Liepājas Jūrniecības koledža turpina energoefektivitātes būvdarbus

30.03.2023.

Attīstība Projekts 4.2.1.2./18/I/017

Liepājas Jūrniecības koledžā (LJK), turpinoties energoefektivitātes projekta īstenošanai, celtniekiem jāveic ēku ārsienu siltināšanas darbi.  

Kā ziņots, 2022.gadā 17.novembrī būvuzraugs noteica tehnisko pārtraukumu ārā darbiem – ēku sienu siltināšanai un jumta nomaiņai, kas tika apturēti līdz brīdim, kad to atļaus laikapstākļi. 

Marta beigās tika iesniegti CFLA vērienīgi projekta grozījumi, kuri paredz projekta īstenošanas termiņa pagarinājumu, kā arī neattiecināmo izdevumu palielinājumu būvmateriālu sadārdzinājuma dēļ. Projekta īstenošanas termiņu plāno pagarināt līdz 2023.gada nogalei.

Līguma grozījumos pēc LJK reorganizācijas un parēju Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) aģentūras statusā tiks veiktas arī juridiska statusa izmaiņas. 

Veicot LJK reorganizāciju, pamatojoties uz 2022.gada 11.oktobra MK rīkojumu Nr.707 “Par Liepājas Jūrniecības koledžas reorganizāciju”, RTU apņemas pārņemt visas projekta saistības un turpināt to īstenošanu.

2023.gada 2.ferbuārī LJK parakstījusi vienošanos ar būvuzņēmēju par būvdarbu līgumu pagarinājumu līdz 2023.gada 2.maijām par nogaidīšanas periodu papildu finansējuma saņemšanai būvmateriālu sadārdzinājuma segšanai.

Projekta numurs: 4.2.1.2/18/I/017

Projekta iesnieguma nosaukums: Energoefektivitātes uzlabošanas pasākumi Liepājas Jūrniecības koledža

Finansējuma saņēmējs: LIEPĀJAS JŪRNIECĪBAS KOLEDŽA

 

 

Indra Grase

Liepājas Jūrniecības koledžas

sabiedrisko attiecību speciāliste

tel.: 26591363

Rīgas Tehniskās universitātes

Liepājas Jūrniecības koledža

Tālr.: +371 63424880
Mob.: +371 29130491
kanceleja@ljk.lv
Uliha ielā 5, Liepāja, LV-3401
Pirmdien - Piektdien: 08.00 - 16.30