LJK audzēkņu Erasmus+ prakse Malagā

05.03.2019.

Erasmus+ Projekts 2018-1-LV01-KA102-046883

No 2019. gada 3. līdz 23. februārim četri vidējās profesionālās izglītības programmas „Jūras transports – kuģu mehāniķis” audzēkņi Jānis Šuskovs, Arturs Brehovs, Vadims Kašajevs un Dimitrijs Dermenži devas uz Spānijas pilsētu Malagu, kur izgāja praksi kuģu mehānikā uzņēmumā „Astilleros Nereo”. Prakses mobilitāte tiek īstenota Erasmus+ projekta „LJK audzēkņu prakse kuģu mehānikā un apmācība drošībā uz ūdens” ietvaros. Spānijā jauniešus uzņēma un praksi organizēja starpniekorganizācija un LJK partneris „EuroMind”. 
Liepājas Jūrniecības koledžas projektu speciāliste/Erasmus+ koordinatore Kristīne Zariņa: „Kopumā šī projekta īstenošanas laikā prakses mobilitātē uz Malagu dosies astoņi audzēkņi – četri no tiem praksi izgāja šī gada februārī (03.02.2019 – 23.02.2019), savukārt jūnijā – turpat dosies nākošie četri. Prakses laikā audzēkņi mācās remontēt nelielus kuģus un laivas, veikt to tehnisko apkopi. Šī paša projekta ietvaros notiks arī 10 audzēkņu apmācības Turcijā drošībā uz ūdens un septembrī plānota arī 4 audzēkņu prakse jūrniecības uzņēmumos Sicīlijā.
Malagā jaunieši apgūst un pilnveido prasmes veikt nelielu kuģu un laivu iekārtu un mehānismu apkopi un uzturēšanu tehniskajā kārtībā, pielietot kuģu mehāniķa darbā izmantojamos instrumentus, strādāt ar remontdarbu dokumentāciju, ekspluatēt enerģētiskās, mehāniskās un elektriskās iekārtas un sistēmas un veikt citus uzdevumus. 
Topošajiem jūrniecības speciālistiem bez iepriekšējas praktiskas pieredzes nav viegli atrast prakses vietas. Tāpēc Liepājas Jūrniecības koledža izmanto jebkuru iespēju, lai nodrošinātu audzēkņus ar labām prakses vietām un darba tirgū vajadzīgām iemaņām, lai palīdzētu audzēkņiem pēc iespējas veiksmīgāk iekļauties darba tirgū, jo pieprasījums pēc jau pieredzējušiem jūrniekiem, it īpaši, mehāniķiem pieaug katru gadu. Erasmus+ projekti un sniegtās mobilitātes iespējas ir daudz palīdzējušas risināt šo problēmu.”
LJK audzēkņi palīdz likt mastu vēsturiskai laivai.
ERASMUS+ MOBILITĀTES PIEREDZES STĀSTI
 
