RTU Liepājas Jūrniecības koledžā pēc ziemas tehniskā pārtraukuma atsākušies energoefektivitātes būvdarbi

30.06.2023.

Projekts 4.2.1.2./18/I/017

Veicot Liepājas Jūrniecības koledžas reorganizāciju, pamatojoties uz 2022.gada 11.oktobra MK rīkojumu Nr.707 “Par Liepājas Jūrniecības koledžas reorganizāciju”, Rīgas Tehniskās universitātes Liepājas Jūrniecības koledža (RTU LJK) pārņēma visas projekta saistības un turpina to īstenošanu. 

 

2.maijā tika parakstīta būvuzņēmēju un RTU LJK savstarpējā vienošanās par būvdarbu termiņa pagarināšanu līdz 2023.gada 11.oktorbrim. Vienošanās dokumentā iekļautas izmaiņas par nogaidīšanas periodu papildu finansējuma saņemšanai būvmateriālu sadārdzinājuma segšanai un termiņa pagarinājumu atbilstoši tehniskā pārtraukuma dienu skaitam. 

 

Savukārt 7.jūnijā RTU LJK ar CFLA parakstīja vienošanos par projekta pagarināšanu līdz 2023.gada 30.novembrim, iekļaujot grozījumus par būvdarbu izmaksu palielināšanu būvmateriālu sadārdzinājuma dēļ. Lai segtu būvmateriālu pieaugušās izmaksas, RTU LJK 2022.gada decembra beigās saņēma dotāciju no IZM 100 097 EUR apmērā. 

 

Sakarā ar reorganizāciju, projektam tika piešķirts arī jauns nosaukums “Energoefektivitātes uzlabošanas pasākumi RTU Liepājas Jūrniecības koledžā”.

 

9.maijā būvuzraugs atļāva atsākt būvdarbus un tie rīt pilnā sparā. Visus pamatdarbus - ēku ārsienu un jumta siltināšanu - plānots pabeigt līdz šīs vasaras beigām.

 

 

Projekta numurs: 4.2.1.2/18/I/017

Projekta iesnieguma nosaukums: Energoefektivitātes uzlabošanas pasākumi RTU Liepājas Jūrniecības koledža

Finansējuma saņēmējs: Rīgas Tehniskās universitātes aģentūra “Rīgas

Tehniskās universitātes Liepājas Jūrniecības koledža”

 

Rīgas Tehniskās universitātes

Liepājas Jūrniecības koledža

Tālr.: +371 63424880
Mob.: +371 29130491
kanceleja@ljk.lv
Uliha ielā 5, Liepāja, LV-3401
Pirmdien - Piektdien: 08.00 - 16.30