Gatavojoties jūrai – domā gudri! (SMART@SEA)

19.09.2023.

Projekts 2023-1-LV01-KA122-VET-000119193

Projekta nosaukums:  Gatavojoties jūrai – domā gudri!

Projekta akronīms: SMART@SEA

Projekta Nr.: 2023-1-LV01-KA122-VET-000119193       

Īstenošanas periods: 01.12.2023. – 31.05.2025.

Projekta partneri: 

Rīgas Tehniskās universitātes Liepājas Jūrniecības koledža (Latvija, Liepāja, projekta iesniedzējs, www.ljk.lv)

SHIPCON LIMASSOL LIMITED (Kipra, Limasola, www.shipcon.eu.com)

USTANOVA ZA OBRAZOVANJE ODRASLIH MAKSIMA (Horvātija, Splita, www.erasmuscoursescroatia.com)

ERASMUS LEARNING ACADEMY (Itālija, Boloņa, www.erasmuslearningacademy.eu)

AINTEK SYMVOULOI EPICHEIRISEON EFARMOGES YPSILIS TECHNOLOGIAS EKPAIDEFSI ANONYMI ETAIREIA (Pireja, Grieķija, https://trainingcentre.gr/)

PROJECT MANAGEMENT SPAIN ERASMUS PLUS, S.L. (Alikante, Spānija https://www.pmserasmusplus.com/)

Mērķa auditorija: RTU LJK profesionālās vidējās izglītības programmu audzēkņi un personāls.

Projekta plānotais finansējums: kopējais projektam piešķirtais EK finansējums ir 73 280 EUR.

 

PROJEKTĀ PLĀNOTĀS MOBILITĀŠU AKTIVITĀTES:

1.       VIDĒJĀS PROFESIONĀLĀS IZGLĪTĪBAS PROGRAMMAS AUDZĒKŅU AKTIVITĀTES

Kopumā plānotas 8 audzēkņu īstermiņa prakses mobilitātes divās plūsmās uz Kipru (Shipcon Limassol Ltd.) vai kādu citu tik pat labu prakses vietu (Spānijā, Itālijā vai kur citur). Tāpat plānotas  un 2 ilgtermiņa prakses mobilitātes, no kurām 1 mobilitāte uz Igauniju un 1 mobilitāte uz Lietuvu. Uz abām īstermiņa mobilitāšu plūsmām paredzētas pavadošās personas, tādējādi sniedzot iespēju pieteikties arī nepilngadīgiem audzēkņiem no zemākiem kursiem.

 

KIPRA

Plānota īstermiņa prakse 8 audzēkņiem divās plūsmās. Katrā plūsmā 4 audzēkņi dosies 14 dienu ilgā īstermiņa prakses mobilitātē ar pavadošo personu uz Kipru, kur partneris SHIPCON LIMASSOL LIMITED (ShipCon), vai kāda cita tik pat laba organizācija (Spānijā, Itālijā) organizēs praksi.

Praktikanti izies praksi uz nelieliem kuģiem (tūrisma katamarānu/prāmju tipa), kas veic izbraukumus jūrā no Limasolas ostas uz dažādām apskates vietām Kiprā. Audzēkņi, kuri apgūst kuģu vadīšanu, darbosies uz kuģa tiltiņa, bet tie, kuri apgūst kuģu mehāniķa profesiju, strādās kuģa mašīntelpā.

Praktikantu uzdevumi ietvers:

- kuģu mehāniķiem - iepazīšanos ar kuģa uzbūvi un tā informāciju, drošības ierīču pielietošanu, asistēšanu pie kuģa mašīnu, mehānismu un sistēmu tehniskās ekspluatācijas; tehnisko apkalpošanu un remonta darbu veikšanu, kuģa tīrīšanu, stāvēšanu mašīntelpas sardzē, asistēšanu pie pasažieru uzņemšanas/nokāpšanas operācijām, degvielas uzpildi, u.c.;

- kuģu stūrmaņiem - iepazīšanos ar kuģa uzbūvi un tā informāciju, stūrēšanu, manevrēšanu, navigācijas sardzes pildīšanu, drošības ierīču pielietošanu, vilkšanu un noenkurošanos, pietauvošanos, kuģa tīrīšanu, asistēšanu kuģa pārgājiena un vadīšanas veikšanā, radiosakaru un tehnisko ierīču ekspluatācijas nodrošināšanā, asistēšanu pie pasažieru uzņemšanas/nokāpšanas operācijām.

Plānots, ka 8 audzēkņi ar pavadošo personu (divās plūsmās) dosies uz Kipru 2024. gada vasarā.

 

IGAUNIJA UN LIETUVA

Plānota 6 mēnešu ilga prakse diviem audzēkņiem ErasmusPro aktivitātes ietvaros, kuras ietvaros jūrskolas audzēkni varēs saņemt finansējumu (līdzfinansējumu), lai iziet kvalifikācijas praksi pie kāda no RTU LJK partneriem, piemēram, partneris Baltcrew Agency OU, Ethanol Recruiment  u.c..

Prakse paredzēta uz kuģiem, kas kuģo gan pa Baltijas jūru, gan pa visu pasauli starptautiskā komandas sastāvā. Audzēkņiem būs jāievēro visas jūrnieku darba aizsardzības, labas darba prakses, vides aizsardzības un saistošo nacionālo starptautisko normatīvo aktu prasības. Audzēkņu ilgtermiņa mobilitātes mērķis ir iemācīties pielietot skolā iegūtās teorētiskās zināšanas praktiski un vairāk saprast savas izvēlētās profesijas būtību.

