Ar labiem rezultātiem noslēdzies Erasmus+ projekts sadarbojoties Latvijai, Marokai, Ķīnai un Azerbaidžānai

07.08.2023.

Projekts 2020-1-LV01-KA107-077369
Projekts 2020-1-LV01-KA107-077369

26

Kopš 2020. gada Rīgas Tehniskās Universitātes Liepājas Jūrniecības koledža (turpmāk - RTU LJK) īstenoja Erasmus+ programmas projektu Nr. 2020-1-LV01-KA107-077369, kura laikā notikusi sadarbība ar Marokas Jūrniecības iestādi, Šanhajas Jūrniecības Universitāti un Azerbaidžānas Jūrniecības Akadēmiju. Projekta laikā gan RTU LJK pārstāvji devās uz šo valstu iestādēm, gan šo valstu iestāžu pārstāvji viesojās mūsu koledžas telpās.

 

2022. gada septembra beigās (26.09-30.09) Liepājas Jūrniecības koledžā viesojās Marokas augstākās izglītības jūrniecības iestādes (turpmāk - ISEM) pārstāvji, Munija Esskeli (Mounia ESSKELY), Hamids Eš-Šeiks (Hamid ECH-CHEIK) un Adbessamads Duraids (Abdessamad DOURAID). Erasmus+ ietvaros marokāņi viesojās RTU LJK, pasniedzot lekcijas koledžas audzēkņiem, apmainoties pieredzēm ar pasniedzējiem un personālu, kā arī iepazīstot Latviju. 

 

Lektors un starptautiskās sadarbības koordinators Hamids padalījās par pieredzi: “Pasniegšana ārpus savas valsts vienmēr ir bijis mans mērķis un Erasmus+ deva man šādu iespēju. Šī mobilitāte ļāva man atklāt citādākas pasniegšanas metodes un apkārtējo vidi, tāpat bija iespēja uzlabot savas internacionālās pasniegšanas prasmes augstākajā izglītībā. Lai gan nokļūšana Latvijā bija izaicinoša (vīzu iegūšanas dēļ), no mana viedokļa, šī viesošanās bija lieliska, jo tā deva man iespēju iegūt dažādas zināšanas un prasmes. Es ceru, ka man būs arī citas šādas iespējas Erasmus+ mobilitātei. Un iesaku visiem studējošajiem un personālam pamēģināt šo lielisko iespēju attīstot sevi un būvējot tiltu starp kultūrām.”

 

Lektors Abdessamads arī brauca uz RTU LJK, lai spētu dalīties ar savām zināšanām ar koledžas studentiem. “Tiklīdz parādījās iespēja pieteikties Erasmus+, es uzreiz to izdarīju. Mani iedrošināja iespēja pieredzes apmaiņai un īpaši pieredze kāda no Eiropas valstīm. Gribētos teikt, ka visa intensīvā nedēļa bija ļoti interesanta. Lai arī pastāv kultūras un valodas atšķirības, ar studentiem spēju saprasties, sadarboties ar studentiem un citiem pasniedzējiem man bija liels gods. Iespēja būt daļai no ERASMUS+ ir liels solis nākotnē.”

 

Savukārt kvalitātes un saimnieciskās daļas vadītāja Munija ieradās RTU LJK ar mērķi iegūt pieredzes apmaiņu. Viņa komentēja: “Vēlējos iegūt pieredzi citā ar jūrniecību saistītā izglītības iestādē, uzzināt par iestādes apmācības organizāciju un stratēģiju, kas izstrādāta, lai risinātu dažādas apmācības problēmas jūrniecības nozarē. Brauciens uz Liepāju deva man iespēju paplašināt savu redzesloku, uzlabot angļu valodas zināšanas profesionālā veidā, atklāt citu kultūru.” Viņa piemin arī to, ka Liepāja ir ļoti tīra, mierīga un skaista pilsēta, kas viņus visus ļoti sajūsmināja. Liepāja ļoti atšķiroties no viņu mājām Kasablankā, Marokā.

