Rīgas Tehniskās universitātes Liepājas Jūrniecības koledža (RTU LJK) ir īsā cikla profesionālās augstākās izglītības iestāde ar struktūrvienību Jūrskola, kurā uzņem jauniešus ar vispārējās pamatskolas izglītību (9.klases). RTU LJK Jūrskolā sagatavo kuģa mehāniķus uz kuģiem ar galvenā dzinēju jaudu mazāku par 3000 kW. 

 

Pēc mācību programmas apguves kuģu mehāniķis spēj: veikt sardzes pienākumus mašīntelpās, kontrolēt mehānismu, inženiertehnisko sistēmu, elektrisko, elektronisko un vadības sistēmu darbību, veikt to tehnisko apkopi un remontu, veikt pierakstus mašīntelpas žurnālā, ievērot darba aizsardzības, kuģošanas drošības, vides aizsardzības un saistošo nacionālo un starptautisko normatīvo aktu prasības.

 

Beidzot Jūrskolu, absolventi iegūst profesionālo vidējo izglītību un kvalifikāciju “Sardzes mehāniķis uz kuģiem ar galvenā dzinēja jaudu, mazāku par 3000 kW”, kas atbilst 4. profesionālās kvalifikācijas līmenim. Tas dod tiesības strādāt uz dažādu tipu Latvijas vai citu valstu kuģiem, tostarp iekšējo ūdeņu kuģiem, komercdarbībā iesaistītiem atpūtas kuģiem un zvejas kuģiem par sardzes mehāniķi uz kuģiem ar galvenā dzinēja jaudu mazāku par 3000 kW.

 

Reflektantus uzņem ar pamatskolas izglītību konkursa kārtībā, ņemot vērā pamatskolas atestāta atzīmes šādos priekšmetos: latviešu valoda, angļu valoda, matemātika.

 

Zināšanas iespējams apgūt, izmantojot arī e-apmācības risinājumus.Kontaktinformācija

 

Uzņemšanas komisija                                Tālr.: +371 63424880, +371 29130491

Inženiertehniskās nodaļas vadītāja           MARINA TREGUBA     epasts: marina.treguba@ljk.lv

Studiju programma
Kuģu mehānika
Iegūstamās izglītības līmenis
Profesionālā vidējā izglītība
Iegūstamā kvalifikācija
Sardzes mehāniķis uz kuģiem ar galvenā dzinēja jaudu mazāku par 3000 kW
Pilna laika

Studiju ilgums
4 gadi
Nepieciešamā iepriekšējā izglītība
Vispārējā pamatizglītība (9.klases)
Finansējums
Valsts budžeta līdzekļi
Valsts budžeta vietas
25
Studiju turpināšanas iespējas
RTU LJK koledžas studiju programmā “Jūras transports – kuģu mehānika” (studijas pēc Jūrskolas)
Darba iespējas
Tiesības strādāt par sardzes mehāniķi uz kuģiem ar galvenā dzinēja jaudu mazāku par 3000 kW

Šobrīd nav aktīvas uzņemšanas

Rīgas Tehniskās universitātes

Liepājas Jūrniecības koledža

Tālr.: +371 63424880
Mob.: +371 29130491
kanceleja@ljk.lv
Uliha ielā 5, Liepāja, LV-3401
Pirmdien - Piektdien: 08.00 - 16.30