Erasmus+ AI sektorā - apmaiņa starp programmas valstīm.

19.11.2020.

Projekts 2020-1-LV01-KA103-077256 pabeigts

Erasmus+ projekta nr.: 2020-1-LV01-KA103-077256

Projekta ilgums: 36 mēneši  (01/06/2020 - 31/05/2023)

Projekta finansējums: 17 755 EUR.

Valsts budžeta finansējums: 3932 EUR

 

Rīgas Tehniskās universitātes Liepājas Jūrniecības koledža (turpmāk – RTU LJK) projekta īstenošanas laikā nodibināja un pastiprināja sadarbību ar Erasmus+ programmas dalībvalstu augstākās izglītības iestādēm Lietuvā un Horvātijā, uzsāka sadarbību ar augstākās izglītības iestādi Igaunijā un turpināja stabilu sadarbību ar kruīza kompānijām Igaunijā un Dānijā.
Kopumā īstenotas visas 12 projektā plānotās mobilitātes:
• 6 studentu mobilitātes studējošo praksei (Igaunijā un Dānijā);
• 2 personāla apmācību mobilitātes uz Igauniju un pa vienai uz Islandi un Horvātiju.

• 2 personāla docēšanas mobilitātes uz Lietuvu.

COVID-19 pandēmijas ietekmē studiju mobilitāšu vietā tika īstenotas prakses mobilitātes.


Projekta īstenošanas rezultāti, ilgtermiņa ieguvumi un ietekme:
Projekts palīdzēja veicināt RTU LJK studējošo un personāla starptautisko apmaiņu un mobilitāti izglītības un apmācības nolūkos, veicinot izglītības iestādes internacionalizācijas pakāpi un izglītības pievilcību. Tika nostiprināta un paplašināta sadarbība ar augstākās izglītības iestādēm Lietuvā un Horvātijā, kā arī sociālajiem partneriem Igaunijā, Dānijā un Islandē, veicinot visu iesaistīto organizāciju popularitāti starptautiskā un vietējā līmenī.

Projekta īstenošana lielākoties noritējusi COVID-19 pandēmijas laikā, kad studējošo iespējas braukt studiju apmaiņā tika ierobežotas. Pēc COVID-19 pandēmijas studējošie arī turpināja izvēlēties prakses apmaiņu, jo prakse ir ļoti būtiska profesionālo iemaņu iegūšanai.


Projekts un organizētās mobilitātes palīdzēja palielināt kopējo interesi par Erasmus+ programmu un tās aktivitātēm studentu un darbinieku vidū – jo īpaši attiecībā uz studējošo praksēm, jo projekta laikā tika turpināta iepriekšējos projektos nodibinātā ilgtermiņa sadarbība ar kruinga aģentūru Igaunijā, kā arī iesākta jauna sadarbība ar Igaunijas un Dānijas kruinga aģentūrām, kas nodrošināja labu praksi studējošajiem uz starptautiskajos ūdeņos kuģojošiem kuģiem. RTU LJK turpina aktīvi iesaistīties Erasmus+ programmā, lai apmierinātu interesi par dalību Erasmus + programmas aktivitātēs.

Projekts palīdzēja re-aktivēt sadarbību ar vairākiem sadarbības partneriem, kas bija ļoti nepieciešams pēc “attālinātā” perioda COVID-19 pandēmijas laikā. 


Visi iesaistītie studenti un darbinieki sniedza ļoti labas atsauksmes par savu mobilitāti. Kā dalībnieki stāsta, gan prakses, gan arī personāla apmācība un docēšanas mobilitātes dalībniekiem sniedza lielu ieguldījumu viņu profesionālajā karjerā (iegūtas jaunas profesionālās zināšanas un iemaņas, uzlabotas darbam nepieciešamās prasmes) un personiskajā attīstībā (paaugstināta patstāvība, uzlabotas valodu prasmes, mainīts skatījums uz dzīvi, lietām, izpratne par dažādām kultūrām u.c). Tas palīdz veicināt iestādes vispārējo globālo domāšanu.

 

Top iemesli, lai piedalītos Erasmus+ mobilitātē:

- Dalība Erasmus programmā ir lielisks ieraksts CV

- Iespēja studēt un strādāt starptautiskā vidē, saņemot stipendiju

- Iespēja atgriezties Latvijā motivētākam, pārliecinātākam un neatkarīgākam

- Iespēja uzlabot svešvalodas zināšanas

- Iespēja iegūt draugus citās valstīs

- Iespēja iepazīt citas kultūras un iegūt plašāku redzesloku un daudzpusīgāku skatījumu uz dzīvi

- Erasmus studiju vai prakses laiku ieskaita studiju periodā Latvijā

 

Rīgas Tehniskās universitātes

Liepājas Jūrniecības koledža

Tālr.: +371 63424880
Mob.: +371 29130491
kanceleja@ljk.lv
Uliha ielā 5, Liepāja, LV-3401
Pirmdien - Piektdien: 08.00 - 16.30