 

Tāpat visi trīs Marokas pārstāvji ļoti priecājās par sarūpētajām ekskursijām pa Liepāju un Karostu, kā arī par braucienu uz Ventspili, iegriežoties arī Pāvilostā un Kuldīgā.

 

Pēc Marokāņu viesošanās Latvijā, Arī RTU LJK pārstāvjiem no 2023. gada 13. marta līdz 17. martam tika dota iespēja paviesoties pie mūsu sadarbības partneriem ISEM augstākajā izglītības iestādē Marokā. 

 

Uz Kasablanku Marokā devās administratīvie pārstāvji: RTU LJK direktora pienākumu izpildītājs Jānis Džeriņš un vadošā projektu speciāliste Jekaterina Zalomova, kā arī RTU LJK pasniedzēji – Elīna Dimza un Nauris Upenieks. Katrs no viņiem devās uz Maroku ar savu mērķi, veidojot stiprākas sadarbības saites starp abām valstīm un izglītības iestādēm, kā arī katrs atgriezās mājās ar lieliskām emocijām, kuras saņēmuši atrodoties tur un iepazīstot vietējo kultūru, ēdienu un, protams, labu iespaidu par jūrniecības izglītību Marokā.

 

Direktora biroja vadītāja un vadošā projektu speciāliste Jekaterina Zalomova savā Marokas brauciena mobilitātes pieredzē pieredzējusi krasas atšķirības starp valstīm un kultūrām, kā arī pašā izglītības iestādē. Kā vienu no galvenajām atšķirībām minot lielu jūrniecības izglītības pieprasījumu, kur reflektantu konkursā uz vienu studiju vietu pretendē 150 cilvēki), kas ir attiecībā ne tikai uz vīriešu pārstāvju vēlmi apgūt profesiju, bet arī daudz jaunietes izvēlas jūrniecību (arī kuģa mehāniķa programmās).

 

RTU LJK pasniedzējs Nauris Upenieks par mobilitātes pieredzi: “Maroka ir valsts Āfrikas kontinentā, kurai lielākoties raksturīga Islāma reliģija. Ir ļoti interesanti un aizraujoši iepazīt šīs valsts kultūru, cilvēkus un dzīvesveidu, šī mobilitāte pilnībā deva šo iespēju. Jebkuram, kurš vēl nav izlēmis par to vai doties mobilitāte, mana atbilde ir viennozīmīgs “Jā” – ir jādodas, jebkura no uzņemošajām organizācijām ir atsaucīga, draudzīga un cilvēki ir ļoti priecīgi par šīm sadarbības iespējām!”

 

RTU LJK pasniedzēja Elīna Dimza atzinusi, ka pieteikusies docēšanas mobilitātē, jo vēlējusies padalīties ar savu pētījumu par cilvēka faktora ietekmi jūras kuģu sadursmju gadījumos, kuru rezultātus sniedza arī ISEM studentiem. Tāpat pārsteidzis fakts, ka studentiem, kuri tiek uzņemti ISEM, viss tiek apmaksāts: par studijām nav jāmaksā, ēdināšana, formas tērpi, dienesta viesnīca ir apmaksāti no valsts puses. Turklāt konkurss uz pieejamajām studiju vietām ir liels. Elīna Iesaka izmantot Erasmus+ mobilitāšu iespējas, jo tas dod iespēju paplašināt zināšanas un prasmes docēšanā, paplašināt savu redzesloku strādājot ar citu valstu studentiem, uzlabot savu studiju materiālu bāzi un, protams, gūt iespaidus un pieredzi, kas tiek sniegta uzņemošās puses izglītības iestādē.

