Jauniešiem ar vispārējo vidējo izglītību Kuģu vadītāju nodaļa piedāvā akreditētu pilna vai nepilna laika īsā cikla profesionālās augstākās izglītības programmu “Kuģu vadīšana” kuģu vadītāja kvalifikācijas iegūšanai. 

 

Galvenās studiju jomas: navigācija, kuģu uzbūve un stabilitāte, kuģu vadīšanas tehniskie līdzekļi, kravu pārvadāšanas tehnoloģija, kuģošanas drošība, jūras tiesības, jūras vides piesārņojuma novēršana, globālā jūras negadījumu un drošības sakaru sistēma, jūrniecības angļu valoda un kuģu menedžments. Programmā ietvertas arī prakses uz kuģiem jūrā.

 

Zināšanas iespējams apgūt, izmantojot arī e-apmācības risinājumus.

 

Studiju kursa noslēgumā studenti, kuri ir sekmīgi izpildījuši izglītības programmā noteiktās prasības, izstrādā un aizstāv kvalifikācijas darbu un kārto valsts noslēguma pārbaudījumu, kurš sastāv no:

  • kvalifikācijas darba aizstāvēšanas;

  • kvalifikācijas eksāmena, kurš sastāv no teorētiskās un praktiskās daļas;

  • jūrniecības angļu valodas eksāmena.

 

Beidzot Rīgas Tehniskās universitātes Liepājas Jūrniecības koledžu (RTU LJK), absolventi iegūst īsā cikla profesionālo augstāko izglītību kuģu vadītāja specialitātē un kvalifikāciju “Sardzes stūrmanis uz kuģiem ar 500 BT un lielākiem”, kas atbilst 5. profesionālās kvalifikācijas līmenim. Tas dod tiesības absolventiem strādāt uz dažādu tipu Latvijas vai citu valstu kuģiem, tostarp iekšējo ūdeņu kuģiem, komercdarbībā iesaistītiem atpūtas kuģiem un zvejas kuģiem lielākiem par 500 BT par sardzes stūrmani, nodrošinot kuģa, kravas, pasažieru un apkalpes drošību, kā arī plānot, analizēt un organizēt kuģa pārgājienus un patstāvīgi vadīt kuģi, nodrošināt radiosakarus un pildīt sardzes pienākumus bez kuģošanas rajona ierobežojumiem un noteiktā kārtībā saņemt Starptautiskās konvencijas STCW-78/95 kompetences sertifikātu „Sardzes stūrmanis uz kuģiem ar 500 BT un lielākiem”. Iegūstot nepieciešamo pieredzi, kuģu vadītājs var strādāt ne tikai jūrniecības, bet arī loģistikas vai citu nozaru uzņēmumos un organizācijās, kuģu aģentēšanas, menedžmenta un apdrošināšanas kompānijās u.c.Kontaktinformācija

 

Uzņemšanas komisija                   Tālr.: +371 63424880, +371 29130491

Kuģu vadītāju nodaļas vadītājs     ZIEDONIS BAUŠENIEKS  epasts:ziedonis.bausenieks@ljk.lv

 

Studiju programma
Kuģu vadīšana
Iegūstamās izglītības līmenis
īsā cikla profesionālā augstākā izglītība
Iegūstamā kvalifikācija
Sardzes stūrmanis uz kuģiem ar 500 BT un lielākiem
Pilna laika

Studiju ilgums
3 gadi
Nepieciešamā iepriekšējā izglītība
Vispārējā vidējā izglītība
Studiju maksa gadā
2500.00 EUR
Valsts budžeta vietas
4
Studiju turpināšanas iespējas
RTU Latvijas Jūras akadēmja, RTU LJK profesionālās pilnveides programmas
Darba iespējas
Tiesības strādāt par sardzes stūrmani uz kuģiem ar 500 BT un lielākiem

Šobrīd nav aktīvas uzņemšanas

Nepilna laika

Studiju ilgums
4 gadi
Nepieciešamā iepriekšējā izglītība
Vispārējā vidējā izglītība un sardzes vai kvalificēta sardzes matroža profesionālā kvalifikācija un 12 mēnešu jūras cenzs.
Studiju maksa gadā
1630.11 EUR
Studiju turpināšanas iespējas
RTU Latvijas Jūras akadēmja, RTU LJK profesionālās pilnveides programmas
Darba iespējas
Tiesības strādāt par sardzes stūrmani uz kuģiem ar 500 BT un lielākiem

Šobrīd nav aktīvas uzņemšanas

Rīgas Tehniskās universitātes

Liepājas Jūrniecības koledža

Tālr.: +371 63424880
Mob.: +371 29130491
kanceleja@ljk.lv
Uliha ielā 5, Liepāja, LV-3401
Pirmdien - Piektdien: 08.00 - 16.30