Pieteikšanās elektroniski: uznemsana.ljk.lv/ vai klātienē Uliha ielā 5, Liepājā 

Uzņemšanas komisijas darba laiks: darba dienās no 10.00 līdz 16.00, piektdienās līdz 14.00


Informācija: tālr. +371 63424880; mob. tālr.:+371 29130491


E-pasts: kanceleja@ljk.lv


Pretendetiem, kas pieteikušies elektroniski, līdz 28. jūlijam (ieskaitot) jāierodas klātienē, lai uzrādītu dokumentu oriģinālus.

 

Jūrskolas un Pilna laika koledžas studentiem:

Uzņemšanas komisija brīdina pretendentus, ka saskaņā ar Jūrlietu pārvaldes un jūras drošības likuma 29. panta (1 prim) daļu, kā arī  Ministru kabineta 2014. gada 3. jūnija noteikumu Nr.273 "Noteikumi par jūrnieku veselības atbilstību darbam uz kuģa"  (1.1. apakšpunkts) aktuālās redakcijas nosacījumiem, reflektantiem jāiesniedz IZZIŅU par personas veselības stāvokļa atbilstību darbam uz kuģa izraudzītajā specialitātē.

Izziņa izsniedzama pēc tam, kad veikta veselības pārbaude saskaņā ar minētajos MK noteikumos Nr. 273 noteikto veselības pārbaudes kārtību un kritērijiem topošajiem studentiem.