Studiju daļa
 

   
Vadītāja
MARIJA PRUSA
Tālr.: +371 63484620

E-pasts: marija.prusa[pie]ljk.lv
   
Metodiķe, nodarbību plānotāja
ANITA PŪPOLA
E-pasts: anita.pupola[pie]ljk.lv
   

Metodiķe, prakšu koordinatore
TATJANA ROBINA
Tālr.: +371 63484627
E-pasts: tatjana.robina[pie]ljk.lv

   
Metodiķe studiju un audzināšanas darbā
GITA GIRŅUS
E-pasts: gita.girnus[pie]ljk.lv