ID Nr.:
LJK 2014/15
ID Nr. / Publicēšanas datums:
01.10.2014
Iepirkuma nosaukums:
Dienesta viesnīcas energoefektivitātes pasākumi
Iesniegšanas datums:
27.10.2014 09:30
Publikācijas teksts:
Pasūtītājs: Liepājas Jūrniecības koledža, Reģ.nr.: 90000063024 Iepirkuma kontaktpersona: Jeļena Savuškina Tālr.: +371 63425558 Fakss: +371 63484621 Mail.: jelena.savuskina@ljk.lv Paredzamā līguma izpildes vieta: Ūliha iela 5, Liepāja, LV-3401. Paredzamais līguma izpildes termiņš: 210 dienas pēc līguma slēgšanas iepirkums: Dienesta viesnīcas energoefektivitātes pasākumi Cietokšņa ielā 2, Liepājā atbilstoši pasūtītāja izstrādātājai tehniskajai specifikācijai. Piedāvājuma iesniegšanas adrese: Uliha ielā 5, Liepājā, 102. kab.
Iepirkumā piedalījās:
Iepirkuma uzvarētājs:
Uzvarētāja piedāvātā summa:
Rezultāti:
Apturēts
Statuss:
pabeigts
Dokumenti:
Atpakaļatpakaļ