Turpina saņemt atbalstu mācībās

20.12.2021.

Pumpurs

2021./2022. mācību gadā Liepājas Jūrniecības koledža turpina izmantot Eiropas Sociālā fonda projekta “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” jeb PuMPuRS piedāvātās iespējas, lai konsultatīvo atbalstu mācībās saņemtu tie profesionālo vidējo izglītības programmu audzēkņi, kuriem nepieciešams uzlabot zināšanas un sekmes noteiktos mācību priekšmetos. 2021./2022. mācību gada pirmajā pusgadā konsultatīvo atbalstu saņem 18 izglītojamie. Piesaistot papildu pedagogus, konsultācijas tiek nodrošinātas tādos mācību priekšmetos kā angļu valoda, matemātika un latviešu valoda.  
Liepājas Jūrniecības koledža par sadarbības partneri Eiropas Sociālā fonda projektā Nr. 8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” jeb PuMPuRS kļuva 2020. gadā.

Rīgas Tehniskās universitātes

Liepājas Jūrniecības koledža

Tālr.: +371 63424880
Mob.: +371 29130491
kanceleja@ljk.lv
Uliha ielā 5, Liepāja, LV-3401
Pirmdien - Piektdien: 08.00 - 16.30