Erasmus + programmas projektā gūst pieredzi ārvalstu mācību iestādēs

18.08.2022.

Projekts 2019-1-LV01-KA107-060267

21

Noslēgušās Liepājas Jūrniecības koledžas (LJK) Erasmus+ programmas projekta “Personāla un studentu apmaiņa augstākā izglītības sektorā ar Gruziju, Krieviju un Melnkalni” ietvaros īstenotās aktivitātes, kas paredz gan studentu, gan personāla izejošo un ienākošo mobilitāti, ļaujot izglītībā un apmācībā iesaistītajiem mācīties un gūt pieredzi ārvalstīs. Dodoties uz kādu no Erasmus+ partnervalstīm, projekta dalībniekiem bija iespēja papildināt savas profesionālās zināšanas un pēc atgriešanās dalīties ar gūto pieredzi ar kolēģiem LJK. Projekts sākās 2019.gada 1.augustā un turpinājās līdz 2022.gada 31.jūlijam.

 

LJK vadošā projektu speciāliste Jekaterina Zalomova pastāstīja, ka koledža uzņēmās iniciatora lomu un dalījās savā projektu vadības pieredzē ar projektā iesaistītajām ārvalstu mācību iestādēm, kā arī nodrošināja atbalstu gan savas iestādes, gan partneriestāžu mobilitātes dalībniekiem un administrēšanas personālam. “LJK uzņēmās atbildību par projekta pieteikumā noteikto aktivitāšu izpildi un projekta savlaicīgām atskaitēm, kā arī atbildību par līgumu slēgšanu ar visiem dalībniekiem, visu maksājumu veikšanu un finanšu administrēšanu gan attiecībā uz izbraucošajām, gan iebraucošajām mobilitātēm. Savukārt partneriestādes deleģēja projekta koordinatorus, kas nodrošināja projekta aktivitātes partneriestādēs,” skaidro J. Zalomova.

 

J. Zalomova pastāstīja, ka mācību iestāde projekta īstenošanas laikā nodibināja un nostiprināja sadarbību ar Erasmus+ programmas dalībvalstu augstākās izglītības iestādi Gruzijā - Batumi Valsts Jūras akadēmiju (BSMA), kā arī turpināja iepriekšējos projektos nodibināto sadarbību ar Melnkalnes Universitātes Kotoras Jūrniecības fakultāti (MUKJF) un Kaļiņingradas Valsts tehnisko universitāti (KSTU) Krievijā. Taču J. Zalomova norādīja, ka Krievijā neizdevās īstenot visas projektā paredzētas aktivitātes vispirms (2020. – 2021.g.) COVID-19 pandēmijas, tad (2022.g.) politisko apsvērumu dēļ.

 

Kopumā īstenotas 17 no 21 projektā plānotām mobilitātēm:

 

 • 2 studējošo studiju mobilitātes no Gruzijas uz Latviju;

 • 2 personāla pilnveides mobilitātes no Latvijas uz Gruziju;

 • 2 docēšanas mobilitātes no Latvijas un Gruziju;

 • 2 personāla pilnveides mobilitātes no Gruzijas un Latviju;

 • 2 docēšanas mobilitātes no Latvijas uz Melnkalni;

 • 1 personāla pilnveides mobilitāte no Latvijas un Melnkalni;

 • 3 personāla pilnveides mobilitātes no Melnkalnes uz Latviju (virtuālas);

 • 1 personāla pilnveides mobilitāte no Krievijas uz Latviju;

 • 2 personāla docēšanas mobilitātes no Krievija uz Latviju. (4 mobilitātes no Latvijas uz Krieviju nebija iespējas realizēt iepriekš minēto iemeslu dēļ.)

