Erasmus+ stratēģiskā partnerība PIA sektorā - “MEM: Ideas to Actions”

31.03.2020.

Projekts 2019-1-LV01-KA202-060430 pabeigts

Erasmus+ projekta nosaukums: Meaningful Entrepreneurial Mindsets. Ideas to Actions

Projekta akronīms: MEM: Ideas to Actions

Erasmus + pamatdarbība: 2. pamatdarbība, Stratēģiskas partnerības inovācijas atbalstam PIA nozarē

Erasmus+ projekta Nr. 2019-1-LV01-KA202-060430

Īstenošanas periods: 01.10.2019. - 30.09.2022. (36 mēneši)

Budžets: maksimālais piešķirtais Eiropas Komisijas piešķirtais finansējums - 129 706, 00 EUR 

Finansējuma saņēmējs, vadošais partneris: Liepājas Jūrniecības koledža

Partneri:

Berufliche Schule des Kreises Nordfriesland in Husum – Vācija

DOREA EDUCATIONAL INSTITUTE WTF – Kipra

Cesme Ulusoy Denizcilik Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi – Turcija

 Mērķa grupa: PIA studenti un projektā iesaistīto iestāžu darbinieki

PROJEKTA KOPSAVILKUMS

Ideja

 

Uzņēmējdarbības izglītība var būt īpaši efektīva vidējā profesionālajā izglītībā, jo izglītojamie ir tuvu darba sākšanai un pašnodarbinātība un sava uzņēmuma veidošana viņiem var būt vērtīgs risinājums. Uzņēmējdarbības prasmju apguve vismaz daļēji ir iekļauta nacionālās vidējās profesionālās izglītības programmās lielākajā daļā Eiropas valstu. Tomēr tostarp iekļautās programmas un aktivitātes var ievērojami atšķirties intensitātes un efektivitātes ziņā. Jebkurā gadījumā parasti pastāv uzskats, ka joprojām ir kāda nepilnība, kas jānovērš un jāuzlabo. Pārsvarā skolas gatav profesionāļus algotam darbam, uzņēmējdarbības kā opcijas aspektu neakcentējot.

Daži galvenie trūkumi ir šādi:

 • uzņēmējdarbībai nepieciešamo zināšanu apguve netiek ietverta visās PIA sistēmas daļās;

 • izglītojamo dalība ir ierobežota;

 • mācību metodes ir neefektīvas;

 • trūkst uzņēmējdarbības praktiskā elementa;

 • skolotāji nav pilnībā kompetenti šajā jomā;

 • uzņēmējdarbības prasmju apguve netiek pietiekami saistīta ar noteiktiem mācību priekšmetiem vai profesijām;

 • biznesa cilvēki netiek pietiekami iesaistīti izglītībā.

 

Neskatoties uz atsevišķiem iepriecinošiem datiem, šķiet, ka uzņēmējdarbības izglītības ieviešana un efektivitāte Eiropas arodskolās joprojām nav pilnībā apmierinoša. Šī projekta partneri lielākā vai mazākā mērā novēroja lielāko daļu no iepriekšminētajiem trūkumiem savās mācību programmās, īpaši attiecībā uz tehniski orientētām programmām. Ir pierādīts, ka neatkarīgi no profesionālās apmācības jomas visefektīvākais veids, kā mācīt uzņēmējdarbību, ir panākt studentu piedalīšanos praktiskos projektos un aktivitātēs, kurās tiek uzsvērta mācīšanās darot un iegūta reāla uzņēmējdarbības pieredze. Uz problēmu orientēta un uz pieredzi vērsta izglītība ir būtiska, lai veicinātu uzņēmēja domāšanas spējas.

Projekta aktivitātes

Partneri kopīgi izstrādāja intelektuālu rezultātu – izglītojošu tiešsaistes platformu, kas ietver ievadkursu par biznesa uzsākšanu, kas paredzēts vidējās profesionālās izglītības apguvējiem.

Šī izglītojošā platforma un tajā iekļautais tiešsaistes kurss ietver nepieciešamo pamatzināšanu kopumu sava uzņēmuma veidošanai. Tas aptvers tematus, kuru apguve nepieciešama veiksmīgai biznesa izveidošanai.

Kurss sadalīts 3 fāzes un 10 daļas.

