Rīgas Tehniskās universitātes Liepājas Jūrniecības koledža (RTU LJK) ir īsā cikla profesionālās augstākās izglītības iestāde ar struktūrvienību Jūrskola. Jauniešiem ar vispārējās pamatskolas izglītību (9. klases) RTU LJK Jūrskola piedāvā akreditētu profesionālās vidējās izglītības programmu “Jūras transports” kuģu vadītāja kvalifikācijas iegūšanai. 

 

Galvenās studiju jomas: navigācija, kuģu uzbūve un stabilitāte, kuģu vadīšanas tehniskie līdzekļi, kravu pārvadāšanas tehnoloģija, kuģošanas drošība, jūras tiesības, jūras vides piesārņojuma novēršana, globālā jūras negadījumu un drošības sakaru sistēma, jūrniecības angļu valoda un kuģu menedžments. Programmā ietverta arī prakse uz kuģiem jūrā.

 

Reflektantus uzņem ar pamatskolas izglītību konkursa kārtībā, ņemot vērā pamatskolas atestāta atzīmes šādos priekšmetos: latviešu valoda, angļu valoda, matemātika. 

 

Zināšanas iespējams apgūt, izmantojot arī e-apmācības risinājumus.

 

Beidzot Jūrskolu, absolventi iegūst profesionālo vidējo izglītību un kvalifikāciju “Sardzes stūrmanis uz kuģiem, mazākiem par 3000 BT”, kas atbilst 4. profesionālās kvalifikācijas līmenim. Tas dod tiesības strādāt par sardzes stūrmani uz dažādu tipu Latvijas vai citu valstu kuģiem, tostarp iekšējo ūdeņu kuģiem, komercdarbībā iesaistītiem atpūtas kuģiem un zvejas kuģiem mazākiem par 3000 BT par sardzes stūrmani, nodrošinot kuģa, kravas, pasažieru un apkalpes drošību, kā arī plānot, analizēt un organizēt kuģa pārgājienus un patstāvīgi vadīt kuģi, nodrošināt radiosakarus un pildīt sardzes pienākumus. Iegūstot nepieciešamo pieredzi, kuģu vadītājs var strādāt ne tikai jūrniecības, bet arī loģistikas vai citu nozaru uzņēmumos un organizācijās, kuģu aģentēšanas, menedžmenta un apdrošināšanas kompānijās u.c.Kontaktinformācija

 

Uzņemšanas komisija                   Tālr.: +371 63424880, +371 29130491

Kuģu vadītāju nodaļas vadītājs     ZIEDONIS BAUŠENIEKS  e-pasts:ziedonis.bausenieks@ljk.lv

 

Studiju programma
Jūras transports
Iegūstamās izglītības līmenis
Profesionālā vidējā izglītība
Iegūstamā kvalifikācija
Sardzes stūrmanis uz kuģiem, mazākiem par 3000 BT
Pilna laika

Studiju ilgums
4 gadi
Nepieciešamā iepriekšējā izglītība
Vispārējā pamatizglītība (9.klases)
Finansējums
Valsts budžeta līdzekļi
Valsts budžeta vietas
50
Studiju turpināšanas iespējas
RTU LJK koledžas studiju programmā “Jūras transports” (studijas pēc Jūrskolas)
Darba iespējas
Tiesības strādāt par sardzes stūrmani uz kuģiem mazākiem par 3000 BT

Šobrīd nav aktīvas uzņemšanas

Rīgas Tehniskās universitātes

Liepājas Jūrniecības koledža

Tālr.: +371 63424880
Mob.: +371 29130491
kanceleja@ljk.lv
Uliha ielā 5, Liepāja, LV-3401
Pirmdien - Piektdien: 08.00 - 16.30