 

Apkopojot projektā gūtos rezultātus, J. Zalomova uzsvēra, ka darbiniekiem tā bija iespēja iepazīt mācību procesu citās jūrniecības augstākās izglītības iestādēs un dibināt jaunus kontaktus ar nozares pārstāvjiem ārvalstīs. “Personālam tā bija iespēja palielināt savu profesionālo kompetenci. Vērojot kolēģu darbu un piedaloties darbnīcās (Workshops), iegūt jaunu pieredzi, kas kopumā uzlabo gan izglītības procesa, gan izglītības iestādes pārvaldes kvalitāti, kā arī palielina LJK internacionalizācijas līmeni. Tā bija iespēja uzlabot un pārbaudīt gan savas profesionālās zināšanas, gan angļu valodas zināšanas, gan iepazīt citu valstu kultūru un cilvēkus,” rezumē J. Zalomova. Savukārt apmaiņas studentiem no Gruzijas projekta īstenošanas laikā bijusi iespēja iepazīties ar izglītības procesu LJK, piebilst J. Zalomova.

 

Pieredzes stāsti

 

Melnkalnes Universitātes Kotoras Jūrniecības fakultāte

Liepājas Jūrniecības koledža

 

Atgriežoties no docēšanas mobilitātes (16.05.2022. – 20.05.2022.) Melnkalnes Universitātes Kotoras Jūrniecības fakultātē, LJK jūrniecības angļu valodas pasniedzēja Ervita Pilverta pastāstīja, ka izvēlējusies piedalīties Erasmus + personāla docēšanas mobilitātē, lai iegūtu jaunu profesionālo pieredzi, kā arī, lai uzlabotu savas lekciju pasniegšanas un metodiskās iemaņas. “Man jau ir bijusi pieredze Erasmus + mobilitātē, tāpēc vēlējos turpināt attīstīt savu profesionālo pieredzi - šoreiz Melnalkalnē, kā arī veicināt Liepājas Jūrniecības koledžas un Kotoras universitātes Jūrniecības fakultātes sadarbību.

 

Mobilitātes laikā esmu ieguvusi jaunu pieredzi jūrniecības angļu valodas pasniegšanā un mācību materiālu izstrādē un pielietojumā, tāpat arī nenovērtējamu pieredzes apmaiņu ar Kotoras universitātes kolēģiem. Mobilitātes rezultātā ir radušās jaunas idejas jūrniecības angļu valodas programmas aktualizēšanai gan vidējās profesionālās izglītības, gan arī 1. līmeņa augstākās profesionālās izglītības programmās Liepājas Jūrniecības koledžā. Iegūtās zināšanas varēšu pielietot savā profesionālajā darbībā, kā arī dalīties tajās ar kolēģiem,” norāda E. Pilverta.

 

Erasmus + mobilitātes laikā, E.Pilvertu patīkami pārsteigusi Kotoras Universitātes akadēmiskā personāla kompetence un profesionālisms, vēlme sadarboties un dalīties pieredzē. “Nenovērtējams ieguvums arī bija iepazīt vietējo kultūru un vēsturiskās vietas, saprast vietējo cilvēku mentalitāti un domāšanas veidu. Izbaudīju no Latvijas tik atšķirīgo dabu un klimatu,” piedzīvotajos iespaidos dalās E. Pilverta. “Vēlos iedrošināt tos audzēkņus un personālu, kas apsver iespēju piedalīties Erasmus+ prakses mobilitātē, noteikti izmantot šo iespēju, jo nekas cilvēku nebagātina vairāk kā starptautiska sadarbība un pieredze, ko vēlāk var izmantot gan savā profesionālajā, gan personiskajā dzīvē,” kolēģus iedrošina E.Pilverta.

 

Arī pasniedzējs Aleksejs Panfilovas atgriežoties no docēšanas mobilitātes Melnkalnes Universitātes Kotoras Jūrniecības fakultātē (16.05.2022. – 20.05.2022.) uzskata, ka dalība Erasmus+ programmā palīdzējusi rast jaunus kontaktus un sadarbības iespējas ar kolēģiem no ārvalstu izglītības iestādēm. “Man bija iespēja iepazīt interesantas izglītības metodēm, apskatīt 3D printēšanas un rasēšanas klasi, kur studenti apgūst iemaņas sākot no idejas līdz reālam modelim. Vispirms studenti iepazīstas ar rasēšanas teoriju, tad rasē skices digitālā formātā, pēc tam izgatavo produktu 3D printerī. Tas ir interesants ceļš - no skices uz papīra līdz gatavam produktam, kuru varam turēt rokās. Šis darbs attīsta studentu prasmes un spēju pielāgoties mūsdienu tehnoloģijām,” klāsta A.Panfilovs un piebilst, ka studenti uzvedušies ļoti līdzīgi LJK studentiem un lekciju novadīšana neesot sagādājusi grūtības. “Erasmus+ programmas ietvaros man bija iespēja apmeklēt valsti, kurā nekad neesmu bijis. Melnkalne pārsteidza ar dabu un klimatu. Ceļojums kalnos un iespēja pieskarties mākoņiem 1059 m augstumā bija izcila. Iesaku visiem, kas domā piedalīties Erasmus+ programmā - nav ko domāt, jābrauc,” mudina A.Panfilovs.

