Erasmus+ AI sektorā - personāla apmaiņa ar Gruziju, Krieviju un Melnkalni

17.03.2020.

Projekts 2019-1-LV01-KA107-060267 pabeigts

Erasmus+ projekta Nr. 2019-1-LV01-KA107-060267
Projekta īstenotājs: Liepājas Jūrniecības koledža (LJK)
Projekta partneri:

 • Batumi Valsts Jūras akadēmija (LEPL-Teaching University-Batumi State Maritime Academy - BSMA), Gruzija, Batumi.
 • Kaļiņingradas Valsts tehniskā universitāte (Kaliningrad State Technical University (KSTU), Krievija, Kaļmeņingrada.
 • Melnkalnes Universitātes Kotoras Jūrniecības fakultāte (University of Montenegro Maritime Faculty of Kotor - MUKJF), Melnkalne, Kotora.

 

Projekta īstenošanas laiks: 2019. gada 01. augusts līdz 2022. gada 31. jūlijs (36 mēneši)

 

Projekta mērķis: Projekts tiek īstenots Erasmus+ programmas Pamatdarbības Nr. 1 (KA1) ietvaros - starptautiskā personāla mobilitāte starp Erasmus+ programmas valstu un noteiktu Erasmus+ partnervalstu augstākās izglītības institūcijām, kas paredz gan studentu, gan personāla izejošo un ienākošo mobilitāti, ļaujot izglītībā un apmācībā iesaistītajiem mācīties un gūt pieredzi ārvalstīs, dodoties uz kādu no Erasmus+ partnervalstīm, lai padziļinātu savu profesionalitāti un atpakaļ uz Latviju pārvestu jaunu akadēmisko, profesionālo un dzīves pieredzi.

 

Projekta plānotais finansējums:  maksimālais piešķirtais projekta finansējums ir 40 440,00  EUR (Eiropas Komisijas finansējums) un 10 259,00 EUR (Latvijas Valsts budžeta līdzfinansējums)
Mērķa auditorija:  partnerinstitūciju pasniedzēji un darbinieki

 

Galvenās aktivitātes/mobilitātes

 

Mobilitātes starp Liepājas Jūrniecības koledžu un Batumi Valsts Jūras akadēmiju (BSMA):

 • LJK akadēmiskā personāla docēšana BSMA (2 mobilitātes uz 7 dienām)
 • LJK personāla pieredzes apmaiņa BSMA (2 mobilitātes uz 7 dienām)
 • BSMA akadēmiskā personāla docēšana LJK (2 mobilitātes uz 7 dienām)
 • BSMA studējošo studiju apmaiņa LJK (2 mobilitātes uz 3,5 mēnešiem)

 

Mobilitātes starp Liepājas Jūrniecības koledžu un Kaļiņingradas Valsts tehnisko universitāti (KSTU):

 • LJK akadēmiskā personāla docēšana KSTU (2 mobilitātes uz 7 dienām)
 • LJK personāla pieredzes apmaiņa KSTU (2 mobilitātes uz 7 dienām)
 • KSTU akadēmiskā personāla docēšana LJK (2 mobilitātes uz 7 dienām)
 • KSTU personāla pieredzes apmaiņa LJK (1 mobilitāte uz 7 dienām)

 

Mobilitātes starp Liepājas Jūrniecības koledžu un Melnkalnes Universitātes Kotoras Jūrniecības fakultāti (MUKJF):

 • LJK akadēmiskā personāla docēšana MUKJF (2 mobilitātes uz 7 dienām)
 • MUKJF akadēmiskā personāla docēšana LJK (2 mobilitātes uz 7 dienām
 • LJK personāla pieredzes apmaiņa MUKJF (1 mobilitātes uz 7 dienām)
 • MUKJF personāla pieredzes apmaiņa LJK (1 mobilitātes uz 7 dienām)

Projekta nozīmība

 

