Jauniešiem ar kuģu mehāniķa diplomu par profesionālo vidējo izglītību Inženiertehniskā nodaļa piedāvā akreditētu pilna vai nepilna laika īsā cikla profesionālās augstākās izglītības programmu “Jūras transports – kuģu mehānika” kuģu mehāniķa kvalifikācijas iegūšanai. 

Pēc mācību programmas apguves kuģu mehāniķis spēj: veikt sardzes pienākumus mašīntelpās, kontrolēt mehānismu, inženiertehnisko sistēmu, elektrisko, elektronisko un vadības sistēmu darbību, veikt to tehnisko apkopi un remontu, veikt pierakstus mašīntelpas žurnālā, ievērot darba aizsardzības, kuģošanas drošības, vides aizsardzības un saistošo nacionālo un starptautisko normatīvo aktu prasības. 

Studiju kursa noslēgumā studenti, kuri ir sekmīgi izpildījuši izglītības programmā noteiktās prasības, izstrādā un aizstāv kvalifikācijas darbu un kārto valsts noslēguma pārbaudījumu, kurš sastāv no:

  • kvalifikācijas darba aizstāvēšanas;

  • kvalifikācijas eksāmena, kurš sastāv no teorētiskās un praktiskās daļas;

  • jūrniecības angļu valodas eksāmena.

Beidzot Rīgas Tehniskās universitātes Liepājas Jūrniecības koledžu (RTU LJK), absolventi iegūst īsā cikla profesionālo augstāko izglītību kuģu mehāniķa specialitātē un kvalifikāciju “Sardzes mehāniķis uz kuģiem ar galvenā dzinēja jaudu lielāku par 750 kW”, kas atbilst 5. profesionālās kvalifikācijas līmenim. Tas dod tiesības strādāt uz dažādu tipu Latvijas vai citu valstu kuģiem, tostarp iekšējo ūdeņu kuģiem, komercdarbībā iesaistītiem atpūtas kuģiem un zvejas kuģiem par sardzes mehāniķi uz kuģiem ar galvenā dzinēja jaudu lielāku par 750 kW.

Zināšanas iespējams apgūt, izmantojot arī e-apmācības risinājumus.

Kontaktinformācija

Uzņemšanas komisija                                Tālr.: +371 63424880, +371 29130491

Inženiertehniskās nodaļas vadītāja           MARINA TREGUBA     epasts: marina.treguba@ljk.lv

Studiju programma
Jūras transports - Kuģu mehānika
Iegūstamās izglītības līmenis
īsā cikla profesionālā augstākā izglītība
Iegūstamā kvalifikācija
Sardzes mehāniķis uz kuģiem ar galvenā dzinēja jaudu lielāku par 750 kW
Pilna laika

Studiju ilgums
2 gadi
Nepieciešamā iepriekšējā izglītība
Profesionālā vidējā izglītība (kuģu mehāniķa diploms)
Studiju maksa gadā
2500.00 EUR
Valsts budžeta vietas
5
Studiju turpināšanas iespējas
RTU Latvijas Jūras akadēmja, RTU LJK profesionālās pilnveides programmas
Darba iespējas
Tiesības strādāt par sardzes mehāniķi uz kuģiem ar galvenā dzinēja jaudu lielāku par 750 kW
Uzņemšana 2024./2025. mācību gads
Sākums
01.07.2024
Beigas
26.07.2024
Maksa par reģistrāciju
22.60 EUR
Pieteikties
Nepilna laika

Studiju ilgums
3 gadi
Nepieciešamā iepriekšējā izglītība
Profesionālā vidējā izglītība (kuģu mehāniķa diploms)
Studiju maksa gadā
1630.11 EUR
Studiju turpināšanas iespējas
RTU Latvijas Jūras akadēmja, RTU LJK profesionālās pilnveides programmas
Darba iespējas
Tiesības strādāt par sardzes mehāniķi uz kuģiem ar galvenā dzinēja jaudu lielāku par 750 kW
Uzņemšana 2024./2025. mācību gads
Sākums
01.07.2024
Beigas
30.08.2024
Maksa par reģistrāciju
22.60 EUR
Pieteikties

Rīgas Tehniskās universitātes

Liepājas Jūrniecības koledža

Tālr.: +371 63424880;
Mob.: +371 29130491
kanceleja@ljk.lv
Uliha ielā 5, Liepāja, LV-3401
Pirmdien - Ceturtdien: 08.00 - 17.00
Piektdien: 08.00 - 14.00