Sadārdzinoties būvdarbiem veic izmaiņas energoefektivitātes projektā

03.08.2021.

Attīstība Projekts 4.2.1.2./18/I/017

Liepājas Jūrniecības koledža (LJK) 2021. gada 15.jūnijā izsludināja iepirkumu “Energoefektivitātes uzlabošanas pasākumi Liepājas Jūrniecības koledžā Uliha ielā 5, Liepājā”. Iepirkuma rezultātā 2021.gada 29. jūlijā tika noslēgts līgums ar PA “RAJ&Būvbalsts”.
Ņemot vērā būtisku būvdarbu sadārdzinājumu, īstenojot projekta LJK nācās atteikties no ventilācijas sistēmas rekonstrukcijas, kā arī no virknes ar ugunsdrošību saistītiem būvdarbiem,  lai pēc iespējas samazinātu projektā veicamo darbu izmaksas. Lai veiktu grozījumus projekta nosacījumos, vienlaikus pagarinot tā īstenošanas termiņu līdz 2022.gada beigām, tika pārrēķināts energoaudits bez ventilācijas iekārtas, kur, izņemot ventilācijas ierīkošanu, samazinājās arī energoefektivitātes pasākumu ieguvumi.

Uzziņai:
Projekts tiek realizēts Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 4.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts un dzīvojamās ēkās" 4.2.1.2. pasākuma "Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts ēkās" pirmās projektu iesniegumu atlases kārtas ietvaros.
 Projekta Nr.: 4.2.1.2./18/I/017
 Projekta nosaukums: "Energoefektivitātes uzlabošanas pasākumi Liepājas Jūrniecības koledžā".
 Projekta plānotājs finansējums (pirms izmaiņām/uz publikācijas brīdi): 1 135 464, 29 eiro, kas ietver ERAF finansējumu 962 548,50 eiro un valsts budžeta finansējumu 169 861,50 eiro, neattiecināmās izmaksas 3054,29 eiro apmērā tiks segtas no Liepājas Jūrniecības koledžas finanšu līdzekļiem.
 Projekta īstenošanas laiks (pirms izmaiņām/uz publikācijas brīdi): 33 mēneši (10.05.2019. - 09.02.2022.).

Rīgas Tehniskās universitātes

Liepājas Jūrniecības koledža

Tālr.: +371 63424880
Mob.: +371 29130491
kanceleja@ljk.lv
Uliha ielā 5, Liepāja, LV-3401
Pirmdien - Piektdien: 08.00 - 16.30