Sadarbība ar Batumi Valsts Jūras akadēmiju

LJK internacionalizācijas stratēģijas viens no mērķiem ir paplašināt iestādes sadarbības tīklus arī ar jūrniecības iestādēm Melnās jūras reģionā, ņemot vērā, ka LJK jau ir izveidojusi veiksmīgu sadarbību ar vairākām iestādēm šī reģiona valstīs - Turcijā, Rumānijā, Bulgārijā, Krievijā. Kā partneriestāde tika izvēlēta Batumi Valsts Jūras akadēmijai (LEPL-Teaching University-Batumi State Maritime Academy - BSMA). BSMA ir vienīgā valstij piederoša jūrniecības augstākās izglītības iestāde Gruzijā. Pašlaik BSMA darbojas divas fakultātes: Jūras fakultāte un Biznesa un vadības fakultāte. Ir arī Profesionālās izglītības centrs (Vocational Training Centre, VTC) un Jūrnieku apmācības un sertifikācijas centrs (Seafarers Training and Certification Centre, STCC). Līdzīgi kā LJK, BSMA izglītības programmas un kursi tiek īstenoti saskaņā ar valsts tiesību aktu prasībām, STCW konvenciju un tiek apkopoti saskaņā ar IMO rekomendētajiem modeļu kursiem. Internacionalizācija ir BSMA Kvalitātes politikas svarīga sastāvdaļa, kur divas no iestādei izvirzītajām prasībām ir: (1) BSMA iesaiste Internacionalizācijas procesā un dalība starptautiski atzītās kopienās, iesaistoties kā uzticamam ilgtermiņa stratēģiskajam partnerim; (2) BSMA ieguldījums iestādes personāla un studējošo labklājībā un koncentrēšanās uz iestādes darbību attiecībā uz multikulturālismu, globālo atbildību un ilgtspējīgas attīstības principiem. Dalība Erasmus+ programmā BSMA ir ļoti būtisks rīks Kvalitātes politikā ietverto prasību īstenošanā. Iestādes iepriekš nav sadarbojušās. Virtuālā vidē, apspriežot iespējas veidot mobilitātes starp Programmas un Partnervalstīm Erasmus+ projektā, tika noskaidrots, ka abas iestādes vieno līdzīgas studiju programmas, un studiju priekšmeti. Tika nolemts organizēt gan personāla mobilitātes, gan studējošo mobilitātes. Projekta ietvaros LJK 1 semestri studēs 2 BSMA studējošie. Tāpat projekta ietvaros plānotas gan personāla apmācību mobilitātes, gan docēšanas mobilitātes.

Tematiskais fokuss: jaunas sadarbības dibināšana, starptautiska studējošo apmaiņa, starptautiskā sadarbība un projekti, jūrnieku prakses nodrošināšana

 

Sadarbība ar Kaļiņingradas Valsts tehnisko universitāti
LJK internacionalizācijas stratēģija ietver sadarbības veidošanu un stiprināšanu ar jūrniecības izglītības iestādēm Baltijas jūras reģionā, jo īpašme liekot uzsvaru uz tuvākajiem reģioniem. Ar šo projektu LJK cer turpināt 2018. gadā ar Erasmus+ programmas palīdzību veiksmīgi uzsākto sadarbību ar Kaļiņingradas Valsts tehnisko universitāti (Kaliningrad State Technical University, turpmāk - KSTU). Kopumā KSTU liela universitāte, tā attīstās kā daudznozaru institūcija. Studenti tiek apmācīti 25 augstākās izglītības virzienos un specialitātēs dažādos līmeņos, proti, akadēmiskā bakalaura, profesionālā bakalaura, maģistra un doktora līmeņa studijās. Internacionalizācija ir viens no galvenajiem universitātes mērķiem, no vienas puses, tas ļauj mācībspēkiem izpētīt savu tēmu un izplatīt savas idejas par starptautiskā mērogā, no otras puses, tas dod studentiem iespēju redzēt atšķirīgu pieeju lekcijām un materiāliem.