Audzēkņi uzlabos savas angļu valodas  un komunikācijas prasmes, kļūs patstāvīgāki un neatkarīgāki, labāk apzināsies darbu jūrniecības nozarē. Iegūs plašāku redzesloku, sāks domāt globāli, kļūs mobilāki, uzlabos spēju strādāt komandā.

Aktivitāšu mērķis

Audzēkņu prakses mobilitātes mērķis ir dalībniekiem iemācīties pielietot skolā iegūtās teorētiskās zināšanas praktiski, vairāk saprast savas izvēlētās profesijas būtību, uzlabot savas svešvalodas un komunikācijas prasmes, iepazīt atšķirīgu kultūru un vidi, iegūt plašāku redzesloku. Audzēkņiem būs jāievēro visas jūrnieku darba aizsardzības, labas darba prakses, vides aizsardzības un saistošo nacionālo (Kipras, Igaunijas un Lietuvas) un starptautisko normatīvo aktu prasības.

2.       PERSONĀLA MOBILITĀTES

Tāpat projekta ietvaros plānotas 5 pasniedzēju/personāla mobilitātes, no kurām 1 uz Islandi, 2 uz Spāniju, 1 uz Horvātiju un 1 uz Grieķiju. Visi piedalīsies kursos par dažādām tēmām, kas ietver angļu valodas apguvi, skolēnu iesaisti mācību procesā, projektu rakstīšanu un dažādām citām nozīmīgām tēmām.

HORVĀTIJA

1.mobilitāte plānota Horvātijas pilsētu Splitu, kur USTANOVA ZA OBRAZOVANJE ODRASLIH MAKSIMA (Erasmus Courses Croatia) organizēs 10 dienu intensīvus angļu valodas kursus 4 RTU LJK skolotājiem un skolas personālam (Intensive English Language Course for Teachers and School Staff), kas vērsti uz skolas personāla lingvistiskās kompetences uzlabošanu, lai svešvalodā komunicētu gan ar ārvalstu kolēģiem un speciālistiem, gan no ārvalstīm atbraukušajiem audzēkņiem. Dalībai kursos nepieciešams valodas līmenis A2-B1.

Mobilitāte plānota 2024. gada pavasarī

SPĀNIJA – KANĀRIJU SALAS

1 mobilitāte plānota uz Spānijai piederošo salu Tenerifi, kur Erasmus Learning Academy organizēs 7 dienu kursus 2 RTU LJK pasniedzējiem par tēmu “Efektīvas klases vadības stratēģijas un idejas skolotājiem” (Effective classroom management strategies and ideas for teachers) 2 RTU LJK profesionālās izglītības pasniedzējiem. Kurss vērsts uz veiksmīgu klases pārvaldības izveidi, konfliktu kopīgu risināšanu, draudzīgas un pozitīvas klases vides izveidošanu.

SPĀNIJA

1 mobilitāte paredzēta Alikantē, Spānijā, kur PMS Erasmus+ (Project Management Spain) organizēs 7 dienu kursus 2 RTU LJK pasniedzējiem par tēmu “Uz projektu balstīta mācīšanās”(Project Based learning), Kurss iepazīstinās ar metodēm, kā palīdzēt skolēniem veicināt mācību projektus, kas balstīts uz viņu aizraušanos, vienlaikus veidojot kooperatīvu mācīšanos un 21. gadsimta prasmes.  

GRIEĶIJA

1 mobilitāte paredzēta Grieķijas pilsētā Pirejā, kur IDEC training centre organizēs 5 dienu kursus 2 RTU LJK pasniedzējiem par tēmu “Inovatīvas mācību metodes” (Innovative teaching methods). Kurss vērsts uz Novatorisku mācību metožu izstrādi un ieviešana klasē: projekti, lomu spēles, teātris izglītībā, debates, domu kartēšana, u. tml.

ISLANDE

1 MOBILITĀTE paredzēta Reikjavīkā, Islandē, kur PMS Erasmus+ (Project Management Spain) organizēs 7 dienu kursus 2 RTU LJK administratīvajiem darbiniekiem par tēmu ) “Kā rakstīt un pārvaldīt veiksmīgu akreditāciju. Erasmus + projektu vadības un izglītības vizītes” (How to write and manage a successful accreditation. Erasmus + project management & educational visits). Kurss vērsts uz KA1 akreditāciju un Key Action 1 vadību un novērtēšanu, kā arī veiksmīgu KA2 sadarbības partnerībai projekta izstrādi, kas LJK palīdzēs labāk sagatavoties Erasmus+ VET Hartas pieteikumam.

 

Aktivitāšu mērķis:

Visi iepriekš minētie kursi veicinās personāla starptautiskās pieredzes pilnveidi, kā arī nepieciešamo valodu prasmju un profesionālo kompetenču pilnveidi, lai pilnvērtīgi spētu komunicēt ar ārvalstu kolēģiem un aptvertu plašākus horizontus pasaulē.

Saziņa ar projekta koordinatori: erasmusplus(pie)ljk.lv

Publikācijas

Rīgas Tehniskās universitātes

Liepājas Jūrniecības koledža

Tālr.: +371 63424880
Mob.: +371 29130491
kanceleja@ljk.lv
Uliha ielā 5, Liepāja, LV-3401
Pirmdien - Piektdien: 08.00 - 16.30