Starptautiskais kopīgais zinātniskais pasākums

30.07.2022.

Event2022

Lietuvas Jūras Akadēmija & Liepājas Jūrniecības Koledža 

laipni aicina piedalīties

starptautiskajā kopīgajā zinātniskajā pasākumā

 

BROŠŪRA

Pasākums norisināsies 2022. gadā no 14. līdz 16. septembrim

pasākums notiks hibrīda formā

apvienojot gan tradicionālos, gan attālinātos mijiedarbības līdzekļus

Pasākums notiks angļu valodā

Konferences programma

Lietuvas Jūras Akadēmija

Liepājas Jūrniecības Koledža

Konference

“Zaļā jūras biznesa līnija”

Konference 

“Moduļu sistēmas priekšrocības mūsdienu izglītībā”

kas ir arī daļa no starptautiskā projekta „Blue4Seas“ 

ESF programmas projekta “Nodrošināt labāku pārvaldību augstākās izglītības iestādēs” ietvaros “Labākas pārvaldības nodrošināšana Liepājas Jūrniecības koledžā”

Konference notiks 2022. gada 14. septembrī

Konference notiks 2022. gada 15. septembrī

Apbalvošanas diena 16. septembris 2022

Apmeklējumi klātienē 16. septembris 2022

Lokācija: Klaipēda, Lietuva

Lokācija: Liepāja, Latvija

Konference un publikācijas ir bez maksas

Konferences moto: Jūrniecības ilgtspējība.  

Konferences moto: Modernā izglītība – solis tuvāk drošai nākotnei.

Konferences mērķis ir veicināt zinātniskās un radošās iniciatīvas jūrniecības zinātniskajā pētniecībā, sasaistot pētniecību ar ilgtspējīgas attīstības principiem jūrniecības biznesā un iesaistoties lietišķos pētījumos dažādās jomās.

Konferences galvenais mērķis ir izveidot tikšanās vietu labāko inovatīvo tendenču apmaiņai izglītībā, debatēm un ieskatam nākotnē.

Konferences tēmas:

● Jūrniecības inženierija;

● Jūrniecības ekonomika;

● Jūrniecības informātika;

● Jūrniecības biznesa vadība;

● Jūrniecības karjera;

● Jūrniecības izglītība un apmācība;

● Starptautiskā loģistika;

● Starpdisciplināri pētījumi.

Paredzētie tematiskie punkti:

● Moduļu sistēmas priekšrocības mūsdienu izglītībā;

● Akadēmiskais godīgums;

● Mūsdienīgas tālmācības un e-mācības;

● Daudznozaru studiju programmas;

● Starptautiskās un kopīgās studiju programmas – plusi un mīnusi;

● Ekoinovācijas un zaļas darba vietas (iestādēs/organizācijās); Videi draudzīgs un drošāks jūras transports;

● Studiju process uz ūdenstransportu orientētās izglītības iestādēs;

● Reformas jūrniecības izglītībā

● citas relatīvas apakštēmas.

Aicināti: zinātnieki un pētnieki, studenti un viņu zinātnisko darbu vadītāji, vietēji un valsts pārvaldes pārstāvji, augstākās izglītības ieinteresētās puses, jūrniecības pārstāvjus, t.sk. uzņēmējus un citu ieinteresētus pušu pārstāvjus.

Visi dalībnieki tiks apbalvoti ar elektronisku sertifikātu par dalību (papīra sertifikāts būs pieejams pēc pieprasījuma)

Dalībniekiem nepieciešams reģistrēties. Reģistrācijas saite pieejama šeit 

Iesniegtie un prezentētie konferences referāti tiks publicēti 

recenzējamos konferences rakstu krājumos elektroniskā formātā (LJA). Lūdzu, pārbaudiet prasības attiecībā uz manuskriptu. 

Pēc konferences prezentēto tēmu/referātu tēzes tiks publicētas īpašā konferences rakstu krājuma e-izdevumā (LJK). Lūdzu, pārbaudiet prasības abstraktiem.

Visām publikācijām un abstraktiem būtu jābūt rakstītiem angļu valodā

Ir iespējamas divas dažādas dalības:

 • Mutiska prezentācija + abstraktu publikācija

 • Mutiska prezentācija (tikai).

