RTU un Liepājas Jūrniecības koledža parakstījusi Nodomu protokolu par sadarbību, koledžu iekļaujot RTU ekosistēmā

03.04.2023.

Attīstība

Trešdien, 29. martā Rīgas Tehniskā univeristāte (RTU) un Liepājas Jūrniecības koledža (LJK) parakstīja Nodomu protokolu par sadarbību LJK reorganizācijas procesā. LJK aģentūras statusā RTU pievienojusies 1. aprīlī un turpmāk to sauc par Rīgas Tehniskās universitātes Liepājas Jūrniecības koledžu (RTU LJK).

Pasākumā piedalījās RTU rektors Tālis Juhna, Liepājas mērs Gunārs Ansiņš, Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) Augstākās izglītības, zinātnes un inovāciju departamenta direktora vietniece Dace Jansone, Liepājas Jūrniecības koledžas direktora pienākumu izpildītājs Jānis Džeriņš un RTU attīstības prorektors Artūrs Zeps.

Parakstot Nodomu protokolu, RTU un LJK vienojās par sadarbības principiem un būtiskākajām LJK attīstības nostādnēm, lai nodrošinātu LJK studiju programmu un mācību procesa ilgtspēju, attīstību un pilnveidi, to īstenojot atbilstoši Starptautiskās konvencijas par jūrnieku sagatavošanas, sertificēšanas un sardzes pildīšanas (STCW) prasībām.

Nodomu protokols paredz izveidot un apstiprināt RTU LJK nolikumu, ietverot tajā RTU LJK pārvaldības un stratēģiskās attīstības principus, nodrošināt jūrniecības izglītības īstenošanu, saskaņojot to ar RTU Latvijas Jūras akadēmijas īstenotajām studiju un mācību programmām, kopīgi izveidot RTU LJK infrastruktūras un studiju aprīkojuma atjaunošanas plānu, kopīgi pilnveidot studiju programmu un mācību kursu saturu, iekļaut LJK pārstāvjus RTU izveidotajā Jūrniecības padomē, kā arī izskatīt iespējas koplietot Liepājā esošo RTU struktūrvienību resursus.

Ministru kabinets lēmumu par LJK reorganizāciju, iekļaujot to RTU ekosistēmā, pieņēma 2022. gada oktobrī. Paredzēts, ka RTU LJK turpinās īstenot visas licencētās studiju programmas, nodrošinot optimālu jūrniecības izglītības programmu klāstu atbilstoši Starptautiskajai konvencijai par jūrnieku sagatavošanu un sertificēšanu, kā arī sardzes pildīšanu (STCW).

Līdz ar LJK pievienošanu RTU Latvijā noslēgta jūrniecības izglītības reorganizācija. 2022. gada 1. novembrī, īstenojot IZM augstskolu konsolidācijas plānu, RTU pievienojās Latvijas Jūras akadēmija, saglabājot savu nosaukumu, identitāti un tradīcijas.

 

Informāciju sagatavoja:

Dita Arāja,

RTU Ārējās komunikācijas nodaļas vadītāja

Tālr.: 29478244

E-pasts: Dita.Araja@rtu.lv

Rīgas Tehniskās universitātes

Liepājas Jūrniecības koledža

Tālr.: +371 63424880
Mob.: +371 29130491
kanceleja@ljk.lv
Uliha ielā 5, Liepāja, LV-3401
Pirmdien - Piektdien: 08.00 - 16.30