Liepājas Jūrniecības koledža aicina darbā METODIĶI – NORADBĪBU PLĀNOTĀJU

Liepājas Jūrniecības koledža aicina darbā

METODIĶI – NORADBĪBU PLĀNOTĀJU


uz nepilnu darba laiku – 20 stundām nedēļā; atalgojums 290,00 EUR pirms nodokļu
nomaksas.


Prasības:

  • Augstākā pedagoģiskā izglītība;
  • Teicamas prasmes darbā ar MS Excel;
  • Valsts valodas prasmes atbilstība C 1 līmenim;
  • Spēja strādāt paaugstinātas intensitātes apstākļos;
  • Darba pieredze izglītības iestādē, nodarbību plānošanā, pieredze darbā ar programmu Mycoob tiks uzskatīta par priekšrocību.

Pieteikuma vēstuli, CV un izglītību apliecinoša dokumenta kopiju sūtīt uz e-pastu: personals@ljk.lv ar norādi uz konkrētu amatu līdz 2018.gada 31.jūlijam.
Tiks izskatīti tikai tie pieteikumi, kuriem būs pievienota informācija par izglītību apliecinošiem
dokumentiem!

Pieteikumi tiks izskatīti mēneša laikā pēc pieteikumu saņemšanas beigu termiņa.


Atbilstoši spēkā esošās Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 27.aprīļa regulas Nr.2016/679 par
fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ
Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) 13.panta 1.daļas c)punktam, informējam, ka
Jūsu iesniegtā pieteikuma un tā pielikumos ietvertie personas dati tiks apstrādāti tikai ar mērķi, lai
nodrošinātu atbilstošākā kandidāta atlasi konkrētajai vakancei.

Atpakaļ