 

LJK personāldaļas vadītāja Maira Grosa (16.05.2022. – 20.05.2022.) Erasmus+ mobilitātei pieteikusies, lai iepazītu Melnkalnes Universitātes Kotoras Jūrniecības fakultātes pieredzi personālvadības jomā, lai gūtu informāciju par darbinieku iesaisti jūrniecības jomas izglītības iestāžu ikdienas aktivitātēs, kā arī iepazītos ar labās prakses piemēriem un to iespējamo pārņemšanu/iedzīvināšanu LJK. “Pateicoties Erasmus+ mobilitātei un, pilnveidojot pieredzi starptautiskā kontekstā, esmu ieguvusi profesionālās attīstības iespējas, kā arī papildinājusi zināšanas par citu valstu kultūru. Izstrādājot maģistra darbu un veicot pētniecisko sadaļu, man bija iespēja uzrunāt iestādes ekspertus par tādām tēmām kā personālvadības procesu pilnveidošana un darbinieku iesaiste,“ stāsta M.Grosa un piebilst, ka spilgtākie iespaidi viņai saistās ar ārvalstu personāla iepazīšanu un iespēju pielietot angļu valodu uzturēšanās laikā Melnaklnē, kā arī vietējā reģiona iepazīšanu.

 

Savukārt Melnkalnes Universitātes Kotoras Jūrniecības studiju fakultātes pārstāvji Dragana Milošević, Dušanka Savić, Vera Kapetanović 2022.g. jūlijā virtuāli apmeklēja Liepājas Jūrniecības koledžu.

 

Dragana Milošević uzskata, ka profesionālie un personīgie ieguvumi no viņa pirmās Erasmus+ apmācību mobilitātes ir: jaunas idejas pašreizējam darbam, ideju paplašināšana profesionālajā jomā, citas valodas apguve un zināšanu papildināšana skarot kultūras un sabiedriskos jautājumus. “Tā kā dalībai Erasmus+ programmas mobilitātē ir daudzas priekšrocības un tā ir diez gan vienkārša procedūra, es saviem kolēģiem ieteiktu piedalīties. Tādējādi viņi palielinās savas profesionālās prasmes un izveidos jaunus kontaktus un atmiņas,” uzskata D. Milošević.

 

Arī Dušanka Savić norāda, ka Erasmus+ programmas mobilitāte viņam devusi vairākus ieguvumus: palielinājusi kompetenci, iepazīti šīs valsts cilvēki un kultūra, uzlabotas valodas prasmes. “Gribētu piebilst, ka Covid-19 pandēmijas laikā virtuāla mobilitāte ir efektīva, bet es ļoti ceru, ka tuvākajā nākotnē varēšu apciemot Liepājas Jūrniecības koledžu klātienē,” cerību pauž D.Savič.

 

Vera Kapetanović līdz esot piedalījusies četrās Erasmus+ programmas mobilitātēs un visās reizēs gūta brīnišķīga pieredze. “Pirmo reizi, man bija virtuāla mobilitāte un esmu patīkami pārsteigta, ka arī tas ir veids, kā kaut ko redzēt un mācīties. Šī bija lieliska pieredze un es rekomendētu šāda veida mobilitāti jebkuram,” iesaka V.Kapetanovič.

