Būvdarbu sadārdzinājum dēļ veic izmaiņas energoefektivitātes projektā

04.05.2021.

Attīstība Projekts 4.2.1.2./18/I/017

2021.gada maijā Liepājas Jūrniecības koledža (LJK) plāno veikt grozījumus projekta "Energoefektivitātes uzlabošanas pasākumi Liepājas Jūrniecības koledžā" nosacījumos un pagarināt tā īstenošanas termiņu līdz 2022.gada oktobrim, kā arī būtisku būvdarbu sadārdzinājuma dēļ atteikties no ventilācijas sistēmas rekonstrukcijas.

Tāpat maijā plānots izsludināt jaunu iepirkumu būvdarbiem, jo sakarā ar būtisku un neparedzētu projekta būvniecības īstenošanas sadārdzinājumu 2021.gada 12.janvārī tika lauzts ar personu apvienību “INB&RAJ” parakstītais līgums par projektēšanas un būvniecības darbiem.
Liepājas Jūrniecības koledžas energoefektivitātes uzlabošanā plānots ieguldīt vairāk kā miljonu eiro. Projekta īstenošanas laikā Liepājas Jūrniecības koledžas galvenajā ēkā, Uliha ielā 5, tiks veikta veco logu nomaiņa, kā arī apkures sistēmas renovācija, kas kopumā ļaus ieekonomēt siltumenerģijas patēriņu apkures sezonā, samazināt siltumnīcefekta gāzu emisiju un nodrošināt ēkas efektīvu ekspluatāciju, būtiski samazinot siltumenerģijas zudumus.

Uzziņai:
 Projekts tiek realizēts Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 4.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts un dzīvojamās ēkās" 4.2.1.2. pasākuma "Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts ēkās" pirmās projektu iesniegumu atlases kārtas ietvaros.

Projekta Nr.: 4.2.1.2./18/I/017
Projekta nosaukums: "Energoefektivitātes uzlabošanas pasākumi Liepājas Jūrniecības koledžā".
Projekta plānotājs finansējums: 1 135 464, 29 eiro, kas ietver ERAF finansējumu 962 548,50 eiro un valsts budžeta finansējumu 169 861,50 eiro, neattiecināmās izmaksas 3054,29 eiro apmērā tiks segtas no Liepājas Jūrniecības koledžas finanšu līdzekļiem.
Projekta īstenošanas laiks: 33 mēneši (10.05.2019. - 09.02.2022.).

Indra Grase
Liepājas Jūrniecības koledžas 
sabiedrisko attiecību speciāliste

Mājaslapa ir izstrādes stadijā. Aktīvi strādājam, lai papildinātu saturu. skatīt veco versiju

Liepājas Jūrniecības koledža

Tālr.: +371 63424880;
Mob.: +371 29130491
kanceleja@ljk.lv
Uliha ielā 5, Liepāja, LV-3401
Pirmdien - Ceturtdien: 08.00 - 17.00
Piektdien: 08.00 - 14.00