Liepājas Jūrniecības koledžas audzēkņu prakse Portugālē

Projekta nosaukums: “Liepājas Jūrniecības koledžas audzēkņu prakse Portugālē”

Projekta Nr. 2014-1-LV01-KA102-000306 

Projekts tika īstenots Erasmus+ programmas Pamatdarbības Nr. 1 (KA1) ietvaros.

Projekta īstenotājs: Liepājas Jūrniecības koledža

Projekta īstenošanas laiks: 01.07.2014. - 31.05.2016.

Projekta mērķis:  Projekta mērķis bija nodrošināt prakses vietas deviņiem jūrskolas audzēkņiem.

Projekta finansējums:  36 294,00 EUR. Izlietotājs finansējums: 35 622,00 EUR

Mērķa auditorija: Liepājas Jūrniecības koledžas jūrskolas audzēkņi.

Galvenās aktivitātes: Audzēkņu, 44-56 dienas gara, prakse Portugālē.

Projekta īstenošanas rezultāti: Audzēkņi prakses laikā ieguva pirmo savas profesijas praktisko pieredzi, kuras laikā uzlaboja savas angļu valodas zināšanas, komunikācijas prasmes, nostiprināja savu patstāvību, pilnveidoja un nostiprināja Liepājas Jūrniecības koledžā iegūtās teorētiskās zināšanas, prasmes un iemaņas atbilstoši izvēlētajai profesijai, kuras ir nepieciešamas savas kvalifikācijas celšanai un profesionālajai izaugsmei.

Vairāk par projektu rezultātiem var apskatīt šeit

Saziņa ar projektu speciālistu: tālr. +37127089970, e-pasts: erasmusplus@ljk.lv

Atpakaļ