ID Nr.:
LJK2019/2
ID Nr. / Publicēšanas datums:
03.04.2019
Iepirkuma nosaukums:
Peldbaseina celiņu īre Liepājas Jūrniecības koledžas izglītojamo studentu sporta nodarbībām
Iesniegšanas datums:
16.04.2019 10:00
Publikācijas teksts:
Iepirkuma dokumenti pieejami adresē - www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/
Iepirkumā piedalījās:
SIA “Liepājas Olimpiskais centrs”
Iepirkuma uzvarētājs:
SIA “Liepājas Olimpiskais centrs”
Uzvarētāja piedāvātā summa:
36 (trīsdesmit sešiem) mēnešiem 35 580,48 EUR
Rezultātu paziņošanas datums:17.04.2019
Līgumi:
Rezultāti:
Ar SIA "Liepājas Olimpiskais centrs" līgums parakstīts 29.04.2019.
Statuss:
pabeigts
Dokumenti:
Atpakaļatpakaļ