Studiju daļa
 

   
Vadītāja
MARIJA PRUSA
Tālr.: +371 63484620

E-pasts: marija.prusa@ljk.lv
   
Metodiķe, nodarbību plānotāja
ANITA PŪPOLA
E-pasts: anita.pupola@ljk.lv
   

Metodiķe, prakšu koordinatore
TATJANA ROBINA
Tālr.: +371 63484627
E-pasts: tatjana.robina@ljk.lv

   
Metodiķe studiju un audzināšanas darbā
GITA GIRŅUS
E-pasts: gita.girnus@ljk.lv

Neskaidrību gadījumā varat sazināties ar infocentru: Tālr.: +371 63424880 Mob.: +371 29130491 E-pasts: kanceleja@ljk.lv