ID Nr.:
LJK2017/8
ID Nr. / Publicēšanas datums:
07.12.2017
Iepirkuma nosaukums:
Ēkas ar kadastra apzīmējumu 1700 031 0092 006 pārbūve par mācību korpusu Uliha ielā 5, Liepājā
Iesniegšanas datums:
28.12.2017 10:00
Publikācijas teksts:
Iepirkumā piedalījās:
Iepirkuma uzvarētājs:
Uzvarētāja piedāvātā summa:
Rezultātu paziņošanas datums:30.11.-0001
Rezultāti:
Statuss:
aktīvs
Dokumenti:
Atpakaļatpakaļ