 2022.gadā turpinās logu, esošās apkures sistēmas nomaiņa, kā arī veikti pamatu atrakšanas un to sakārtošanas darbi, savukārt 2022.gada maijā uzsākta ēkas ārējo sienu labošanas un siltināšanas darbi.

 

Projekta laikā Liepājas Jūrniecības koledžā (LJK) vecie logi tiks nomainīti pret jauniem -  ar augstākiem energoefektivitātes radītājiem, kā arī tiks veikta ārdurvju energoefektivitātes paaugstināšana, esošās apkures sistēmas rekonstrukcija, ēkas jaunā korpusa ārsienu siltināšana un remonts, cokola termiskās pretestības paaugstināšana, jumta konstrukciju siltināšana (vēsturiskā korpusa pēdējā stāva pārseguma papildus siltināšana un jaunā korpusa plakanā jumta siltināšana).

 

Projekts "Energoefektivitātes uzlabošanas pasākumi Liepājas Jūrniecības koledžā" Nr. 4.2.1.2./18/I/017 tiek realizēts darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 4.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts un dzīvojamās ēkās" 4.2.1.2. pasākuma "Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts ēkās" pirmās projektu iesniegumu atlases kārtas ietvaros.

 

LJK 2021. gada 15.jūnijā izsludināja iepirkumu “Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi Liepājas Jūrniecības koledžā Uliha ielā 5, Liepājā”. Iepirkuma rezultātā 2021.gada 29. jūlijā tika noslēgts līgums ar PA “RAJ&Būvbalsts”. 

 

Rīgas Tehniskās universitātes

Liepājas Jūrniecības koledža

Tālr.: +371 63424880
Mob.: +371 29130491
kanceleja@ljk.lv
Uliha ielā 5, Liepāja, LV-3401
Pirmdien - Piektdien: 08.00 - 16.30