 

Pieredzes stāsti

 

Gruzija - Batumi Valsts Jūras akadēmiju

Liepājas Jūrniecības koledža

 

LJK direktora vietnieks administratīvajos jautājumos Jānis Džeriņš stāsta, ka iegūstamā pieredze un vēlme uzzināt ko jaunu ir tas, kas viņu motivējusi doties kārtējā Erasmus+ personāla apmācības mobilitātē (05.06.2022. – 11.06.2022.) uz Batumi Valsts Jūras akadēmiju Gruzijā. “Ja vēlies mācīties un pilnveidoties, tad vislabāk to ir darīt pie labākiem savas jomas speciālistiem,” pārliecināts ir J.Džeriņš. “Gruzijā jūrniecība ir noteikta kā viena no prioritārām nozarēm, kas valstij sniedz savu ekonomisko pienesumu. Neskatoties uz to, ka starp Latviju un Gruziju ir atšķirīgas nacionālās iezīmes, tomēr jūrniecības nozarē mums ir daudz kā kopīga. Kā Latvijai, tā arī Gruzijai nav savas nacionālās flotes un izglītības iestādēs sagatavotie speciālisti tiek nodarbināti uz kuģiem, kas piereģistrēti zem citu valstu karogiem. Gruzijā jūrnieku profesija ir populāra, ko pierāda Batumi Jūras Akadēmijā studējošo skaits,” stāsta J.Džēriņš. Iepazīstot Batumi Jūras Akadēmiju, J.Džerinš saskata vairākas paralēles:

 

 • gan Liepājas Jūrniecības koledža gan Batumi Jūras akadēmija ir valsts finansētas izglītības iestādes,

 • kā Liepājas Jūrniecības koledža, tā arī Batumi Jūras akadēmija (Poti pilsētā pakļautībā esošā izglītības iestāde) organizē apmācību procesu izglītojamiem pēc pamatskolas beigšanas,

 • abās izglītības iestādēs tiek organizēti kvalifikācijas uzturēšanas kursi jūrniekiem.

 

“Iepazīstoties ar apmācību infrastruktūru, mums tika dota iespēja izmēģināt metinātāju apmācību procesu un iejusties apmācāmā lomā. Biju pozitīvi pārsteigts par iespējām kuras sniedz kompānijas LINCOLN ražotais metināšanas simulators. Izmantojot modernās tehnoloģijas apmācību procesā, tās paver daudz plašākas iespējas izprast procesus, kļūdas un veicina sacensību garu izglītojamo vidū. Akadēmijā uzsākām sarunas par kopējas metinātāju programmas izveidi, kas nodrošinātu personāla pieredzes apmaiņu un izveidotu ciešāku sadarbību starp jūrniecības mācību iestādēm, kas veidotu labvēlīgu augsni turpmākiem projektiem.

 

Mums tika organizēts izbraukums ārpus Batumi, lai apskatītu Gruzijas dabu. Izbraukuma laikā apskatījām ūdenskritumu, kalnu ainavas un kalnu upes skaistumu. Iepazīstot citu mēs izprotam sevi, jo tikai salīdzinot ir iespējams izdarīt secinājumus. Katram iesaku izmantot iespējas, kuras sniedz Erasmus+ programma - iepazīt citu tautu kultūru, darba pieredzi un paņemt no tā visa to, kas šķiet vispiemērotākais, un atbilstošākais,“ stāsta J.Džeriņš.

 

Aleksejs Panfilovs stāsta, ka šajā braucienā pielietojis pieredzi, kuru ieguvis piedaloties iepriekšējā Erasmus+ programmas mobilitātē Melnkalnē. “Pateicoties pieredzei, Batumi Valsts Jūras akadēmijā Gruzijā (05.06.2022. – 11.06.2022.) pavadītais laiks tika izmantots produktīvāk. Veltīju vairāk laika pedagoģiskām procesam, jo programmu biju sagatavojis jau pirmajā reizē.

 

Erasmus+ programma sniedz iespēju iepazīt jaunus kolēģus no citām valstīm un izglītības iestādēm, kā arī strādāt ar dažādu studentu auditoriju. Batumi Valsts Jūras akadēmijā ir pilnībā nodrošināta ar nepieciešamajiem instrumentiem un iekārtām, lai veiksmīgi varētu apmācīt topošos jūrniekus. Akadēmijā esošā metināšanas ierīce ir ļoti kvalitatīva, tā palīdz apgūt nepieciešamās metināšanas prasmes. Agrāk ar šo ierīci es biju iepazinies tikai teorētiski, taču tagad es pielietoju savas zināšanas praksē. Pielietošu tās zināšanas arī koledžā. Iepazīstoties ar kolēģiem no Batumi, guvu lielisku pieredzi, īpaši var izcelt apmaiņu ar apmācību metodikām un pieeju apmācībām.