 

Direktora pienākumu izpildītājs Jānis Džeriņš atzīst, ka Erasmus+ programmas neatņemama sastāvdaļa ir kultūras apmaiņa, svešvalodas pilnveidošana un redzesloka paplašināšana. Ir vērts to visu apskatīt, sajust un izgaršot. Tikšanās laikā ar ISEM vadību bijusi ļoti svarīga, jo tika apspriesta turpmākās sadarbība un panākta vienošanās par ciešāku sadarbības stiprināšanu un turpmāko sadarbību Erasmus+ programmas ietvaros ar mērķi veikt studējošo apmaiņu. 

 

Kopumā apmaiņa rezultējas ar otro Erasmus+ programmas projektu.

 

Šī gada 22. maijā līdz 26. maijam RTU LJK pārstāvji Jūlija Jonkiene, Valērijs Laucis un Dāvids Kurčatovs devās Erasmus+ mobilitātē uz Azerbaidžānas pilsētu Baku, kur Valērijs Laucis un Dāvids Kurčatovs pasniedza lekcijas Azerbaidžānas Jūrniecības Akadēmijas studentiem, bet Jūlija Jonkiene apmainījās pieredzēm ar Akadēmijas personālu, stiprinot saikni starp abām jūrniecības iestādēm.

 

Visi koledžas pārstāvji par Erasmus+ mobilitāti izsakās tikai pozitīvi.

 

RTU LJK pasniedzējs Valērijs Laucis iesaka izmantot visas Erasmus+ iespējas  visiem saviem kolēģiem un studentiem, jo tas paver jaunus horizontus profesionālā pilnveidē, studentiem tā ir lieliska iespēja papildināt savas profesionālās zināšanas un bagātināt pieredzi mācīties, tāpat iegūstot iespēju iepazīt citu tautu kultūru. Baku esot milzīga kultūru daudzveidība, tai skaitā mācību iestādē.

 

Arī direktora vietniece studiju darbā Jūlija Jonkiene iesaka akadēmiskajam personālam un studentiem izmantot Erasmus+ mobilitātes iespējas. Viņa min to, ka sadarbībai ar Azerbaidžānas Jūrniecības Akadēmiju ir liela nozīme ne tikai abām izglītības iestādēm, bet arī veicina ciešāku valstu ekonomisko integrāciju. Tāpat apmeklējot mācību centru, bija iespēja piedalīties jūrniecības centra darba vērošanas procesā un  brauciena laikā bija iespēja uzzināt interesantus faktus par Azerbaidžānu, Baku.

 

RTU LJK pasniedzējs Dāvids Kurčatovs pasniedza lekcijas Azerbaidžānas Jūrniecības Akadēmijas studentiem, kas bijusi ļoti interesanta pieredze viņa īsajā pasniedzēja karjeras laikā, iegūstot lielu pieredzi un atzinību studentu vidū. Dāvids stāsta, ka jau uzreiz saņēmis draudzīgu attieksmi gan no iedzīvotāju un uzņemošas iestādes personāla puses, gan no studentu puses un tie vēlējas pavadīt arī vairāk laika kopā ar viesiem arī ārpus akadēmijas telpām. Viņš stāsta arī to, ka Azerbaidžāna likusies atšķirīga no citām Islāmu valstīm, kas licies viņam personīgi ļoti  interesanti. Aizbraucot uz Azerbaidžānu viņi jutušies kā ļoti gaidīti viesi un mobilitātes laikā tika iepazīstināti gan ar valsts kultūru, gan kulināriju.

 

Pēc mūsu koledžas pārstāvju atgriešanās, mēs no 29. maija līdz 2. jūnijam RTU LJK telpās uzņēmām gan Šanhajas Jūrniecības Universitātes, gan Azerbaidžānas Jūrniecības Akadēmijas pārstāvjus, kuri stiprināja sadarbību ar mūsu iestādi, sapazīstoties arī savā starpā un lasot lekcijas mūsu studentiem.

