Erasmus+ AI sektorā - personāla apmaiņa ar Ķīnu, Maroku un Azerbaidžānu

10.11.2020.

Projekts 2020-1-LV01-KA107-077369 aktuāls

Projekta ietvaros tiks organizētas administratīvā un akadēmiskā personāla Erasmus+ apmācību un docēšanas mobilitātes starp LJK un jūrniecības augstākās izglītības iestādēm partnervalstīs - Ķīnā, Azerbaidžānā un Marokā.

Programma: Erasmus+

Darbības veids: Augstākās izglītības personāla mobilitāte starp programmas un partnervalstīm

Erasmus+ projekta Nr. 2020-1-LV01-KA107-077369
Projekta īstenotājs: Liepājas Jūrniecības koledža (LJK)
Projekta partneri:

 1. Azerbaidžānas Valsts Jūras akadēmija, Azerbaijan State Marine Academy (ADDA) – Baku, Azerbaidžāna (WEB);
 2. Šanhajas Jūrniecības Universitāti  (Shanghai Maritime University (SMU)) – Šanhaja, Ķīna (WEB);
 3. Marokas Jūrniecības institūts (Institut supérieur d'études maritimes (Higher Institute of Maritime Studies, ISEM)) – Kasablanka, Maroka. (WEB)

Projekta īstenošanas laiks: 2020.gada 1.augusts līdz 2023.gada 31.jūlijs (24 mēneši)

Projekta mērķis: 

Dalība Erasmus+ mobilitātes projektā starp programmas valstīm un partnervalstīm ir cieši saistīta ar LJK aktivitāšu virzienu šīs mācību iestādes vīzijas sasniegšanai – starptautisko sakaru izveidošana un profesionālās augstākās izglītības kvalitātes celšana, pilnveidojot personāla kompetences. LJK internacionalizācijas stratēģijas viens no mērķiem ir paplašināt iestādes sadarbības tīklus ar jūrniecības iestādēm dažādos reģionos, tostarp uzsākt sadarbību ar jauniem partneriem, kā arī uzturēt attiecības ar esošiem partneriem.

Mobilitāšu dalībnieki: LJK un partneriestāžu akadēmiskais un administratīvais personāls

Projekta plānotais finansējums:  

Eiropas Komisijas finansējuma maksimālā summa ir 38 860,00 EUR.

Latvijas Valsts budžeta līdzfinansējums ir 12 585,00 EUR.

Galvenās aktivitātes

Mobilitātes starp Liepājas Jūrniecības koledžu un Šanhajas Jūrniecības Universitāti (Shanghai Maritime University (SMU)):

 • LJK personāla pieredzes apmaiņa SMU (3 mobilitātes uz 7 dienām)
 • SMU akadēmiskā personāla docēšana LJK (3 mobilitātes uz 7 dienām)

Mobilitātes starp Liepājas Jūrniecības koledžu un Azerbaidžānas Valsts Jūras akadēmiju (Azerbaijan State Marine Academy (ADDA):

 • LJK akadēmiskā personāla docēšana ADDA (2 mobilitātes uz 7 dienām)
 • LJK personāla pieredzes apmaiņa ADDA (1 mobilitāte uz 7 dienām)
 • ADDA akadēmiskā personāla docēšana LJK (2 mobilitātes uz 7 dienām)
 • ADDA personāla pieredzes apmaiņa LJK (1 mobilitāte uz 7 dienām)

Mobilitātes starp Liepājas Jūrniecības koledžu Marokas Jūrniecības institūts (Higher Institute of Maritime Studies (ISEM)) :

 • LJK akadēmiskā personāla docēšana ISEM (2 mobilitātes uz 7 dienām)
 • ISEM akadēmiskā personāla docēšana LJK (2 mobilitātes uz 7 dienām
 • LJK personāla pieredzes apmaiņa ISEM (2 mobilitātes uz 7 dienām)
 • ISEM personāla pieredzes apmaiņa LJK (1 mobilitāte uz 7 dienām)

Sadarbība projektā

Sadarbība ar Azerbaidžānas Valsts Jūras akadēmiju (ADDA), Baku, Azerbaidžāna

LJK vēl nav sadarbojusies ar Azerbaidžānu un iestādei ir saistoši iepazīties ar jūrniecības izglītību Kaspijas jūras reģionā. ADAA piedāvā augstāko izglītību visos izglītības līmeņos jūrniecības specialitātēs (bakalaura, maģistra, doktorantūras programmas). Mācību programmas pieejamas šādās specializācijās: navigācija, navigācijas inženierija, jūras spēku inženierija, elektrotehnika, kuģu būve un kuģu remonta inženierija. Apmācības pakalpojumi atbilst starptautiskajiem (STCW, IMO) un nacionālajiem standartiem.