Jānis Suškovs:
 „Es izvēlējos piedalīties Erasmus+ prakses mobilitātē, jo gribēju iegūt jaunas zināšanas un peredzi, kā arī iepazīt svešas valsts kultūru. Vēlējos pielietot praksē savas angļu valodas zināšanas un pilveidot sevi.
Sadarbība ar nosūtošo un uzņemošo institūciju gan pirms, gan mobilitātes laikā, gan pēc tās bija laba. Sagaidīšana Spānijā notika perfekti. Mūs sagaidīja ar taksi un aizveda uz mūsu dzīvesvietu, kur dzīvojām visu prakses laiku. Prakses laikā mēs restaurējām vecas koka laivas un arī būvējām jaunu laivu. Jaunā laiva bija kā eksperiments. Es nekad nebiju saskāries ar tāda tipa laivu būvēšanu. Parasti laivām ir ribas un pēc tām veido laivu. Bet tai laivai, ko būvējām, ribu nebija. Mēs viņu likām kā puzli. Izkalām caurumus, uztaisījām tapas un veidojām laivu. Mēs arī restaurējām vecas koka laivas - dedzinājām nost krāsu, izņēmām vecās koka daļas, taisījām jaunas un pievienojām tās laivai un tad tās krāsojām. Nekad nebiju to darījis un es iemācījos daudz.
Mani spilgtākie iespaidi Spānijā saistās ar celtnēm, ceļiem un kultūru. Vēsturiskie objekti man mūžām paliks atmiņā. Tur ir daudz jauku un smaidīgu cilvēku. 
Citiem varu ieteikt - esiet aktīvi, neslinkojiet un mācieties valodas, jo valodu zināšanas ir pašas vērtīgākās zināšanas. Ja man būtu iespēja vēlreiz piedalīties Erasmus+ projektā es to noteikti darītu, jo tā ir neaizmirstama pieredze. Mani ļoti apmierināja šī programma.
Arturs Brehovs:
„Es piedalījos Erasmus+ prakses mobilitātē, dodoties uz Spāniju, Malagu, jo tā ir ļoti laba iespēja uzzināt kā notiek kuģu mehāniķu apmācība un darbs citā valstī, kā arī iepazīties ar jauniem cilvēkiem un apskatīt pasauli. Ja mūsu koledža dod iespēju aizbrauk uz praksi citā valstī, neko par to nemaksājot, to iespēju vajag izmantot.
Mans bija laba sadarbība ar Liepājas Jūrniecības koledžas projektu speciāliste/Erasmus+ koordinatori Kristīni Zariņu. Viss bija ļoti labi organizēts, uz visiem jautājumiem Kristīne sniedza atbildes un visas problēmas risināja pēc iespējas ātrāk. Arī Spānijā ar starpniekinstitūcijas EuroMind koordinatori Gizem bija ļoti laba komunikācija. Lidojums, transfērs, dzīvošana, viss bija organizēts labā līmenī.
Mobilitātes laikā ieguvu dzīves un darba pieredzi, praksi angļu un spāņu valodā, uzlabojot valodas prasmes, ieguvu jaunus draugus gan no Polijas, gan no Spānijas. Uzzināju jaunu informāciju par veciem koka kuģiem. Cik bija iespējams, iemācījos tos restaurēt un būvēt. Uzņēmums, kurā izgājām praksi, ļoti atzinīgi novērtēja mūsu darbu.
Ļoti patika dzīvot Spānijā siltā klimata dēļ. Malaga ir ļoti skaista pilsēta ar seniem arhitektūras objektiem, ko mēs apskatījam gandrīz katru dienu. Patika cilvēki, jo visi ir draudzīgi.
Es ieteiktu visiem, kam ir iespējams, piedalīties Erasmus+ prakses mobilitatē, jo tā ir iespēja ieraudzīt citas valstis, uzzināt, kā notiek apmācība un darbs, iepazīties ar jauniem cilvēkiem, iegūt draugus un dzīves pieredzi.

Dimitrijs Dermenzi:
„Izvēlējos piedalīties Erasmus + prakses mobilitātē, jo gribēju iegūt jaunas zināšanas un pilnveidot sevi, kā arī iepazīt pasauli. Malagā mūs sagaidīja labi un paskaidroja gan par noteikumiem, gan vietējiem likumiem.
Darba vietā mēs restaurējām vecas koka laivas, kā arī būvējām jaunas. Es nekad nebiju to darījis, tas man bija kā piedzīvojums, kuru nekad neaizmirsīšu. No restaurējamajām laivām mēs vispirms ar ugunsmetēju nodedzinājām veco krāsu. Kā arī zāģējām, kalām caurumus un taisījām tapas. Darbs ar koku bija ļoti interesants.
Mani spilgtākie iespaidi Spānijā bija par tās savdabīgo kultūru un dzīves stilu, kā arī par celtnēm. Salīdzinot ar ziemeļiem, tās ir atšķirīgas. Kā arī ļoti iespaidīgi bija kalni - kur vien ej, visur redzi kalnus un mākoņus, kas tos ieskauj. Kā arī koki un daba - tie skati man mūžam paliks atmiņā. Citiem studentiem iesaku - nebaidieties piedalīties! Varu apsolīt, ka nenožēlosiet. Mācieties valodas, tas noderēs”.

