Turpina sadarbību projektā PuMPuRS

15.06.2022.

Pumpurs Studenti

2021./2022. mācību gada otrajā pusgadā Liepājas Jūrniecības koledža turpinājusi izmantot Eiropas Sociālā fonda projekta “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” (PuMPuRS)  iespējas, lai sniegtu konsultatīvo atbalstu vairākos mācību priekšmetos profesionālo vidējo izglītības programmu audzēkņiem. 2021./2022. mācību gada otrajā pusgadā konsultatīvo atbalstu saņēmuši 15 izglītojamie tādos mācību priekšmetos kā angļu valoda, matemātika un latviešu valoda.  

Liepājas Jūrniecības koledža par sadarbības partneri Eiropas Sociālā fonda projektā Nr. 8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” jeb PuMPuRS kļuva 2020. gadā.

Rīgas Tehniskās universitātes

Liepājas Jūrniecības koledža

Tālr.: +371 63424880
Mob.: +371 29130491
kanceleja@ljk.lv
Uliha ielā 5, Liepāja, LV-3401
Pirmdien - Piektdien: 08.00 - 16.30