LJK izstrādāja 1. fāzes “Biznesa uzsākšana līdz palaišanai darbībā” (BUSINESS CREATION TILL START OF OPERATION) materiāli. 1.fāze tika sadalīta 7 daļās:

1. Biznesa idejas attīstība un tirgus izpēte – vai tava ideja ir dzīvotspējīga?

2. Teorētiskā informācija par uzņēmējdarbības struktūrām, nodokļiem, uzņēmējdarbības formām.

3. Kā atrast un izvēlēties vietu/ telpas savam biznesam.

4. Biznesa plāna veidošana.

5. Finansējuma piesaiste (iespējas finanšu līdzekļu atrašanai).

6. Produkta / pakalpojuma attīstīšana.

7. Kompānijas nosaukuma, imidža, logo un komandas izveidošana. (sk. 5. pielikumu.)

Kursa 2.fāzi “Bizness darbība” (START OF OPERATION) izstrādāja Vācijas partneris Berufliche Schule des Kreises Nordfriesland in Husum, kas tika sadalīta 2 daļās:

1. Mārketings un klientu piesaiste, biznesa progresa veicināšana, produktu/pakalpojumu pārdošana.

2. Dažādu uzņēmējdarbības aspektu vadība – cilvēkresursi, finanses, inventārs.

Savukārt 3.fāzi “Biznesa  attīstība un paplašināšana” (EXPANSION AND GROWTH OF BUSINESS) izstrādāja Turcijas partneris - Cesme Ulusoy Denizcilik Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ,  3.fāzi tika nolemts nedalīt vairākās daļās, bet izveidoja tikai vienu paplašinātu daļu:

 1. Biznesa  attīstības stratēģijas izveide.

Kusa saturs tika izstrādāts angļu valodā, un vēlāk pārtulkots un pielāgots latviešu, turku un vāciešu valodās. 

Tīmekļa platformai https://www.ideas2actions.eu/ izstrādātas vairākas sadaļas:

 • projekta apraksts;

 • tiešsaistes kurss – publiski pieejams;

 • veiksmes stāsti – intervijas ar jauniem uzņēmējiem;

 • video lekcijas;

 • interaktīvā karte ar atbalstu uzņēmējdarbībai nodrošinošu organizāciju izvietojumu;

 • Blogs ar projekta jaunumiem.

Lai sasniegtu iepriekšminēto, projekts ietvēra arī vairākas apmācību aktivitātes:

 1. īstermiņa kopīgas personāla apmācības Kiprā par tiešsaistes kursu izstrādi.

 2. izglītojamo īstermiņa apmaiņas un vienotās mobilitātes starp partneriestādēm – tās ietvēra apmācības, gūstot reālu pieredzi sadarbībā ar jauniem uzņēmējiem un uzņēmējdarbību atbalstošām organizācijām, kā rezultātā arī platformai tika izveidots papildu saturs. Notikušās gan fiziskās, gan virtuālas mobilitātes. 

 3. Hibridformātā starptautiskā konference “VET education for entrepreneurship” (“Uz uzņēmējdarbību vērsta PIA izglītība”), organizētais Vācijas partneris  – Berufliche Schule des Kreises Nordfriesland in Husum.

Apmācības kurss arī publicēts un pieejams platformā European School Education Platform  https://school-education.ec.europa.eu 

 

Mērķi

Šī projekta mērķi bija sekojoši:

 

 • tādu personīgo īpašību un vispārēji izmantojamo prasmju attīstīšana, kas veido un attīsta uzņēmēja domāšanu un uzvedību;

 • izglītojamo izpratnes veicināšana, attiecībā uz to, ka pašnodarbinātība un uzņēmējdarbība arī ir potenciāli karjeras virzieni;

 • uzņēmējdarbības zināšanu apguves veicināšana izglītībā ar atraktīva mācību rīka izveidi,

 • specifiski uzņēmējdarbības uzsākšanai un vadīšanai nepieciešamo pamatprasmju un zināšanu sniegšana;

 • veicināt iniciatīvas uzņemšanos un uzņēmējdarbības garu PIA nozares dalībnieku vidū;

 • popularizēt uz uzņēmējdarbību (nevis nodarbinātību algotā darbā) vērstu izglītību. 

Saziņa ar projekta koordinatori: erasmusplus(pie)ljk.lv

 

Publikācijas

Rīgas Tehniskās universitātes

Liepājas Jūrniecības koledža

Tālr.: +371 63424880;
Mob.: +371 29130491
kanceleja@ljk.lv
Uliha ielā 5, Liepāja, LV-3401
Pirmdien - Ceturtdien: 08.00 - 17.00
Piektdien: 08.00 - 14.00