ID Nr.:
LJK2017/8
ID Nr. / Publicēšanas datums:
07.12.2017
Iepirkuma nosaukums:
Ēkas ar kadastra apzīmējumu 1700 031 0092 006 pārbūve par mācību korpusu Uliha ielā 5, Liepājā
Iesniegšanas datums:
28.12.2017 10:00
Publikācijas teksts:
Par iepirkuma dokumentāciju un organizatoriska rakstura informāciju – Lorita Siksna, tālrunis 634 84623, fakss 634 84621, e-pasta adrese: lorita.siksna@ljk.lv; Kontaktpersona tehniskās specifikācijas jautājumos: Arnis Kadiķis, tālrunis 29240080, e-pasta adrese: arnis.kadikis@ljk.lv. Pieteikumus iesniegt līdz 28.12.2017 10:00 102. kabinetā, Uliha 5, Liepāja.
Iepirkumā piedalījās:
SIA "Liepājas Celtnieks"
SIA "FRAKTAL Bau"
Iepirkuma uzvarētājs:
SIA "FRAKTAL Bau"
Uzvarētāja piedāvātā summa:
224 718,58 (pēc aritmētisko kļūdu labošanas)
Rezultātu paziņošanas datums:14.02.2018
Līgumi:
Rezultāti:
Līgums parakstīts 21.02.2018.
Statuss:
pabeigts
Dokumenti:
Atpakaļatpakaļ