Vadims Kašajevs:
„Es izlēmu piedalīties Erasmus+ prakses mobilitate, jo vēlējos iepazīt citas valsts kultūru, ģeogrāfisko izvietojumu. Protams, papildināt angļu valodas zināšanas.Prakses laikā komunicējām ar organizatoriem un viss bija viegli saprotams. Tika veikta intervija, instruktāža, sagādātas biļetes, izmaksātas komandējuma naudas. Jau pirms lidojuma uz Spāniju bija saņemta informācija par uzņemošo iestādi, kurā notiks prakse. Spānijā mūs sagaidīja, veica vēl vienu instruktāžu, izdeva darba kārtības noteikumus par prakses periodu.
Praksē es iemācījos un sāku saprast ļoti daudz lietas. Piemēram, es papildināju angļu, spāņu valodas zināšanas. Darbs notika komandā, bija jāveido aktīva saskarsme ar jauniem cilvēkiem. Tāpat iemācījos vienmēr būt akurāts un ievērot drošības noteikumus. Apguvu patstāvīgas dzīves principus, par visu sadzīvi bija jārūpējaspašam bez vecāku atbalsta. Kļuvu neatkarīgāks.
Kad es dzīvoju Spānijā, man iepatikās laikapstākļi, arhitektūra, dažādu nacionalitāšu iedzīvotāji, jūra, kas bija ļoti sāļa un līdz ar to ūdens bija ļoti dzidrs. Malagā ir viegli pārvietoties uz citām pilsētas daļām izmantojot metro. Starp pilsētām - ar vilcieniem. Ļoti ērta satiksme gājējiem un autovadītājiem.
Es gribēju ieteikt nākamajiem projekta dalībniekiem (praktikantiem) līdzi paņemt vairāk brīvo līdzekļu, nesēdēt viesnīcā, visu laiku aktīvi pastaigāties un izzināt apkārtni, kaimiņpilsētas, būt draudzīgiem un sabiedriskiem. Es uzskatu, ka šī prakse ļoti spēcīgi iespaidoja mani un manu nākotni. Es sapratu, ka gribu dzīvot un strādāt Spānijā, tāpēc ka man tur ļoti iepatikās.”


Uzziņai:
Projekta nosaukums: LJK audzēkņu prakse kuģu mehānikā un apmācība drošībā uz ūdens (Traineeship in Ship Mechanics and Water Safety Training of LMC VET Learners)
Projekta akronīms: Train2BPro
Projekta Nr.: 2018-1-LV01-KA102-046883
Projekta partneri:  
  • Liepājas Jūrniecības koledža (Latvija, Liepāja, projekta iesniedzējs, www.ljk.lv)
  • EUROMIND PROJECTS SL (Spānija, Malaga, www.euromind.es)
  • Associazione Artistica Culturale "A Rocca" (Itālija, Sicīlija, www.eprojectconsult.com)
  • Projinal Consulting (Turcija, Ankara, www.projinal.com)
  • EUROMIND PROJECTS SL, Associazione Artistica Culturale "A Rocca" un Projinal Consulting ir starptautiskas organizācijas, kas darbojas kā starpnieki prakses vietu, izmitināšanas jautājumu, transporta, dažāda veida apmācību kursu, kultūras pasākumu un dažādu citu nepieciešamo aktivitāšu organizēšanā un kārtošanā apmaiņas programmu projektu ietvaros.
Mērķa auditorija: LJK profesionālās vidējās izglītības programmu audzēkņi un personāls
Projekta īstenošanas laiks: 15-10-2018 līdz 14-10-2020. (24 mēneši)
Projekta plānotais finansējums: kopējais projektam piešķirtais EK finansējums ir 62.955,00 EUR


Indra Grase
Liepājas Jūrniecības koledžas
sabiedrisko attiecību speciāliste
 

Rīgas Tehniskās universitātes

Liepājas Jūrniecības koledža

Tālr.: +371 63424880
Mob.: +371 29130491
kanceleja@ljk.lv
Uliha ielā 5, Liepāja, LV-3401
Pirmdien - Piektdien: 08.00 - 16.30