Projektā izstrādā e-mācību moduļus un interneta mājas lapu "Uzņemšana"

13.08.2021.

Attīstība Projekts 8.2.3.0/18/A/015

Projekta “Labākas pārvaldības nodrošināšana Liepājas Jūrniecības koledžā” ietvaros plānots izstrādāt trīs e-mācību moduļus:
2. Kvalifikācijas prakse (sadalīts divās daļās)   1.daļa    2.daļa
3. Kuģu elektrotehnika un elektronika (izstrādē).

Divi e-mācību moduļi - “Informācijas tehnoloģijas” un “Kvalifikācijas prakse” - tika izstrādāti attiecīgi 2020. un 2021. gada pirmā pusgadā. Savukārt trešo e-mācību moduli plānots ievietot e-vidē (KEC/Moodle) 2021./2022. m.g. sākumā.

2021.gada 26.martā  LJK padomes sēdē tika izskatīts un apstiprināts “Liepājas Jūrniecības koledžas akadēmiskā godīguma nolikums”. 2021./2022. m.g. sākumā plānots izveidot apmācības e-moduli LJK pasniedzējiem un veikt pilotapmācības.

Vēl 2020.gada sākumā LJK uzsākusi darbu pie jaunas mājas lapas un jauna studentu portāla izstrādes. 2021.gada vasarā tika palaista testa e-uzņemšanas platforma https://uznemsana.ljk.lv/login . Darbus plānots pabeigt līdz 2021.gada beigām.       

Uzziņai:
Projekts tiek realizēts 8.2.3 specifiskais atbalsta mērķa "Nodrošināt labāku pārvaldību augstākās izglītības institūcijās".
Projekta Nr. 8.2.3.0/18/A/015
Projekta mērķis ir Liepājas Jūrniecības koledžas (LJK) attīstības stratēģijas un rezultātu pārvaldības ieviešana, kas tiks nodrošināta, pilnveidojot LJK 4 studiju programmu kvalitāti atbilstoši jaunākajām tirgus un jūrniecības nozares tendencēm, izstrādājot un ieviešot administratīvo sistēmu, kas ļaus efektīvāk izmantot pieejamos resursus, nodrošināt labāku LJK pārvaldību un vadības personāla kompetenču un prasmju paaugstināšanu.
 Projekta ietvaros tiks veiktas sekojošās darbības:- panākta studiju programmu “Jūras transports”, “Kuģu vadīšana”, “Jūras transports – kuģu mehānika” un “Kuģu mehānika” satura pilnveide un salāgošana ar nozares attīstības vajadzībām;
 - pilnveidota organizatoriskā un pārvaldības struktūra;
 - pilnveidota LJK iekšējās kvalitātes vadības sistēma un LJK pārvaldības struktūra;
 - ieviesta E-pārvaldības sistēma;
 - nodrošināta vadības personāla apmācība.
Īstenojot projekta mērķi un plānotās darbības tiks panākta LJK stratēģiskā attīstība un ieviesta rezultātu pārvaldība.
Projekta mērķa grupa: augstākas izglītības institūcija - LJK, kuru pārstāv LJK studējošie, akadēmiskais un administratīvais personāls, uz kuriem attieksies projekta darbības un kurus tieši ietekmēs projekta rezultāti.
Projekta plānotas izmaksas: 187 199,23 eiro, no kuriem ESF finansējums – 159 119,34 eiro, Valsts līdzfinansējums – 28 079,89 eiro.
Projekta īstenošanas laiks: 48 mēneši (22.11.2018. - 21.11.2022.)

Rīgas Tehniskās universitātes

Liepājas Jūrniecības koledža

Tālr.: +371 63424880
Mob.: +371 29130491
kanceleja@ljk.lv
Uliha ielā 5, Liepāja, LV-3401
Pirmdien - Piektdien: 08.00 - 16.30