Erasmus+ stratēģiskā partnerība PIA sektorā - “MEM: Ideas to Actions”

31.03.2020.

Projekts 2019-1-LV01-KA202-060430 aktuāls

Erasmus+ projekta nosaukums: Meaningful Entrepreneurial Mindsets. Ideas to Actions
Projekta akronīms: MEM: Ideas to Actions
Erasmus + pamatdarbība: 2. pamatdarbība, Stratēģiskas partnerības inovācijas atbalstam PIA nozarē

 

Erasmus+ projekta Nr. 2019-1-LV01-KA202-060430
Īstenošanas periods: 01.10.2019. - 31.08.2022. (35 mēneši)
Budžets: Eiropas Komisijas finansējums - 129 706, 00 EUR (100%)

 

Finansējuma saņēmējs, vadošais partneris: Liepājas Jūrniecības koledža
Partneri:

 1. Berufliche Schule des Kreises Nordfriesland in Husum – Vācija
 2. DOREA EDUCATIONAL INSTITUTE WTF – Kipra
 3. Cesme Ulusoy Denizcilik Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi – Turcija

 

Mērķa grupa: PIA studenti un projektā iesaistīto iestāžu darbinieki

 

PROJEKTA KOPSAVILKUMS

 

Ideja

Uzņēmējdarbības izglītība var būt īpaši efektīva vidējā profesionālajā izglītībā, jo izglītojamie ir tuvu darba sākšanai un pašnodarbinātība un sava uzņēmuma veidošana viņiem var būt vērtīgs risinājums. Uzņēmējdarbības prasmju apguve vismaz daļēji ir iekļauta nacionālās vidējās profesionālās izglītības programmās lielākajā daļā Eiropas valstu. Tomēr tostarp iekļautās programmas un aktivitātes var ievērojami atšķirties intensitātes un efektivitātes ziņā. Jebkurā gadījumā parasti pastāv uzskats, ka joprojām ir kāda nepilnība, kas jānovērš un jāuzlabo. Pārsvarā skolas gatav profesionāļus algotam darbam, uzņēmējdarbības kā opcijas aspektu neakcentējot.

 

Daži galvenie trūkumi ir šādi:

 1. uzņēmējdarbībai nepieciešamo zināšanu apguve netiek ietverta visās PIA sistēmas daļās;
 2. izglītojamo dalība ir ierobežota;
 3. mācību metodes ir neefektīvas;
 4. trūkst uzņēmējdarbības praktiskā elementa;
 5. skolotāji nav pilnībā kompetenti šajā jomā;
 6. uzņēmējdarbības prasmju apguve netiek pietiekami saistīta ar noteiktiem mācību priekšmetiem vai profesijām;
 7. biznesa cilvēki netiek pietiekami iesaistīti izglītībā.

 

Neskatoties uz atsevišķiem iepriecinošiem datiem, šķiet, ka uzņēmējdarbības izglītības ieviešana un efektivitāte Eiropas arodskolās joprojām nav pilnībā apmierinoša. Šī projekta partneri lielākā vai mazākā mērā novēro lielāko daļu no iepriekšminētajiem trūkumiem savās mācību programmās, īpaši attiecībā uz tehniski orientētām programmām. Ir pierādīts, ka neatkarīgi no profesionālās apmācības jomas visefektīvākais veids, kā mācīt uzņēmējdarbību, ir panākt studentu piedalīšanos praktiskos projektos un aktivitātēs, kurās tiek uzsvērta mācīšanās darot un iegūta reāla uzņēmējdarbības pieredze. Uz problēmu orientēta un uz pieredzi vērsta izglītība ir būtiska, lai veicinātu uzņēmēja domāšanas spējas.

 

Projekta aktivitātes

Partneri kopīgi izstrādās intelektuālu rezultātu – izglītojošu tiešsaistes platformu, kas ietvers ievadkursu par biznesa uzsākšanu, kas paredzēts vidējās profesionālās izglītības apguvējiem.

Šī izglītojošā platforma un tajā iekļautais tiešsaistes kurss būs kā nepieciešamo pamatzināšanu kopums sava uzņēmuma veidošanai. Tas aptvers tematus, kuru apguve nepieciešama veiksmīgai biznesa izveidošanai.

 

Tīmekļa platformai būs vairākas sadaļas:

 1. projekta apraksts;
 2. tiešsaistes kurss – publiski pieejams;
 3. veiksmes stāsti – intervijas ar jauniem uzņēmējiem;
 4. video lekcijas;
 5. interaktīvā karte ar atbalstu uzņēmējdarbībai nodrošinošu organizāciju izvietojumu; u.c.

Lai sasniegtu iepriekšminēto, projekts ietvers arī vairākas apmācību aktivitātes:

 1. īstermiņa kopīgas personāla apmācības Kiprā par tiešsaistes kursu izstrādi.
 2. izglītojamo īstermiņa apmaiņas un vienotās mobilitātes starp partneriestādēm – tās ietvers apmācības, gūstot reālu pieredzi sadarbībā ar jauniem uzņēmējiem un uzņēmējdarbību atbalstošām organizācijām, kā rezultātā arī platformai tiks izveidots papildu saturs.
 3. starptautiskā konference Vācijā – “VET education for entrepreneurship” (“Uz uzņēmējdarbību vērsta PIA izglītība”).

 

Mērķi
Šī projekta mērķi, cita starpā, ir:

 • tādu personīgo īpašību un vispārēji izmantojamo prasmju attīstīšana, kas veido un attīsta uzņēmēja domāšanu un uzvedību;
 • izglītojamo izpratnes veicināšana, attiecībā uz to, ka pašnodarbinātība un uzņēmējdarbība arī ir potenciāli karjeras virzieni;
 • uzņēmējdarbības zināšanu apguves veicināšana izglītībā ar atraktīva mācību rīka izveidi,
 • specifiski uzņēmējdarbības uzsākšanai un vadīšanai nepieciešamo pamatprasmju un zināšanu sniegšana;
 • veicināt iniciatīvas uzņemšanos un uzņēmējdarbības garu PIA nozares dalībnieku vidū;
 • popularizēt uz uzņēmējdarbību (nevis nodarbinātību algotā darbā) vērstu izglītību.

 

Projekta mājaslapa:  šeit

 

Ziņas

 1. Žurnāls "Jūrnieks"Nr.3 2020.gads (19.lpp.) “Erasmus+” stratēģiskās partnerības projekts “MEM: Ideas to Actions” 
 2. Erasmus+ stratēģiskās partnerības projekta personāla apmācība Kiprā

 

Informatīvie biļeteni angļu valodā:

Newsletter 1

 

Saziņa ar projekta koordinatori: erasmusplus(pie)ljk.lv

Publikācijas

Mājaslapa ir izstrādes stadijā. Aktīvi strādājam, lai papildinātu saturu. skatīt veco versiju

Liepājas Jūrniecības koledža

Tālr.: +371 63424880;
Mob.: +371 29130491
kanceleja@ljk.lv
Uliha ielā 5, Liepāja, LV-3401
Pirmdien - Ceturtdien: 08.00 - 17.00
Piektdien: 08.00 - 14.00