ID Nr.:
LJK2018/6
ID Nr. / Publicēšanas datums:
06.12.2018
Iepirkuma nosaukums:
Laboratorijas aprīkojuma iegāde Liepājas Jūrniecības koledžas darbnīcas vajadzībām
Iesniegšanas datums:
30.11.2018 10:00
Publikācijas teksts:
Iepirkumu procedūra tiek veikta saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 9.panta divdesmit pirmās daļas 3.punktu.
Iepirkumā piedalījās:
Marcon West Ltd
Iepirkuma uzvarētājs:
Marcon West Ltd
Uzvarētāja piedāvātā summa:
29 354,69 EUR
Rezultātu paziņošanas datums:06.12.2018
Līgumi:
Rezultāti:
Ar Marcon West LTD līgums parakstīts 06.12.2018.
Statuss:
pabeigts
Dokumenti:
Atpakaļatpakaļ