Topošie kuģu mehāniķi praktiskās iemaņas apguvuši arī ārvalstu uzņēmumos

06.12.2021.

Erasmus+ Projekts 2018-1-LV01-KA102-046883

Noslēdzies Erasmus+ projekts "LJK audzēkņu prakse kuģu mehānikā un apmācība drošībā uz ūdens" ("Train2BPro"), kas bija vērsts uz koledžas vidējās profesionālās izglītības programmas "Jūras transports – mehāniķis" audzēkņu praktisko apmācību kuģu un laivu remontdarbu un tehniskās apkopes uzņēmumos ārzemēs, kā arī programmu "Jūras transports – mehāniķis “ un "Jūras transports – kuģu vadītājs" audzēkņu praktisko apmācību drošībā uz ūdens.
 
Pilnveido prasmes kuģu un laivu iekārtu un mehānismu apkopē.
Projekta partneri euroMind un Associazione A Rocca starptautiskais departaments EProjectConsult trīs nedēļu garumā kopumā astoņiem audzēkņiem Malagā (divas plūsmas), un divu nedēļu garumā četriem audzēkņiem Sicīlijā nodrošināja prakses vietas kuģu un laivu tehnisko apkopju un remonta uzņēmumos. Audzēkņi apguva un pilnveidoja prasmes nelielu kuģu, laivu iekārtu un mehānismu apkopē un to uzturēšanā tehniskā kārtībā. Jaunieši iemācījās strādāt ar kuģu mehāniķa darba instrumentiem,  enerģētiskām, mehāniskām un elektriskām iekārtām un sistēmām, kā arī strādāja ar remontdarbu dokumentāciju un veica citus uzdevumus.
 
Gūst zināšanas par drošību uz ūdens. 
Savukārt projekta partneris Projinal Consulting organizēja Liepājas Jūrniecības koledžas (LJK) audzēkņu praksi Turcijas jūrniecības PIA iestādē Fettah Tamince Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, kur tika izieta divu nedēļu apmācība/prakse drošībā uz ūdens. Projekta laikā tika organizēta praktiskā apmācība Vidusjūrā, ļaujot audzēkņiem gūt zināšanas un papildu praksi drošībā uz ūdens starptautiskā vidē un ļaujot praktizēties reālajiem apstākļiem pietuvinātās situācijās, liekot uzsvaru uz Vidusjūras reģiona īpatnībām. Audzēkņi ieguva teorētiskas zināšanas un praktiskas iemaņas drošībā un izdzīvošanā avārijas gadījumā uz ūdens, praktizējās pielietot drošības aprīkojumu, iekārtas un plostus (STCW modulis (A-VI / 1-1)), kā arī guva pieredzi, dodoties jūrā ar motorlaivām. Nodarbības un treniņi tika organizēti uzņemošā iestādē un Vidusjūrā, simulējot reālas situācijas kuģa avārijas gadījumā.
 
Uzlabo valodu zināšanas un iepazīst citu valstu kultūru
Līdzās ar apgūstamo profesiju saistītajām iemaņām audzēkņi uzlaboja savas angļu valodas zināšanas un komunikācijas prasmes, kļuva patstāvīgāki, pilnveidoja profesionāli, uzlaboja spēju strādāt komandā un starptautiskā vidē, iepazina citas kultūras un guva iespēju ceļot.
 
Sekmē starptautisko sadarbību
Īstenojot projektu, LJK izveidoja sadarbību ar partneriem ārvalstīs un nostiprināja partnerību ar jau esošo partneriestādi Turcijā, kā arī vairoja LJK izglītojamo iespējas iziet praksi ārvalstīs, iegūstot kontaktus jūrniecības uzņēmumos. Tāpat LJK centās iedvesmot arī citas izglītības iestādes un jauniešus aktīvi piedalīties Erasmus+ programmas aktivitātēs, kā arī būt mobiliem un globāli domājošiem kopienas pilsoņiem.
 
Par projektu:
Projekta nosaukums: LJK audzēkņu prakse kuģu mehānikā un apmācība drošībā uz ūdens (Traineeship in Ship Mechanics and Water Safety Training of LMC VET Learners)
Projekta akronīms: Train2BPro
Projekta Nr.: 2018-1-LV01-KA102-046883
Projekta partneri:  
 
EUROMIND PROJECTS SL, Associazione Artistica Culturale "A Rocca" un Projinal Consulting ir starptautiskas organizācijas, kas darbojas kā starpnieki prakses vietu, izmitināšanas jautājumu, transporta, dažāda veida apmācību kursu, kultūras pasākumu un dažādu citu nepieciešamo aktivitāšu organizēšanā un kārtošanā apmaiņas programmu projektu ietvaros.
 
Mērķa auditorija: LJK profesionālās vidējās izglītības programmu audzēkņi un personāls
Projekta īstenošanas laiks: 15-11-2018 līdz 14-11-2021. (36 mēneši)
Projekta plānotais finansējums: kopējais projektam piešķirtais EK finansējums ir 62 955,00 EUR, projekta apgūtais finansējums sastādīja 60889, 00 EUR.

Audzēkņu atsauksmes par projekta gaitu

Rīgas Tehniskās universitātes

Liepājas Jūrniecības koledža

Tālr.: +371 63424880
Mob.: +371 29130491
kanceleja@ljk.lv
Uliha ielā 5, Liepāja, LV-3401
Pirmdien - Piektdien: 08.00 - 16.30