 

Erasmus+ programmas ietvaros iepazinu ar šīs valsts kultūru, tradīcijas un cilvēkus, kas ir viesmīlīgi un atvērti. Visiem, kas apsver ideju piedalīties Erasmus+ programmās, es teiktu, ka tā ir lieliska iespēja iegūt jaunu pieredzi, veidot paliekošus kontaktus. Turklāt brauciena laikā es labāk iepazinu arī savus kolēģus no LJK,” piebilst A.Panfilovs.

 

Pasniedzējs Juris Mironovs stāsta, ka vēlējies piedalīties Erasmus+ programmas personāla pilnveides mobilitātē uz Gruziju (05.06.2022. – 11.06.2022.), jo tā bijusi iespēja iepazīties ar studentu prakses organizāciju Batumi Valsts Jūras akadēmijā (BSMA) . “Tā, kā tā bija mana pirmā pieredze Erasmus+ programmā, tā it īpaši mani pozitīvi iedvesmoja. Sen nebiju ceļojis ārpus Latvijas un ļoti sen nebija iespējas satikties ar ārvalstu kolēģiem savā darba profilā,” norāda J.Mironovs.

 

“Piedaloties Erasmus+ programmas personāla pilnveides mobilitātes laikā apskatīju iestādes infrastruktūru, pārrunājam programmas īstenošanas īpatnības, pozitīvu un negatīvu personīgo pieredzi, nodrošinot studentu praksi, t.sk. to atzīšanu un prakses aizstāvēšanu, konsultāciju saturu un biežumu. It īpaši ir vērts atzīmēt mācību iestādes personāla atklātību un vēlmi dalīties ar informāciju un pieredzi, kas nākotnē sniegs iespēju turpināt pieredzes apmaiņu starp abām mācību iestādēm, kā arī iepazinos ar ārvalstu iestādes darba organizāciju un attieksmi pret studentiem. Ļoti iespaidoja BSMA jaunizbūvētais jūrnieku drošības uz ūdens un kuģa apmācības komplekss. Salīdzinot prakses organizāciju BSMA un LJK, konstatēju, ka abām iestādēm ir līdzīga pieeja, kas nodrošina studentu prakses atbilstoši labiem prakses principiem un starptautiskām normām. To zināt, man personīgi bija ļoti svarīgi, jo tas sniedza lielu gandarījumu par darbu, ko es nodrošinu LJK. Tas ir arī svarīgi LJK, lai nodrošināt kvalitatīvu praktisko apmācību un izglītību topošiem absolventiem, Latvijas jūrniekiem. Iespaids par ceļojumu palika brīnišķīgs un neaizmirstams,” par pieredzēto stāsta J.Mironovs.

 

LJK pasniedzējs Pāvels Sereda izvēlējies piedalīties Erasmus+ programmas docēšanas mobilitātē, jo uzskata, ka tā ir lieliskā iespēja pārbaudīt savas spējas, attīstīt pasniegšanas iemaņas, iepazīties ar jauniem cilvēkiem un paskatīties uz citu kultūru svešā valstī. Kad es uzzināju, ka pastāv iespēja piedalīties docēšanas mobilitātē Batumi Valsts Jūras akadēmijā Gruzijā (05.06.2022. – 11.06.2022.), es sapratu, ka šo iespēju nedrīkst palaist garām. Esmu dzirdējis pozitīvas atsauksmes par šo akadēmiju, tāpēc man bija interesanti paskatīties uz topošo jūrnieku sagatavošanas procesu, metodēm un esošo aprīkojumu.