Tā kā LJK ir vairāk ieinteresēta sadarboties tieši ar savas nozares izglītības iestādēm, tad sadarbības veidošana tika uzsākta ar KSTU Kuģu būves un enerģētikas fakultāti. LJK pārstāvjiem viesojoties KSTU, tika noskaidrots, ka jūrniecības apakšvirzienu izglītības nodrošināšana ir ļoti liela KSTU daļa, tā ir izbijusi Krievijas Federācijas vecākā zvejniecības skola. Laika gaitā KSTU ir paplašinājusies un kļuvusi par lielu, vairāku līmeņu izglītības kompleksu. Tās paspārnē darbojas arī Kaļmeņingradas Baltijas Valsts Zivsaimniecības Akadēmijā (Baltic State Academy of Fishing Fleet) un Kaļiningradas jūrniecības koledža (Kaliningrad Marine colege). LJK pārstāvji docēja KSTU Kuģu būves un enerģētikas fakultātē, un viesojās arī minētajās apakšstruktūrās. Tikās arī ar Komerczvejas fakultātes (Commercial fishery faculty) pārstāvjiem. Radās liela interese sadarboties arī ar šīm apakšstruktūrām. LJK pasniedzēji, kuri atgriezās no docēšanas mobilitātes bija ļoti apmierināti ar mobilitātes pieredzi un redzot ieinteresētību turpināt sadarboties arī no KSTU puses, LJK personāla ikmēneša sapulcē tika nolemts pretendēt uz atbalstu caur jaunu Erasmus+ projektu. Projekta ietvaros tiks organizētas personāla apmācību un personāla docēšanas mobilitātes.

Tematiskais fokuss: starptautiskā sadarbība un projekti, jūrnieku prakses nodrošināšana, jūrniecības angļu valodas apguves pieejas

 

Sadarbība ar Melnkalnes Universitātes Kotoras Jūrniecības fakultāti

2015.gadā LJK saņēma uzaicinājumu no Melnkalnes Universitātes Kotoras Jūrniecības fakultātes (University of Montenegro Maritime Faculty of Kotor, turpmāk - MUKJF) kopā ar viņiem piedalīties projektos, lai tuvāk iepazītos ar abās institūcijās piedāvātajām apmācību programmām un, pedagogu pieredzes apmaiņas ceļā, celtu pasniegšanas kvalitāti un veicinātu zināšanas apmaiņu, kā arī, lai izvērtētu ciešākas sadarbības iespējas pētniecības virzienā. MUKJF ir augstākas izglītības iestāde, kas īsteno pilna laika augstākas izglītības studiju programmas Jūras zinātnē, Jūrniecības pārvaldē, Navigācijas studijas (stūrmaņu profesijas apguvējiem), jūras mehāniķu un elektromehāniķu studijas, atbilstošme Starptautiskās Jūrniecības organizācijas (IMO) prasībām. LJK 1.reizi uzsāka sadarbību ar Melnkalni un tiešme MUKJF ar 2016. gadā iesniegtu Erasmus+ programmas 1. pamataktivitātes projektu mobilitātēm starp Programmas un Partnervalstīm. Abas iestādes ir interesētas turpināt lektoru apmaiņu, jo katrs ārvalstu lektors piedāvā kaut ko jaunu. Ar šo projektu partneri plāno turpināt apmainīšanos ar zināšanām un pasniedzēju pieredzi, ko nespēj nodrošināt no saviem resursiem. Attiecīgi plānotas gan izejošās docēšanas mobilitātes, gan ienākošās docēšanas mobilitātes. Tāpat plānotas arī personāla apmācību mobilitātes abos virzienos. MUKJF pārstāvji plāno iziet apmācību LJK pie uzstādītajiem stimulatoriem. Savukārt, LJK pārstāvji veiks studiju programmu “Marine and Logistics Management” (MUKJF) un “Starptautisko pārvadājumu organizācija – loģistikas speciālists” (LJK) salīdzināmo analīzi.

Tematiskais fokuss: simulāciju izmantošana jūrnieku apmācībā, loģistikas studiju programmu satura salīdzināšana, jūrniecības izglītības satura atšķirības

 

Ziņas par projektu:

Žurnāls "Jūrnieks"Nr.3 2020.gads (19.lpp.) šeit

Saziņa ar projekta koordinatori: erasmusplus(pie)ljk.lv

Rīgas Tehniskās universitātes

Liepājas Jūrniecības koledža

Tālr.: +371 63424880
Mob.: +371 29130491
kanceleja@ljk.lv
Uliha ielā 5, Liepāja, LV-3401
Pirmdien - Piektdien: 08.00 - 16.30