Energoefektivitātes projekta īstenošana ir noslēgusies

29.12.2023.

Projekts 4.2.1.2./18/I/017
pabeigts
Projekts 4.2.1.2./18/I/017
pabeigts

2

Rīgas Tehniskās universitātes aģentūras “Rīgas Tehniskās universitātes Liepājas Jūrniecības koledžas” (turpmāk - RTU LJK) īstenotais projekts “Energoefektivitātes uzlabošanas pasākumi RTU Liepājas Jūrniecības koledžā” ir noslēdzies un 28.12.2023. būvniecības kārta nodota ekspluatācijā.

Projekta mērķis ir paaugstināt RTU LJK galvenās ēkas - Uliha ielā 5 energoefektivitāti, vienlaikus uzlabojot arī to estētisko stāvokli. Kopumā projekta laikā RTU Liepājas Jūrniecības koledžā vecie logi nomainīti pret jauniem -  ar augstākiem energoefektivitātes radītājiem, veikta esošās apkures sistēmas rekonstrukcija, ēkas jaunā korpusa ārsienu siltināšana un remonts, cokola termiskās pretestības paaugstināšana, jumta konstrukciju siltināšana (vēsturiskā korpusa pēdējā stāva pārseguma papildu siltināšana un jaunā korpusa plakanā jumta siltināšana), kā arī nomainītas ēkas ārdurvis, tādējādi paaugstinot ēkas energoefektivitāti.

RTU Liepājas Jūrniecības koledžas  galvenās ēkas energoefektivitātes paaugstināšana bija nepieciešama, lai mazinātu būtiskus siltumenerģijas zudumus ēkas konstrukciju, savu laiku nokalpojušo logu, neefektīvās ēkas ventilācijas sistēmas u.c. sistēmu dēļ. Tas kopumā ļaus turpmāk ieekonomēt apkures siltumenerģijas patēriņu, samazināt siltumnīcefekta gāzu emisiju un nodrošināt ēkas īpašnieku un lietotāju turpmāko drošu ēkas ekspluatāciju.

Projektā veiktas sekojošas darbības:

a) nosiltinātas jaunā korpusa ārsienas,

b) nosiltināts jaunā korpusa cokola stāvs,

c) nomainīti logi,

d) nosiltināts vēsturiskā korpusa pēdējā stāva pārsegums,

e) nosiltināts jaunā korpusa plakanais jumts, t.sk. atjaunots jumta segums,

f) nomainītas centrālās ārdurvis,

g) veikta apkures sistēmas rekonstrukcija, izbūvējot divcauruļu sistēmu un uzstādot siltumefektīvākus sildķermeņus,

h) ierīkota zibensaizsardzība sistēma u.c..

Projekta numurs: 4.2.1.2/18/I/017

Projekta iesnieguma nosaukums: Energoefektivitātes uzlabošanas pasākumi RTU Liepājas Jūrniecības koledžā

Finansējuma saņēmējs: Rīgas Tehniskās universitātes aģentūra “Rīgas

Tehniskās universitātes Liepājas Jūrniecības koledža”

 

 

Indra Grase

RTU Liepājas Jūrniecības koledžas

sabiedrisko attiecību speciāliste

Rīgas Tehniskās universitātes

Liepājas Jūrniecības koledža

Tālr.: +371 63424880;
Mob.: +371 29130491
kanceleja@ljk.lv
Uliha ielā 5, Liepāja, LV-3401
Pirmdien - Ceturtdien: 08.00 - 17.00
Piektdien: 08.00 - 14.00