Koledžas energoefektivitātes projekta īstenošanai saņemta būvatļauja

05.02.2021.

Projekts 4.2.1.2./18/I/017
Projekts 4.2.1.2./18/I/017
Liepājas Jūrniecības koledža 2020. gada 29. decembrī saņēma Liepājas pilsētas Būvvaldes būvatļauju, kas izsniegta koledžas energoefektivitātes projekta  „Energoefektivitātes uzlabošanas pasākumi Liepājas Jūrniecības koledžā” īstenošanai.

Savukārt SIA “CMB” eksperti, izvērtējot būvprojekta tehniskā risinājuma atbilstību normatīvo aktu un tehnisko noteikumu prasībām, tā paša gada 04. decembrī jau izsniedza pozitīvu būvprojekta ekspertīzes atzinumu. Pēc  ekspertīzes saņemšanas, būvprojekts tika nodots saskaņošanai Izglītības un zinātnes ministrijā, bet pēc tam tika iesniegts Liepājas pilsētas Būvvaldē.

Taču sakarā ar būtisku un neparedzētu projekta būvniecības īstenošanas sadārdzinājumu 2021.gada 12.janvārī tika lauzts ar personu apvienību “INB&RAJ” parakstītais līgums par projektēšanas un būvniecības darbiem. Patlaban koledža izskata citus risinājumu projekta būvniecības īstenošanai.
Jau ziņots, ka Liepājas Jūrniecības koledžas energoefektivitātes uzlabošanā plānots ieguldīt vairāk kā miljonu eiro.  Projekta īstenošanas laikā Liepājas Jūrniecības koledžas galvenajā ēkā, Uliha ielā 5, tiks veikta veco logu nomaiņa, savu laiku nokalpojušās ventilācijas sistēmas rekonstrukcija, kā arī apkures sistēmas renovācija, kas kopumā ļaus ieekonomēt siltumenerģijas patēriņu apkures sezonā, samazināt siltumnīcefekta gāzu emisiju un nodrošināt ēkas efektīvu ekspluatāciju, būtiski samazinot siltumenerģijas zudumus.
 
Uzziņai:
Projekts tiek realizēts Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 4.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts un dzīvojamās ēkās" 4.2.1.2. pasākuma "Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts ēkās" pirmās projektu iesniegumu atlases kārtas ietvaros.

Projekta Nr.: 4.2.1.2./18/I/017
Projekta nosaukums: "Energoefektivitātes uzlabošanas pasākumi Liepājas Jūrniecības koledžā".
Projekta plānotājs finansējums: 1 135 464, 29 euro, kas ietver ERAF finansējumu 962 548,50 euro un valsts budžeta finansējumu 169 861,50 euro, neattiecināmās izmaksas 3054,29 euro apmērā tiks segtas no Liepājas Jūrniecības koledžas finanšu līdzekļiem.
Projekta īstenošanas laiks: 33 mēneši (10.05.2019. - 09.02.2022.).

Indra Grase
Liepājas Jūrniecības koledžas
sabiedrisko attiecību speciāliste

Rīgas Tehniskās universitātes

Liepājas Jūrniecības koledža

Tālr.: +371 63424880;
Mob.: +371 29130491
kanceleja@ljk.lv
Uliha ielā 5, Liepāja, LV-3401
Pirmdien - Ceturtdien: 08.00 - 17.00
Piektdien: 08.00 - 14.00