 

Šanhajas Jūrniecības Universitātes pasniedzējs Džou Fen (Feng Zhou), kurš lasīja lekcijas par Jūrniecības Radio komunikāciju (GMDSS), saka, ka šajā laikā varēja vairāk iepazīties ar jūrniecības nozari Liepājā, apmainīties pieredzēm, kā arī apspriest dažādas problēmas un izaicinājumus, kas skar jūrniecības izglītību. Viņš uzskata, ka šī viesošanās ir labs pamats nākotnes sadarbībai starp iestādēm.

 

Pasniedzēja Dzjejin Sje (Xie Jieying) studentiem lasīja lekciju par kuģa noturību. Viņa pauž, ka šī mobilitāte sniegusi ieskatu kā tiek apmācīti jaunie jūrnieki Latvijā, tāpat arī ieguva zināšanas ar jauniem veidiem, kā pasniegt lekcijas, kas palīdz arī saprast vienam otra kultūru.

 

Azerbaidžānas Jūrniecības Akadēmijas pasniedzējs Hazi Nabijevs (Hazi Nabiyev) stāsta, ka galvenais iemesls piedalīties Erasmus+ mobilitātē bijis, lai paplašinātu sadarbības ar citām valstīm, kas varētu turpināties arī nākotnē. Tāpat par iemeslu viņš min to, ka docēšanas mobilitāte ārvalstīs ir lielisks iemesls studentiem izstāstīt par savu valsti un kultūru, par ko no studentu puses ir saņēmis ļoti lielu interesi un atzinību.

 

Starptautiskas sadarbības un ārzemju studentu nodaļas vadītāja Monika Huseinļi (Monika Huseynli) pēc pieredzes Latvijā jūtas ļoti pateicīga par iespēju piedalīties Erasmus+ mobilitātē. Viņa saka, ka ļoti paticis Latvijas klusums un miers, kā arī latviešu atsaucība. Monika izteikusi vēlmi arī turpmāk sadarboties ar RTU LJK, kā arī iepazinās ar Šanhajas Jūrniecības Universitāti ar kuru arī radusies vēlme turpināt komunikāciju un sadarbību. 

 

Projekta beigās mūsu koledžas pārstāvji – Elīna Dimza, Jānis Džeriņš un Jekaterina Zalomova – devās uz Ķīnu, Šanhajas Jūrniecības Universitāti (turpmāk – SMU).

 

Vadošā projektu speciāliste un direktora biroja vadītāja Jekaterina Zalomova atklāj, ka šī viņai nav bijusi pirmā vīzītē uz Ķīnu un katra pieredze bijusi aizraujoša, jo Ķīna nepārtraukti attīstās un no tās var ļoti daudz mācīties. Dodoties uz Ķīnu, viņa iesaka paņemt līdzi lieku apavu pāri (jo pagadījās lietus sezona), paņemt skaidru naudu, jo nevar zināt, vai darbosies un tuvumā būs pieejams bankomāts Latvijas bankas kartei, kā arī apskatīt pilsētu rīta agrumā, jo ir ļoti aizraujoši  ko redzēt, kā vietējie dodas ikdienas gaitās. Ķīna daudzi izmanto digitālus maksājuma veidus, tā kā skaidra nauda paliek par rētu maksāšanas veidu. Savukārt Ķīnā esošie digitālie maksāšanas veidi pārsvarā pieejami tikai ķīniešu ID turētājiem. Viņa atzīmēja, ka “Ļoti interesanti bija iepazīties ar esošiem SMU pētniecības virzieniem. Šobrīd universitātes Automatizācijas dzinēju laboratorija (Automation Engine Laboratory) aktīvi strādā, lai jūrniecības nozarei izstrādāt un piedāvāt prototipus kuģu lielu dīzeļa dzinēju izmešu samazināšanai.” Daloties par iespaidu par pašu universitāti: “SMU atrašanas vieta ir ļoti unikāla, jo tā atrodas rajonā Sjiņ Pudun (Xin PuDong), kuru 2000.g. pirmajos gados iesāka apbūvēt ap mākslīgi radītu (izraktu)  “Piliena” ezeru (Dishui lake), kas ir precīza apļa formā ar diametru 8.6 km un dziļumu 40m!”.