 

Svarīgi datumi:

 • 2022-08-22 dalībnieku reģistrācijas beigas. Reģistrācija pagarināta līdz 2022-08-28!

 • 2022-09-05 Abstrakta iesniegšana

 • 2022-09-07 Konferences programmas publicēšana konferences mājas lapā

 • 2022-09-14  - 2022-09-16 Pasākuma dienas un apbalvošanas ceremonija

 • 2022-09-29  papīra iesniegumu diena

 • 2022-10-31 salīdzinošās pārskatīšanas procedūras dienas 

 • 2022-11-30  konferences rakstu publicēšana

 

Konferences organizētāju komiteja:

Organizētāju komitejas e-pasts conference@lajm.lt  jebkāda veida pieprasījumiem

Jekaterina Zalomova
jekaterina.zalomova@ljk.lv
Vadošā projektu speciāliste, Liepājas Jūrniecības Koledža

Elena Valionienė
e.valioniene@lajm.lt
Zinātnes un studiju inovāciju nodaļas vadītāja, Lietuvas Jūras Akadēmija

Laura Pociūtė
l.pociute@lajm.lt
Zinātnes un studiju inovāciju nodaļas vadītājas asistente, Lietuvas Jūras Akadēmija

 

Konferences zinātniskā komiteja:

 • prof. dr. Taner Albayrak, PiriReis Universitāte, Turcija

 • prof. dr. Alona Leshchenko, Hersonas Valsts Jūrniecības Akadēmija, Ukraina

 • assist. prof. dr. Inga Bartusevičienė, Pasaules Jūrniecības Universitāte, Zviedrija

 • assoc. prof. dr. Jelena Belova, Lietuvas Jūras Akadēmija, Lietuva

 • assoc. prof. dr. Simona Briedienė, Lietuvas Jūras Akadēmija, Lietuva

 • assoc. prof. dr. Vytautas Dubra, Lietuvas Jūras Akadēmija, Lietuva

 • assoc. prof. dr. Genutė Kalvaitienė, Lietuvas Jūras Akadēmija, Lietuva

 • assoc. prof. dr. Saulius Lileikis, Lietuvas Jūras Akadēmija, Lietuva 

 • assoc. prof. Marko Perkovič, Ļubļanas Universitāte, Slovēnija

 • assoc. prof. dr. Birutė Plačienė, Klaipēdas Universitāte, Lietuva

 • assoc. prof. Cătălin Popa, Mircea cel Batran Naval Akadēmija, Rumānija

 • assoc. prof. Arnaud Serry, Le Havre Normandie Universitāte, Francija

 • assoc. prof. dr. Eduardas Spiriajevas, Lietuvas Jūras Akadēmija, Lietuva 

 • assoc. prof. dr. Marina Zanne, Ļubļanas Universitāte, Slovēnija

 • prof. dr. Audronė Žukauskaittė, Klaipēdas Universitāte, Lietuva

 

Vairāk informācijas par konferenci atrodamas šajās mājas lapās: https://www.lajm.lt/en/studies/conference.html 

Vairāk informācijas par konferenci atrodamas šajās mājas lapās : LJK

Ja ir vēl kādi jautājumi, lūdzu sazināties: conference@lajm.lt Lūdzu, ņemiet vērā, ka tiek piemērotas šīs datu pārvaldības politikas: organizētāju iestādes apstrādā dalībnieku datus saskaņā ar visiem piemērojamajiem normatīvajiem aktiem, tostarp Vispārīgo datu aizsardzības regulu (ES) 2016/679 (VDAR). Piedaloties augstāk minētajos pasākumos, dalībnieki videomateriālu un fotogrāfiju veidā pauž nepārprotamu piekrišanu notikuma(-u) iemūžināšanai. Nesaskaņas ar šādām darbībām izsaka rakstiski.

Saistītās ziņas

Rīgas Tehniskās universitātes

Liepājas Jūrniecības koledža

Tālr.: +371 63424880
Mob.: +371 29130491
kanceleja@ljk.lv
Uliha ielā 5, Liepāja, LV-3401
Pirmdien - Piektdien: 08.00 - 16.30