 

Pirmajā dienā akadēmijā iepazināmies ar administrāciju, pasniedzējiem, apskatījušies mācību telpas un mācību simulatorus. Uzmanību piesaistīja, tas, cik ļoti valsts rūpējas par topošo jūrnieku apmācību - izremontētas telpas, moderni simulatori, kas ne tikai ceļ akadēmijas statusu, bet arī veicina studentu ieinteresētību mācību procesā. Pasniedzēji mums pastāstīja, ka izmantojot metināšanas simulatoru ar 3D brillēm, vai ostas krāna simulatoru, vai kādu citu mācību aprīkojumu, starp studentiem sācies “sacensību process”. Katrs students vēlas parādīt labākus mācību rezultātus “spēlējoties” ar interesantām programmām kā datorspēlēm, bet, ņemot vērā, ka šīs “datorspēles” uzlabo zināšanas un iemaņas attiecīgā virzienā – tās padara apmācības interesantākas un ātrākas, jo mūsu digitalizētajā laikmetā ieinteresēt studentus ar grāmatām ir ļoti sarežģīti, tāpēc mums ir jāpielāgojas esošai situācijai un jāpārņem citu valstu un mācību iestāžu pozitīvā pieredze. Lasīt lekcijas par izvēlēto tēmu “Environmental pollution and its negative influence” bija patīkami, studenti ātri “pieslēdzās” dažādu jautājumu apspriešanā, atmosfēra bija draudzīga un pozitīva,” stasta P.Sereda.

 

Savukārt Batumi Valsts Jūras akadēmijas pārstāvji: asociētā profesore Luiza Sikharulidze un profesore Tsiuri Kurshubadze 2022.g. jūlijā apmeklēja Liepājas Jūrniecības koledžu.

 

Luiza Sikharulidze: “Iemesls lēmumam piedalīties Erasmus+ personāla apmācību mobilitātē bija redzesloka paplašināšana, pilnveidot prasmes, mācīties no pieredzes un iegūt jaunas paziņas. Vēl viena pievienotā vērtība dalībai ERASMUS+ mobilitātē ir iepazīšanās ar uzņemošās institūcijas valsts kultūru un vēsturi. Tas ļoti paplašina mūsu prātu.”

 

Tsiuri Kurshubadze: “Pateicoties Erasmus+ mobilitātei, noteikti esmu guvusi gan personiskus, gan profesionālos ieguvumus. Tik īsā laika posmā programma man ir palīdzējusi bagātināt manas kompetences. Saziņa ar Liepājas Jūrniecības koledžas mācībspēkiem ļāva man ieskatīties Eiropas izglītības iestādē.”

 

Projekta īstenošanas laikā 2019.g. decembrī LJK apmeklēja Kaļiņingradas valsts Tehniskā universitātes pārstāvji: asociētais profesors Boris Gellers un asociētais profesors Pāvels Kovališins.

 

B. Gellers: “Darbs ar studentiem, kuriem ir nedaudz atšķirīgs sākotnējās sagatavotības līmenis, motivācijas īpatnības, sociālās kulturālās tradīcijas, vienmēr bagātina pieredzi. Ko es ieteiktu cilvēkiem, kuri plāno piedalīties Erasmus+ programmas mobilitātē – jums nevajag nekādus praktiskus ieteikumus… esiet atvērti jaunai informācijai un jauniem iespaidiem.”

 

P. Kovališins: “Pievienotā vērtība dalībai Erasmus+ programmas mobilitātē ir iepazīšanās ar uzņemošās iestādes kultūru un vēsturi. Tas lieliski atver prātu.”

 

Savukārt Kaļiņingradas valsts Tehniskās universitātes asociētais profesors Aleksandrs Nedostups LJK viesojās 2020.g. janvārī. “Pateicoties Erasmus+ programmas mobilitātei, noteikti esmu ieguvis gan personīgos, gan profesionālos ieguvumus. Tik īsā laika posmā programma man ir palīdzējusi bagātināt savas kompetences.”

 

Indra Grase

LJK sabiedrisko attiecību speciāliste

Saistītās ziņas

Rīgas Tehniskās universitātes

Liepājas Jūrniecības koledža

Tālr.: +371 63424880
Mob.: +371 29130491
kanceleja@ljk.lv
Uliha ielā 5, Liepāja, LV-3401
Pirmdien - Piektdien: 08.00 - 16.30