Projektā apkures sistēma palaista un siltummezgls noregulēts

31.10.2022.

Projekts 4.2.1.2./18/I/017

Veicot plānotos darbus Liepājas Jūrniecības koledžas ēku energoefektivitātes paaugstināšanas projektā, mācību iestādē palaista apkures sistēma un noregulēts siltummezgls. Jaunā siltummezgla automātika - temperatūras pazemināšana naktī, precīzāka regulēšana un temperatūras uzturēšana ļaus ietaupīt izmaksas. Speciālisti uzsver, ka siltummezgla atjaunošana ir nozīmīga ilgtermiņā, jo labi noregulēts un darba kārtībā esošs siltummezgls ļauj optimāli izmantot arī siltumenerģiju.

 

Taču sakarā ar cenu sadārdzinājumu būvmateriāliem, līgums ar būvnieku pagarināts līdz 02.02.2023. Kā zināms, Liepājas Jūrniecības koledža jau šī gada vasaras sākumā pieprasīja līdzfinansējumu 83 200 eiro apmērā no Izglītības un zinātnes ministrijas, Ekonomikas ministrijas un Finanšu ministrijas materiālu sadārdzinājuma segšanai, lai varētu pabeigt uzsāktos energoefektivitātes darbus.

 

Projekts "Energoefektivitātes uzlabošanas pasākumi Liepājas Jūrniecības koledžā" Nr. 4.2.1.2./18/I/017 tiek realizēts darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 4.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts un dzīvojamās ēkās" 4.2.1.2. pasākuma "Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts ēkās" pirmās projektu iesniegumu atlases kārtas ietvaros.

 

Liepājas Jūrniecības koledža 2021. gada 15.jūnijā izsludināja iepirkumu “Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi Liepājas Jūrniecības koledžā Uliha ielā 5, Liepājā”. Iepirkuma rezultātā 2021.gada 29. jūlijā tika noslēgts līgums ar PA “RAJ&Būvbalsts”.

 

Rīgas Tehniskās universitātes

Liepājas Jūrniecības koledža

Tālr.: +371 63424880
Mob.: +371 29130491
kanceleja@ljk.lv
Uliha ielā 5, Liepāja, LV-3401
Pirmdien - Piektdien: 08.00 - 16.30