Sadarbība ar Marokas Jūrniecības institūtu (ISEM), Kasablanka, Maroka.

LJK vēl nav sadarbojusies ar Maroku un valstīm Āfrikas kontinentā kopumā. Iestādei ir saistoši iepazīties ar jūrniecības izglītību arābu valstīs. ISEM ir mācību iestāde augstākā līmeņa vadītājiem jūras transporta, ostu, loģistikas un saistītās jomās. Tā ir vienīgā tirdzniecības flotes virsnieku apmācības iestāde Marokā.

ISEM apmācības pamatā ir teorētiskās nodarbības un praktiskās mācības gan uz kuģiem, gan ostās, kā arī izmantojot institūta simulatorus un laboratorijas, līdzīgi kā tas notiek LJK.

ISEM izglītība tiek piedāvāta pēc LMD sistēmas (bakalaura studijas jeb licences iegūšana – maģistra studijas – doktora studijas). Mācību programmas pieejamas šādās specializācijās: jūrlietas, jūrniecības inženierija - jūras spēku būvniecība un remonts, ostu pārvaldība, starptautiskā loģistika, jūrniecības drošība. Apmācības pakalpojumi atbilst starptautiskajiem (STCW, IMO) un nacionālajiem standartiem.

Sadarbība ar Šanhajas Jūras universitāti (SMU) – Šanhaja, Ķīna

2016. gadā LJK iesniedza un ir veiksmīgi īstenojusi Erasmus+ projektu kopā ar Šanhajas Jūrniecības Universitāti Ķīnā. Liepājas Jūrniecības koledža jau 2015. gadā parakstīja sadarbības līgumu ar Šanhajas Jūrniecības Universitāti. Ar šo projektu, partneri vēlas turpināt iesākto sadarbību personāla apmaiņā, lai tā nebeigtos ar vienu īstenotu projektu. 2016. gadā iesniegtais un 2018. gadā pabeigtais projekts tika apbalvots ar Erasmus+ kvalitātes balvu un iestādes cer īstenot tikpat un vēl veiksmīgākus projektus nākotnē.

Šanhajas Jūras universitāte (SMU) ir vecākā jūrniecības izglītības mācību iestāde Ķīnā. Tā ir daudznozaru universitāte, kas aptver tādas jomas kā inženierzinātnes, vadība, ekonomika, tiesības, māksla un zinātne, īpašu uzsvaru liekot uz kuģošanu, loģistiku un okeānogrāfiju.

Pašlaik universitāte pārvalda 3 pēcdoktorantūras pētījumu stacijas, piedāvā 23 doktorantūras programmas, 60 maģistra līmeņa programmas, 48 bakalaura līmeņa programmas un 12 asociētā grāda programmas. SMU lepojas ar 12 provinču un pašvaldību galvenajiem pētniecības institūtiem un laboratorijām, SMU pieder ūdens apmācības centrs, kuģis “Yufeng” - 10 tūkstošu tonnu konteineru kuģis mācību un stažēšanās nolūkiem, kā arī jaunuzceltais 48 tūkstošu tonnu lielais mācību un prakses beramkravu kuģis ar nosaukumu “Yuming”. 

 

Saziņa ar projekta koordinatori: erasmusplus(pie)ljk.lv

Publikācijas

Mājaslapa ir izstrādes stadijā. Aktīvi strādājam, lai papildinātu saturu. skatīt veco versiju

Liepājas Jūrniecības koledža

Tālr.: +371 63424880;
Mob.: +371 29130491
kanceleja@ljk.lv
Uliha ielā 5, Liepāja, LV-3401
Pirmdien - Ceturtdien: 08.00 - 17.00
Piektdien: 08.00 - 14.00