 

RTU LJK pasniedzēja Elīna Dimza savā Erasmus+ mobilitātē arī ieguvusi spilgtus iespaidus. Piemēram, universitātē  bijusi patīkami pārsteigta par zinātnes un pētniecības centru, kur studentiem ir iespēja veikt pētniecisko darbu reāli veidotos prototipos, kas pēc tam tiks izmantoti jūrniecības nozarē. E.Dimza komentēja: “Prototipus veido pasniedzēji kopā ar studentiem balstoties uz jūrniecības nozares pieprasījumu, proti, balstoties uz pieprasījumu no vadošajiem jūrniecības inženierijas uzņēmumiem kā MAN, Shell u.c. Vēl viens spilgts piemērs tam, cik organizēts un pārdomāts ir jūrniecības izglītības atbalsts no valsts puses, ir tas, ka universitātei ir uzbūvēts stacionārs mācību kuģis, kurš maksimāli atbilst kuģiem ekspluatācijā. Tas apkopo ugunsdzēsības simulācijas iespējas ar CO2, ūdeni un putām, kā arī kravas apstrādes simulāciju, piemēram, LNG, LPG un naftu vai tās produktiem. Tas sniedz studentiem iespēju maksimāli organiski apgūt zināšanas par ikdienas pienākumiem un darbu uz kuģa nākotnē.” Viņu pati pilsēta pārsteidza arī novitāšu, dzīves kvalitātes, ilgtspējības un vides aizsardzības ziņā, precīzāk, gaisa piesārņojuma novēršanas jomā. Pilsētā sastopami tikai elektro auto, ieskaitot arī moto transportu.

 

Direktora pienākumu izpildītājs Jānis Džeriņš saka, ka dalībai Erasmus+ mobilitātē ir daudz ieguvumi: Starptautiskā pieredze, kultūras apmaiņa, starptautiskā sadarbība starp iestādēm. Par savu pieredzi komentē papildinot E.Dimzas izteikto: “Iepazīstoties ar SMU infrastruktūru, bijām pozitīvi pārsteigti par Ķīnas kolēģu sasniegumiem izveidojot pašiem savu navigācijas simulatoru. SMU sadarbībā ar studentiem ir izveidojuši vairākus navigācijas simulatorus ar kuru palīdzību tiek organizēta studentu apmācība. Mums bija iespēja apskatīt arī SMU mācību kuģi, kas ir izbūvēts universitātes teritorijā un nodrošina studentiem praktisko apmācību, kas pietuvināta reāliem darba apstākļiem.” Dzīvojot Šanhajā bijusi iespēja izjust spilgtus iespaidus no Ķīnas kultūras bagātības. Apbrīnot Ķīnas arhitektūru, apmeklēt tradicionālos dārzu kompleksus, kā arī baudīt tradicionālo ķīniešu virtuvi.

 

 

Par projektu: 

Erasmus+ projekta nosaukums: Gatavojoties jūrai - Domā zili!

Erasmus+ projekta nosaukums angļu valodā: Higher education student and staff mobility between Programme and Partner countries

Erasmus+ projekta nr.: 2020-1-LV01-KA107-077369 

Projekta ilgums: 36 mēneši

Maksimāli atvēlētais projekta finansējums ir 43 160,00 EUR

Vairāk par projektu var lasīt šeit: https://ljk.lv/par-koledzu/projekti/erasmus-ai-sektora-personala-apmaina-ar-kinu-maroku-un-azerbaidzanu 

Saistītās ziņas

Rīgas Tehniskās universitātes

Liepājas Jūrniecības koledža

Tālr.: +371 63424880;
Mob.: +371 29130491
kanceleja@ljk.lv
Uliha ielā 5, Liepāja, LV-3401
Pirmdien - Ceturtdien: 08.00 - 17.00
Piektdien: 08.00 - 14.00